Aktuelt

Nyheter og nyhetsarkiv for Filmkraft Rogaland.

UTLYSNING PROSJEKTMIDLER TIL NYE DIGITALE OG TVERRFAGLIGE SAMARBEID

Stavanger kommune og Filmkraft lyser ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Utlysningen er ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien.

FILMKONKURRANSE

Filmkraft Talent lurer på hvordan unge filmskapere tilknyttet vår region har det i denne høyst uvanlige tiden vi er inne i hvor nesten alt er satt på vent. Vi inviterer til filmkonkurranse!

TILDELINGER KRAFTstipend

2. april behandlet Filmkraft 52 søknader på KRAFTstipend.
Grunnet veldig mange sterke søknader har filmsenteret valgt å høyne potten og deler ut 25 stipend på til sammen kr 625 000.

FILM ROOKIES UTSETTES TIL HØSTEN

Talentprosjektet FILM ROOKIES utsettes til høsten. Men fortvil ikke! De fire regissørene våre Lisa Ravna Rørmoen (23 år), Brage Norløff Grindeland (20 år), Samuel Rud Dale (23 år) og Frida Feline Nilsen (24 år) blir med videre i prosjektet! Det håper vi også at alle dere som har søkt dere som teknisk crew og mentorer vil.

Utlysning KRAFTstipend

Filmkraft ønsker å stimulere til kreativitet og nytenkning i en krevende tid – vi lyser derfor ut inntil 20 stipend på kr 25 000 til vår regionale filmbransje og vi oppfordrer våre filmarbeidere i alle fagfunksjoner til å søke.

Filmkrafts tildelinger runde 1 i 2020

9 prosjekt med søknadssum over 100.000 kroner ble behandlet i styremøtet 4. mars. 10 prosjekt får utviklingsstøtte og 6 prosjekt får produksjonsstøtte. Filmkraft har gitt tilskudd til 16 prosjekter til sammen i denne runden, samlet 2 610 000 kroner.

Filmkraft søker daglig leder

Filmkraft søker ny daglig leder. Er du den rette til å lede filmsenteret og sammen med øvrige ansatte bidra til å styrke den regionale filmbransjen i Rogaland?

FILM ROOKIES regissører & filmcrew

Vi har i den største søknadsbunken noen gang på FILM ROOKIES funnet frem til fire regissører som står klare til å ta utfordringen med å regissere Balders filmscene. De skal alle tolke hans filmscene og gjøre den til sin egen gjennom dette talentprosjektet. Det blir uthyre spennende og se de fire ferdige filmscenene under premiere i TALENTTIMEN 17. juni!

BESTE PRAKSIS 25.mars

"BESTE PRAKSIS" er et initiativ fra Filmkraft Rogaland og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og håper at BESTE PRAKSIS vil fortsette å være en viktig møteplass for vår regions produsenter. Tema 25. mars er Eierskap & Juss.

Slutter som daglig leder i Filmkraft

Ingvild Bjerkeland (39) har sagt opp sin stilling som daglig leder Filmkraft, filmsenteret i Rogaland. Bjerkeland avtrer i stillingen etter avtale og vil delta på arrangementer og møter frem til dette.