NY DAGLIG LEDER I FILMKRAFT

Anne Lærdal

Styret i Filmkraft har ansatt Anne Lærdal som ny daglig leder. Lærdal kommer fra stillingen som seniorrådgiver med ansvar for kompetanseutvikling & kommunikasjon i Filmkraft, en stilling hun har innehatt de seks siste årene.

 

Det innkom flere sterke kandidater til stillingen og styret har i arbeidet med ansettelsen benyttet seg av rekrutteringsbyrået Visindi for å sikre ekstern kvaliteten i utvelgelsesprosessen og ansettelsen.

Anne var en soleklar kandidat uavhengig av hennes erfaring fra filmsenteret. Hun har solid filmfaglig kompetanse og en cand.mag. bestående av Bachelor of Arts i Media & Cultural fra Edinburgh og Fjernsynsproduksjon-regissør ved UIS. Hun startet sin karrieren i Oslo som redaksjonsassistent i «NRK U-redaksjonen» og jobbet som frilanser i film- og tv-bransjen i flere år før hun ble fast prosjektleder på Strix Television AS. I 2006 startet hun i kommunikasjonsbyrået Blå Mediamentor As i Stavanger som prosjektleder og filmproducer, og var der frem til hun i 2014 ble ansatt i Filmkraft. Videre har hun også erfaring med styrearbeid fra de nasjonale filmsentrene- og filmfondenes samleorgan FilmReg.

Anne representerer en innsikt og forståelse for virksomheten og virkemiddelapparatet som vil komme godt med i videre utvikling av både filmsenteret og mandatet filmsenteret arbeider etter. I tillegg har hun, som talentutvikler med ansvar for kompetanseheving og informasjonen utad ved filmsenteret, god kjennskap til både regionens etablerte filmarbeidere, unge filmskapere på vei inn i bransjen og samarbeidspartnerne våre.

«Rogalands-filmen engasjerer meg. Filmene, filmskaperne og produksjonsselskapene fra Rogaland utmerker seg nasjonalt og internasjonalt og det er utrolig inspirerende å se at bransjen fortsetter å
vokse både i størrelse og bragder. Som daglig leder i Filmkraft skal jeg jobbe for at Filmkraft blir den naturlige samarbeidspartner og at filmen ikke blir oversett i relevante fora. Vi står ovenfor en spennende prosess sammen med styret, retningen for de neste fire år skal settes. Denne nye, forente kursen skal bidra til et tydelig mandat i jobben vi gjør og skal understreke vårt oppdrag – at vi skal fortsette og jobbe for en ambisiøs og levedyktig filmbransje i Rogaland.» (sit. Anne Lærdal)

Anne tiltrer stillingen 01. august 2020. I mellomtiden skal hennes stilling som rådgiver utlyses og deltakelse ved Den Norske Filmfestivalen planlegges. Sistnevnte festival vil bli Annes første offisielle arena som ny daglig leder for filmsenteret.

Filmkraft er svært fornøyd med å få Anne inn som daglig leder og har stor tro på at hun er akkurat det både Filmkraft og filmbransjen i Rogaland trenger.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Mariann Bjørnelv på tlf 90 96 10 92

 

Mvh
Styret i Filmkraft
v/ styreleder
Mariann Bjørnelv

 

(foto cred: Tine Simi Brun)


FILMKRAFT og CHEZVILLE INVITERER FILMBRANSJEN TIL PREMIERE

Anne Lærdal

INVITASJON TIL PREMIERE av TOTTORI! Sommeren vi var alene

 

Filmkraft har booket en hel sal på Odeon Kino i Stavanger torsdag 6. august kl.17.00 (filmen varer til ca. kl.19) og inviterer våre bransjeaktører til GRATIS premierevisning av TOTTORI! Sommeren vi var alene

Cast og crew besøker salen vår før visning og det vil bli servert popcorn og brus til alle i salen!

Vi håper at flest mulig av våre bransjeaktører melder seg på og blir med og kaster glans over regionens første spillefilmpremiere av året – som også har regionens første kvinnelige spillefilmregissør – Silje Salomonsen!

Meld inn hvor mange billetter du ønsker (husk å navngi alle personer) på mail til: filmkraft@chezville.no innen 1. august, ta med deg ungene dine om du har det eller partneren din.

