Tilbud: Gratis ONLINE VEILEDNING PITCH

Kristine Elliott

Filmkraft, Vestnorsk filmsenter og Midtnorsk Filmsenter tilbyr online pitcheveiledning til profesjonelle produsenter og regissører i sine regioner i hele 2021. Denne ordningen fortsetter inntil videre hos Filmkraft.

Vi ønsker å sette fokus på pitch og innsalg av prosjekter. Målet er å styrke våre produsenter og filmprosjekters posisjon ytterligere, nasjonalt og internasjonalt.

Å holde en god pitch er en kunst, enten du har kommet med på et forum eller du får noen tilfeldige minutter med rette person i en mer uformell setting. Ofte har man bare en mulighet. Vi ønsker at våre bransjeaktører skal har de beste forutsetninger for å selge inn sine prosjekter og delta på de viktigste arenaene for finansiering, co-produksjon og andre ting som kan styrke prosjektene deres.

Se våre eksperter snakke om viktigheten av en god pitch her:

Online pitcheveiledning 2021 – som fortsetter ut i 2022:

Vi tilbyr online pitcheveildning en periode fremover med noen av de fremste ekspertene på området.

Man må søke om plass med et konkret prosjekt. Det er begrenset med plasser for individuell veiledning og hvert enkelt senter prioriterer plasser for aktører i sin region. Hvert prosjekt under individuell veiledning vil få prosjektet vurdert på forhånd og to samtaler á 60 min med en av våre fire eksperter.

Hvem kan søke veiledningen?

Profesjonelle regissører og produsenter som har et prosjekt i sen utvikling eller tidlig produksjon. Du kan søke med prosjekter i alle formater, enten du er valgt ut til et pitcheforum, har deltagelse på forum /marked i fremdriftsplanen eller skal møte en finansiør, salgsagent eller en commission editor.

Innhold i søknad:

NB: alt må leveres på engelsk. Merk søknad med prosjektets tittel.

 • Ønsket ekspert med begrunnelse
 • CV for produsent, regissør og produksjonsselskap
 • Send en prosjektbeskrivelse, synopsis, pilot eller utdrag av opptak
 • Finansierings og distribusjonsplan
 • Kort beskrivelse av hva du ønsker å oppnå med veiledningen
 • Når ønsker du at veiledningen skal finne sted?

Kriterier:

 • Regissør og produsent må delta sammen*
 • Du kan søke med flere prosjekter og derav til ulike eksperter (hvert prosjekt må være en egen søknad)
 • max en runde pitcheveiledning per prosjekt
 • Vi anser tildelt plass som bindende og du må selv dekke hele kostnaden om du ikke møter til avtalt tid
 • Frist: Det er viktig at man søker om veiledning i så god tid som mulig

*I spesielle tilfeller kan enten regissør eller produsent stille alene til veiledning. Dette må begrunnes tydelig. Hvert enkelt senter avgjør om man kan gjøre unntak.

Søknad sendes til: post@filmkraft.no

merk søknaden: Søknad Pitcheveiledning

 

Ekspertene:

Mikael Opstrup

Spesialist i prosjektutvikling, trailer, co-produksjoner og svært erfaren foredragsholder. Som Head of Studios på European Documentary Network skapte han deres guide for co-produksjon og har jobbet som konsulent og moderator for blant annet IDFA, Hot Docs, Nordisk Panorama, Institute of Documentary Film, Baltic Sea Docs, Docs Barcelona, In Docs, Dox Box med mer. Mikael har også utviklet og arranger workshops for blant annet Nordoc, Findoc og Ice & Fire Docs. I årene 1998 til 2002 var han produksjonskonsulent ved det Danske Film Instituttet og han har produsert dokumentarfilmer I en årrekke, nå sist for Final Cut Productions I København.

 

Helene Granqvist

Er svensk produsent med mer enn 30 års erfaring innen film og tv. Hun har utdanning fra Teaterhøyskolen i København og arbeidet de første årene som produksjonsdesigner for film, tv og teater. Siden 2000 har hun arbeidet som filmprodusent, og i 2011 startet hun produksjonsselskapet Nordic Factory Film. Hennes dokumentarfilmer er blitt vist på Sundance, Toronto, Tribeca og San Sebastian. Ut over å arbeide som produsent tar Helene Granqvist jevnlig oppdrag som pitchecoach og foredragsholder, både i Sverige og internasjonalt. Hun har hatt workshops for blant annet Baltic Event, Nordic Genre Boost & Nordic Talent, Discovery program v/ Gøteborg filmfestival, Finnish Film Affair og for New Nordic Films i Haugesund. Helene etablerte WIFT Sweden (Women in Film & Television) i 2013 og siden 2018 har hun også vært president for WIFT International. Hun er også medlem av European Film Academy.