Her gjelder det å være raskt ute og melde interesse, begrenset antall billetter!

Aldersgrense 6 år, men filmen passer også for de små 4 år + i følge med voksen:)

 

ps. Kinobillett = adgang til BRANSJEFÅRS etter filmen kl.19.00 før PREMIEREFESTEN senere på kvelden (info TBA), som kinobilletten også gir adgang til.

 

Vi gleder oss til å samle bransjen i en hyggelig setting og se film sammen!

Hilsen fra oss i Filmkraft i samarbeid med Chezville

Besøk filmens hjemmeside


FILMKRAFT SPØR BRANSJEN

Anne Lærdal

22. september skal Filmkraft sette ny STRATEGI og retning sammen med våre eiere og styre for de neste fire år – og vi ønsker innspill fra dere utøvende aktører i filmbransjen i Rogaland i forbindelse med dette arbeidet og jobben vi skal gjøre fremover her på filmsenteret.

Svar gjerne så konkret og kortfattet som mulig da det er enklest og ta med videre i diskusjonen. Man sender inn svar via post@filmkraft.no innen 1. august, merk: BRANSJESVAR STRATEGI. Obs: kun ett svar per org nr.

Ønsker du å ta en prat over en kopp kaffe med ny DL og rådgiver for produksjon og bransjeutvikling i forkant av strategisamlingen, kan du også melde inn ønske om dette.

Skjema vi ønsker at dere bransjeaktører fyller ut finner dere under i pdf form. Fyll ut og returner til oss innen fristen.

Merk at dette er bransjens mulighet til å få være med å påvirke i strategiprosessen vi står ovenfor og fokuset vi skal ha utover mandatet vårt de neste fire år.

Vi sammenfatter et representativt felles svar fra bransjen som skal tas med inn i strategiprosessen og når vi legger planer fremover!

Med Vennlig Hilsen Filmkrafts administrasjon


FILMKRAFT søker rådgiver kompetanse og kommunikasjon

Anne Lærdal

Filmkraft søker rådgiver kompetanse og kommunikasjon

Søknadsfrist 30.07.2020

Er du vår nye talentutvikler og kommunikasjonsansvarlig?

Arbeidsoppgaver

· Drifte Filmkraft Talents tre prosjekter: Filmkraft Talent, Film Rookies og Filmverksted
· Veilede unge med interesse for film som rekrutteres til våre prosjekter og rådgi
nyutdannede på vei inn i den profesjonelle bransjen
· Behandle søknader til kompetansehevende tiltak for målgruppen
· Behandle søknader om hospitering
· Rekruttere unge filmskapere til feltet/våre programmer
· Finne samarbeidspartnere til våre programmer
· Drifte SoMe for Filmkraft, filmsenteret i Rogaland og Filmkraft Talent
· Web ansvarlig filmsenteret www.filmkraft.no
· Lage månedlige nyhetsbrev på vegne av filmsenteret
· Løpende prosjektoppgaver knyttet til vår virksomhet som filmsenter
· Delta på arrangementer i regi av Filmkraft på dag og kveldstid. Dette inkluderer
Rogalerret i Stavanger og på turné i Haugesund, Den Norske Filmfestivalen i Haugesund
og i tillegg opptil 3 årlige reiser i forbindelse med filmfestivaler/fagkonventer.

Kvalifikasjoner

· Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse
· Erfaring fra film- og/eller tv-produksjon, gjerne i flere fagfunksjoner
· kjennskap manus og idéutvikling
· Teknisk forståelse, kjennskap til og kunne behandle filmutstyr
· God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (Norsk, hovedmål)
· Foto (kunne ta bilder til SoMe og årsrapporter med mer)
· Gode datakunnskaper: officepakken, Wordpress, AdobeSparks, Mailchimp, KeyNote,
SoMe (vi bruker Mac).
· God forståelse av budsjetter og kalkyler, samt solid erfaring med Excel
· Erfaring innen prosjektledelse
· Gjerne kjennskap til filmsenterets søknadssystem www.filmsok.no
· God forståelse av offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

· Strukturert og systematisk
· Pedagogisk anlagt
· Et øye for detaljer og gode løsninger
· Utadvendt og imøtekommende
· Kreativ med et godt øye for det visuelle
· Evne til effektivitet i selvstendig arbeid
· Glad i teamwork
· Ingenting imot å stå på en scene
· Et ønske om å bidra til å styrke filmbransjen i Rogaland

Vi tilbyr

· 100% fast stilling
· Lønn etter avtale
· Gode pensjonsordninger
· Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og nært samarbeid med et vitalt og
spennende filmmiljø i regionen

 • Tiltredelse snarest, etter avtale.
 • Søknad sendes inn via finn.no

For spørsmål om stillingen ta kontakt med Anne Lærdal på 99266890 / anne@filmkraft.no


Filmkrafts tildelinger runde 2 i 2020

Anne Lærdal

Filmkraft fikk 33 søknader om tilskudd til film i vår andre tildelingsrunde av året, med en samlet søkersum på 6 202 944 kroner. I styremøte 3. juni ble det vedtatt tilskudd til 10 prosjekter med søknadssum over 100.000 kroner og 11 prosjekter har i tillegg blitt bevilget administrativt. 15 prosjekt får utviklingsstøtte og 6 prosjekt får produksjonsstøtte. Filmkraft har i tildelingsrunde 2 gitt tilskudd til 21 prosjekter som samlet gir en sum på 2 950 000 kroner.

Tildelinger runde 2:

2020 – 1059 GLOBUS
kroner: 500 000
Søknadstype: Produksjon
Søker: CHEZVILLE AS
Produsent: Gary Cranner
Manus: Johan Kaos Nåden Dyrstad
Regi: Johan Kaos Nåden Dyrstad
Format: Kort fiksjon
Om prosjektet: 10 år gamle Robin står midt i foreldrenes skilsmisse. På flukt fra problemene, oppdager hun en liten planet svevende i skogen. Det viser seg at planeten trenger hjelp, så Robin bestemmer seg for å ta seg av den, og dermed starter en kjedereaksjon av hendelser som får konsekvenser for Robin og hennes familie.

2020 – 1104 BEATEN TRACK
kroner: 470 000
Søknadstype: Produksjon
Søker: GOFILM AS
Produsent: Lina Helvik
Manus: Emilie Hetland
Regi: Alexander Gudmestad
Format: Kort fiksjon
Om prosjektet: Beaten Track er et kammerspill i fjellet: et nærstudie av kjærlighetsforholds delikate balanse som utspiller seg i den norske fjellheimen. Det irske paret Andie og Sean er på romantisk fjellferie i Norge, men etter at Andie med et uhell ødelegger Seans planlagte frieri begynner forholdet å skjære seg. Det som følger er en sommerfugleffekt av dårlige valg som setter kjærligheten og livet på spill.

2020 – 1110 STORM PÅ STAD
kroner: 150 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: FILM OG FOTO DESIGN AS
Produsent: Helge Hundeide
Manus: Helge Hundeide
Regi: Helge Hundeide
Format: Dokumentar
Om prosjektet: “Storm på Stad” er en dokumentar som setter et kritisk søkelys på utbygging av vindkraft i distrikts-Norge. I ly av unntakstilstanden som nå råder i Norge (mars 2020) får kraftindustrien dispensasjon til å flytte utenlandske arbeider over landegrensen, siden det defineres som kritisk infrastruktur. Politiske vedtak gjennomføres i ly av krisen og prosjekt settes i gang mens folk er opptatt krisen.

2020 – 1115 SLAGENE I HAFRSFJORD
kroner: 150 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: VINTERFILM AS
Produsent: Rune Sørensen
Samprodusent: Stein Johnsen, DOGTV
Manus: Svein Molaug, Peter Ask og Sigbjørn Daasvatn
Regi: Svein Molaug
Format: Dokumentar
Om prosjektet: Slagene i Hafrsfjord står sentralt i Norges historie, og regnes som det avgjørende slaget i Harald Hårfagres samling av Norge. Men ingen vet sikkert hva som egentlig skjedde, eller om slaget faktisk fant sted. Ved bruk av teknologi fra oljeindustrien er det gjort funn som gjør at vi bokstavelig talt kan komme til bunns i historien om Norges opprinnelse. Kanskje må historien skrives om?

2020 – 1116 PIRAYA 2020-2
kroner: 250 000
Søknadstype: Produksjon
Søker: PIRAYA FILM AS
Produsent: Torstein Grude
Manus: Andrei Nekrasov, Torstein Grude
Regi: Andrei Nekrasov
Format: Dokumentar
Om prosjektet: Piraya 2020-2

2020 – 1117 PIRAYA 2020-6
kroner: 200 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: PIRAYA FILM AS
Produsent: Torstein Grude
Samprodusent: Sérgio De Carvalho
Manus: Torstein Grude
Regi: Torstein Grude
Format: Dokumentar
Om prosjektet: Piraya 2020-6

2020 – 1119 KUNST OG NATUR
kroner: 150 000
Søknadstype: Produksjon
Søker: SCREEN STORY FILM OG TV AS
Produsent: Thorvald Nilsen
Samprodusent: Anders Hereid
Regi: Stian Servoss
Format: Dokumentar
Om prosjektet: Våren 2020 stengte hele Norge ned. Vi ble tvunget til å sitte inne og til å begrense vår sosiale kontakter. Vi så på filmer, serier, gamet, spilte spill og lyttet til musikk. Vi ble trukket mot kunsten! Samtidig ble flukten fra isolasjonen essensielt. Vi søkte ut i naturen. Hvorfor søker vi mot kunst og natur? Hvorfor trenger vi det? Og hva er det som knytter kunsten og naturen sammen?

2020 – 1123 SAKTE MOT VEST
kroner: 150 000
Søknadstype: Manusutvikling
Søker: CHEZVILLE AS
Produsent: Gary Cranner
Manus: Nina Ellen Ødegård og Silje Salomonsen
Format: Lang fiksjon
Om prosjektet: Fortellinger fra et annet Norge.

2020 – 1021 DET EG ELSKE
kroner: 50 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: FAKKELFILM AS
Produsent: Odveig Klyve
manus: Odveig Klyve
Regi: Odveig Klyve
Format: Dokumentar
Om prosjektet: Viljar er 9 år og likar godt å spela dataspel, eller å sparka fotball i gata. Men det er ein ting han elskar over alt. Dette er noko han ikkje snakkar om til alle. Men han deler gjerne med den som vil lytta.

2020 – 1023 STEIN TRE BRØD
kroner: 90 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: FAKKELFILM AS
Produsent: Odveig Klyve
manus: Odveig Klyve
Regi: Odveig Klyve
Format: Dokumentar
Om prosjektet: STEIN, TRE, BRØD er tre poetiske kortdokumentarar (10 m. x 3) om menneske som utfører eldgamle handverk med kjærleik og kunnskap. Muraren, snikkaren og bakaren er basisyrke som no møter sterke krav om effektivisering og konkurranse frå masseproduksjon. Filmane vil følgja prosessen frå råmateriale til ferdig produkt tett. Kva skal til for å laga ein vakker mur, eit godt bord, eit velsmakande brød?

2020 – 1025 LØS TANN
kroner: 30 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: THE WALTERS PRODUCTION
Produsent: Kristian B. Walters
manus: Kristian B. Walters
Regi: Kristian B. Walters
Format: Kort fiksjon
Om prosjektet: Storm er seks år og vil virkelig ha en stor rød brannbil. Han er villig til å gjøre hva som helst for å skaffe seg lekebilen, til og med å lure tannfeen på grusomt vis.

2020 – 1026 SAMEASPIRANTEN
kroner: 90 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: VOSS MEDIA AS
Produsent: Anders Kråkevik
Samprodusent: Gary Cranner, CHEZVILLE AS
manus: Anders Kråkevik
Regi: Anders Kråkevik
Format: Dokumentar
Om prosjektet: SAMEASPIRANTEN er en dokumentarserie i fire deler der vi gjennom å være med på Anders Kråkeviks besøk hos samefolket får en dypere innsikt i deres kultur, historie og karakter. I serien blir det fokusert på det spesielle forholdet som utvikler seg mellom samefar og Anders Kråkevik.

2020 – 1027 NOKASH
kroner: 100 000
Søknadstype: Manusutvikling
Søker: FILMHIMMELEN 1 AS
Produsent: Bjørn Eivind Aarskog
manus: Christer Aanestad / Bjørn Eivind Aarskog
Regi: Bjørn Eivind Aarskog
Format: Lang fiksjon
Om prosjektet: På toppen av et av verdens mest besøkte fjell, oppdager tre venner at de har forvekslet til seg en ryggsekk full av penger. De jaktes over fjellet, samtidig som deres paranoia og grådighet utfordres—livet blir aldri det samme.

2020 – 1031 NIGHTINGALE
kroner: 100 000
Søknadstype: Manusutvikling
Søker: INCITUS AS
Produsent: Jarle Bjørknes
manus: Scott Fivelson
Format: Lang fiksjon
Om prosjektet: Når en skuespiller fra Hollywoods gullalder kommer tilbake fra tjeneste i andre verdenskrig, etter å ha avslørt hemmeligheter til japanerne i en fangeleir, finner han seg trukket inn i et nett av intriger i 1946 Los Angeles, som fraksjoner prøver å manipulere ham basert på oppfatningen av at han er en mann som kan påvirkes til å snakke.

2020 – 1033 NOWHERE
kroner: 80 000
Søknadstype: Produksjon
Søker: TALLFILM AS
Produsent: Siw Angell-Olsen
Regi: Kjetil Alexander Gudmestad
Format: Kort fiksjon
Om prosjektet: Nowhere er en musikkvideo i kunstform til Past Present & Tortusas sang fra albumet Eternal Return. Nowhere utforsker symbiosen mellom menneske og natur, og legger vekt på hvordan vi skamløst utnytter naturens ressurser til finansiell, materiell og åndelig fortjeneste.

2020 – 1055 BIENES KAMP
kroner: 60 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: TEMPO FILM AS
Produsent: Arne Gunnar Olsen
manus: Arne Gunnar Olsen
Regi: Arne Gunnar Olsen
Format: Dokumentar
Om prosjektet: «Bienes kamp» er en annerledes miljøfilm. Vi blir kjent med en eldre mann som har vært birøkter siden ti års alderen. Han har vært vitne til at honningproduksjonen har gått nedover og han er bekymret. Filmen vil være en visuell reise i bienes produksjon av honning i 2020 og en refleksjon av at menneskene skaper problemer for seg selv ved å ikke respektere naturens sårbarhet.

2020 – 1072 MINE TO GUTTER
kroner: 25 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: MADS ERIKSEN FORFATTER
manus: Mads Eriksen
Regi: Mads Eriksen
Format: Kort fiksjon
Om prosjektet: «Mine to gutter» er en psykologisk thriller. En mor er fanget i et hus sammen med to små gutter som begynner å vise alarmerende oppførsel.

2020 – 1043 KAN NOEN FORTELLE MEG AT ALT BLIR BRA
kroner: 30 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: ALDELES AS
Produsent: Turid Rogne
manus: Siri Bråtveit
Regi: Siri Bråtveit
Format: Kort fiksjon
Om prosjektet: Kan noen fortelle meg at alt blir bra er ein humoristisk og rørande hybridfilm som byggjer på autentiske samtaletrådar frå eit nettforum. Filmen handlar om korleis vi snakkar med kvarandre på nettet, og skildrar korleis mange av oss søkjer svar og bekreftelse som kan hjelpe oss å manøvrere i ei verd som er forvirrande og rar.

2020 – 1112 HORMONENES FLUKT
kroner: 100 000
Søknadstype: Produksjon
Søker: INCITUS AS
Produsent: Jarle Bjørknes
manus: Anne Haugsgjerd
Regi: Anne Haugsgjerd
Format: Dokumentar
Om prosjektet: Når du er gammel, ligger årene utenpå. Alt kommer opp til overflaten.

2020 – 1113 WILLIAM HEIMDAL
kroner: 75 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: SCREEN STORY FILM OG TV AS
Produsent: Thorvald Nilsen
Regi: Emily Louisa Millan Eide
Format: Dokumentar
Om prosjektet: William Heimdal er ein av dei mest lovande unge målarane vi har i Noreg, og han ønskjer å meistre måleteknikken som han lærer frå dei figurative meistrane. Men han føler seg misforstått av samfunnet, og skulle helst ha levd i ei anna tid. Då menn var menn, kvinner var kvinner og det klassiske måleriet vart respektert. Og kvifor vert han kalla kompleks når det er alle andre som er kompliserte?

2020 – 1122 PIRAYA 2019-3
kroner: 100 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: PIRAYA FILM AS
Produsent: Bjarte M. Tveit
manus: Ola Waagen
Regi: Ola Waagen
Format: Dokumentar
Om prosjektet: «Piraya 2019-3»

 

SE FILMKRAFTS TILDELINGSLISTER HER


NEW NORDIC FILMS søker prosjekter og utlysning akkreditering til produsenter

Anne Lærdal

NEW NORDIC FILMS søker prosjekter og Filmkraft lyser ut fem akkrediteringer til produsenter.

 

Festivalen oppfordrer våre regionale langfilmprodusenter i tillegg til å melde på spillefilmprosjekt planlagt for kinolansering.

Dette kan man gjøre via THE NORDIC CO-PRODUCTION AND FINANCE MARKET som har søknadsfrist 16. juni, les mer her
og WORKS IN PROGRESS som har søknadsfrist 28. juni, les mer her

 

NEW NORDIC FILMS 18. – 20. august, UTLYSNING AKKREDITERINGER:

Filmkraft har fem akkrediteringer som vi lyser ut til våre regionale produsenter.

New Nordic Films er en flott arena for å knytte nye kontakter og høste ny kunnskap.

Send kortfattet søknad sammen med CV til: marie@filmkraft.no innen 15. juni!

*De som får tildelt akkreditering vil da i etterkant kunne søke ordinær innenlands reisestøtte på kr 4000 for å dekke deler av sine utgifter i forbindelse med deltakelsen.


NYTT BESTE PRAKSIS - Produsentrollen

Anne Lærdal

Filmkraft skal i 2020 videreføre satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling i en serie seminarer under paraplyen «BESTE PRAKSIS».

 

Tema: 8. – 9. juni: PRODUSENTROLLEN
Vi har invitert erfarne produsent Elin Sander fra Aldeles til å komme å snakke om alt det man må tenke på når man skal virke som regional filmprodusent.

 

«BESTE PRAKSIS» er et initiativ fra Filmkraft Rogaland og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og håper med dette at serien med BESTE PRAKSIS vil bli en nyttig møteplass for vår regions produsenter og regner med at alle som deltok tidligere runder også søker seg plass denne runden.

 

Tidspunkt:  mandag 8. juni og tirsdag 9. juni, kl.09.00-16.00 begge dager.

Sted: Radisson Blu Atlantic, Stavanger

Enkel matservering.
Begrenset antall plasser!
Man må ha bekreftet innvilget plass på mail.

Kostnadsfritt for deltakere, men bindende påmelding.
*Det vil bli tilpasninger rundt gjennomføringen av seminaret iht koronasituasjonen med tanke på smittevern, avstand, antall plasser mm.

 

Temaet for disse to dagene er:
◦ Om produsentrollen – ansvar og oppgaver – lederrollen
◦ Om filmlandskapet i Norge – hvem gjør hva – hvor søker du
◦ Søknadsprosessen – hvordan og hva skal med – dokumentasjon

◦ Budsjettering – finansiering – likviditet
◦ Overenskomster – åndsverkslov
◦ Kontrakter og avtaler
◦ Markedsføring – lansering – distribusjon
◦ Etikk

 

Denne viktige 2 dagers samlingen er et tiltak initiert av Filmkraft Rogaland.

Søk deg plass med en setning og CV om hvorfor du ønsker å delta på denne 2 dagers samlingen innen 28. mai: marie@filmkraft.no

 

*Er du fra Nordfylket må du huske å søke om reisestøtte i forkant.


UTLYSNING PROSJEKTMIDLER TIL NYE DIGITALE OG TVERRFAGLIGE SAMARBEID

Anne Lærdal

Stavanger kommune og Filmkraft lyser ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Utlysningen er ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien.

Totalt budsjett er kr 300 000 for inntil to søkere.

Søknadsfrist: 5. mai 2020

(foto: Tord F Paulsen)

Stavanger kommune og Filmkraft har gått sammen og lyser nå ut prosjektmidler som skal bidra til å understøtte nye samarbeid mellom aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur.

Vi ønsker å bygge opp under en kompetanse som allerede er tilstede. Det er viktig å kunne benytte fagpersonell med allerede tilegnet kunnskap på ett felt, og sette dem sammen med aktører i en annen bransje, med mål om at de både vil bygge opp sin egen fagkompetanse og skape noe felles. Dette vil samtidig åpne opp for videre nettverk og videre kompetansebygging.

Dette er en enkeltstående utlysning med et totalt budsjett på kr 300.000, hvor opptil to ulike søkere kan motta støtte.

Prosjektet må realiseres i inneværende år.

Søknadsfrist: 5. mai 2020

 

Hvem kan søke?

Profesjonelle kulturaktører og virksomheter innenfor kunst- og kulturfeltet kan søke om tilskudd.
Det forutsettes et samarbeid som inkluderer minst tre aktører, hvorav én må representere den audiovisuelle bransjen.
Minst én av aktørene må ha bosted eller arbeidssted i Stavanger kommune.
Filmrepresentanten må virke i Rogaland fylke.

Utlysningen representerer ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien. Vi ønsker å støtte nye tiltak som bidrar til bransjeutvikling gjennom gjensidig kompetansedeling og utforskning av nye modeller for digital formidling av kunst og kultur.

Utlysningen er forankret i Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025, med særlig referanse til delmålet om at «Stavanger kommune skal legge til rette for utvikling av sterkere bransjer som kan bidra til næringsutvikling i regionen».

Følgende punkt i handlingsdelen er relevante:

 • utvikle digitale løsninger for formidling av kommunens kulturtilbud i samarbeid med smartbyen Stavanger.
 • utvikle arbeidet med smart kunst for å utforske hvordan teknologi og innbyggerinvolvering kan gi mer kunst og kultur til innbyggerne.
 • legge til rette for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling om smart kunst og teknologiens muligheter i samarbeid med aktører, institusjoner, akademia og andre næringer.

Stavanger kommune og Filmkraft har forhåpninger om at utlysningen vil bidra til at våre kunstnere og kulturarbeidere finner sammen på tvers av uttrykk og bransjer. Med dette ønsker vi å stimulere aktører til å skape gode produkter, som både på kort og lang sikt kan bygge publikum og nye spennende tverrfaglige samarbeidsløsninger.

Vi vil anerkjenne og støtte opp om at ulike fagpersoner finner sammen og utforsker nye plattformer. Aktørene skal kompenseres for den innsatsen som nå legges inn slik at våre innbyggere kan få tilgang på gode, profesjonelle kunst- og kulturopplevelser, til tross for at de sitter hjemme.

Hva må søknaden inneholde?

 • Prosjektbeskrivelse: Skal gi utfyllende informasjon om formål, hvem dere er, hvorfor dere skal gjøre hva og når dere planlegger å gjøre det.
 • Budsjett: Det må det legges ved et fullstendig budsjett, som spesifiserer kostnader og forventede inntekter/annen finansiering som er forbundet med prosjektet.
 • Finansieringsplan: Hvis det søkes om andre offentlige midler, bes søker henvise til aktuell ordning og søknadsfrist for denne.

Hvordan søker du?

For utlysningen på Stavanger Kommunes hjemmesider les her

Send e-post med søknad og alle vedlegg til:  postmottak@stavanger.kommune.no
Merk søknaden med sak 20/15850
Både Stavanger kommune og Filmkraft sin logo skal være synlig på det endelige produktet og henvises til i all markedsføring av tiltaket.

Logo for Stavanger kommune
Logo for Filmkraft

Kontaktperson i forbindelse med utlysningen:

Helene Ødegaard
Rådgiver Smartby, scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner

Mobil:450 28 785 mail: helene.odegaard@stavanger.kommune.no


FILMKONKURRANSE

Anne Lærdal

Filmkraft Talent lurer på hvordan unge filmskapere tilknyttet vår region har det i denne høyst uvanlige tiden vi er inne i hvor nesten alt er satt på vent. Vi ønsker å stimulere til kreativitet og at dere fortsetter og eksperimentere med det visuelle uttrykket som dere allerede har blitt godt kjent med. I denne sammenheng inviterer vi dere til en filmkonkurranse!

 

Oppgaven:
Lag en visuell stemningsrapport fra koronalivet, tiden vi er inne i. Det skal være en lavterskel produksjon som du kan utføre iht retningslinjer fra FHI. Gjør opptak med det du har tilgjengelig. Fritt sjangervalg. Du skal fortelle en historie på temaet «KORONALIVET». Lengde: 1 – 3 minutter.

 • Triggertittel: KORONALIVET
 • Alle sjangre
 • Formidle din historie på tema
 • Husk: Ingen kommersiell musikk
 • få visningstillatelse fra dine objekter
 • Mp4 format (nedlastbart og youtube vennlig)
 • Leveringsfrist: 1. mai 2020 i nedlastbart format til: anne@filmkraft.no
 • Filmene bedømmes av en fagjury
 • Deltakere må være i alder 16-30 år og tilknyttet/bo i Rogaland
 • Du kan også være student fra vår region som sitter på studiested i en annen by og lengter hjem;)

HUSK: Å merke innleveringen din med «KORONALIVET», og skriv navn, alder og bostedsadresse og evt yrke/om du er student i mailen du sender inn nedlastbar lenke på.

LYKKE TIL!

PREMIERING

3 utvalgte filmer publiseres på Filmkrafts youtubekanal og i våre sosiale medier og vinner et stipend på kr 10 000 hver!

 

FILMKONKURRANSEN – HAR KÅRET VINNERE!

Sjekk ut de tre utvalgte prosjektene i filmkonkurransen vår med tema «KORONALIVET». Hvert prosjekt vinner stipend på kr 10 000. Juryen hadde en tøff jobb med hele 12 fine filmer som alle tolket tema på en kreativ måte! Tusen takk for alle innsendte bidrag på så kort frist, for innsatsen og for at dere fortsetter og lage film – dere er fremtidens filmskapere. Filmkraft Talent GRATULERER spesielt de tre vinner-teamene: James Froment (24 år) med «KORONALIVET», Lisa Ravna Rørmoen (23 år) og Kjetil Broms (23 år) med «KORONALIVET», og siste teamet bestående av Leo Kramer (18 år), Balder Scheen Jacobsen (18 år) og Lars Hagir Kvindesland (18 år) med kortfilmen «ALENE SAMMEN».

Se vinnerfilmene på vår youtubekanal her


TILDELINGER KRAFTstipend

Anne Lærdal

Filmkraft ønsker å stimulere til kreativitet og nytenkning i en krevende tid – vi lyste derfor ut 20 stipend på kr 25 000 til vår regionale filmbransje hvor vi oppfordret våre filmarbeidere i alle fagfunksjoner til å søke.

Søknadsfristen var 1. april. Se vår utlysning

2. april behandlet Filmkraft 52 søknader på KRAFTstipend.

Grunnet veldig mange sterke søknader har filmsenteret valgt å høyne potten og deler ut 25 stipend på til sammen kr 625 000.

Følgende personer mottar KRAFTstipend:
Arne Gunnar Olsen
Frida Feline Nilsen
Håvard Hanasand
Silje Salomonsen
Torstein Grude
Helge Kallevik
Tobias Aksdal
Gary Cranner
Jarle Bjørknes
Bjørn Eivind Aarskog & Christer Aanestad Lende (felles prosjekt)
Fredrik Hana
Arild Østin Ommundsen
Håvard Rosenberg
Tine Simi Brun
Marius Lunde
Lina Helvik
Peter Ask og Svein Molaug (felles prosjekt)
Jon Garcia de Presno
Vegar Hoel
Kristian B. Walters
Nils Petter Devold Midtun
Erlend Bjelland
Kristoffer Joner og Reidar Ewing (felles prosjekt)
Rune Sørensen
Thomas Mortveit

*Vi sender ut tilskuddsbrev for signering fortløpende.

 

Filmsenteret ønsker å presisere at vi dessverre ikke kan gi driftsstøtte til selskaper, men vi kan fortsette å støtte de gode historiene og kompetansehevende tiltakene. I denne vanskelige tiden kan Filmkraft hjelpe aller mest med tilskudd til prosjekter, og vi vil gjøre alt vi kan for at midler til utvikling og produksjon kommer ut så raskt som mulig til søker.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jan Hauge, fungerende daglig leder, mobil: 915 91 217