 

Freddy Neumann

Freddy Neumann fokuserer på å øke en films potensielle rekkevidde og oppnå et internasjonalt publikum gjennom sitt arbeid som konsulent for både fiksjon og dokumentar. For Freddy er pitching mye mer enn bare en presentasjon av prosjektet, det er en kunstform. Han har jobbet i den danske og internasjonale film industrien i over 25 år og har gitt flere workshops og mesterklasser i både inn og utland om dette temaet. Han er en av de faste foredragsholderne til Dok.incubator. Hans spesial-områder er pitching og presentasjon, DNA-mapping, markedsføring og rekkevidde, strategiske kampanjer samt publikumsbygging.

 

Sibylle Kurz

Siden 1995 har Sybille Kurz jobbet som kommunikasjonstrener og fokusert på ‘The Art of Pitching’ for produksjonsselskaper, produsenter og manusforfattere. Hun underviser på flere universiteter, filmskoler og kunstskoler i Europa samt jobber som konsulent for flere deler av det kreative feltet.

I hennes insentive workshops gir hun deltakerne innsikt i utvikling av prosjekter før pitching samt å fin-justere pitchen til perfeksjon. Sybylle er medlem av European Film Academy, the European Woman’s Audiovisual Network og har vært en del av EAVE’s pedagogiske ekspertteam siden 1995. Hennes bok, ‘Pitch It’ har blitt publisert i 2015 i tredje opplag. Hennes motto er: «Si hva du tenker, gjør som du sier og vær det du gjør!»


Vikar for Talentrådgiver er på plass

Kristine Elliott

Talentrådgiver Kristine Elliott skal ut i permisjon og Filmkraft har signert Geir Petter Røssland som vikar for henne ved filmsenteret. Han starter allerede 1. november for et overlapp og skal i første omgang være hos oss frem til våren-23.

Talentrådgiver har en todelt rolle. Halve delen av stillingen innebærer ansvar for alle tiltak som berører talentutvikling ved filmsenteret tilknyttet Filmkraft Talent. Dette inkluderer ansvar for organisering av og budsjettkontroll og rapportering til NFI av midlene Filmkraft Talent disponerer samt det å være rådgiver for unge på vei inn i film- og spillbransjen i Rogaland. Talentrådgiver har også ansvar for filmsenterets kommunikasjon utad gjennom månedlige nyhetsbrev, nettsider og sosiale medier. Stillingen inkluderer blant annet også å være produsent for Rogalerret og Filmkraft Forum og behandling av søknader for filmkulturelle tiltak og personlige stipender.

Geir Petter Røssland har lang erfaring med kommunikasjon og markedsføring som kulturarbeider, kommunikasjonskoordinator ved KinoKino senter for kunst og film,  markedssjef fra Mx Sport Norge og nå sist som kommunikasjonsansvarlig ved KORUS Stavanger.

Han har jobbet med film og mediefag ved Sola kulturhus, Jæren folkehøgskule og som teknisk sjef ved KinoKino med drift av MediaLab for ungdom der han samarbeidet med regionens film og TV-miljø. Han har også jobbet med etablering og utvikling av KORT på KinoKino samt vært styremedlem og teknisk ansvarlig for KinoKino filmklubb. Han var med fra starten av KinoKino senter for kunst og film i 2009.

-At jeg nå er tilbake på KINOKINO i en jobb for Filmkraft er mer enn hva jeg kunne drømme om. Jeg elsker dette huset og jeg elsker film og ikke minst det arbeidet Filmkraft gjør. Jeg føler meg privilegert og superglad, og jeg gleder meg helt enormt til å bli en av Filmkraft-gjengen.

Geir Petter har en Bachelor i kommunikasjon fra NMH/BI, Høyskolekandidat fra HiS/UiS innen visuell kommunikasjon med filmkunnskap som hovedfag og 1-års studium i Multimedia for web. Kurs og kompetanse innenfor grafisk produksjon, filmproduksjon (manus, foto, filmklipp, lyd, lys, post-produksjon etc) og lang erfaring med musikk og lydstudio.

Geir Petter er født og oppvokst på Husnes i Sunnhordland, studier i Oslo og Stavanger, bosatt på Hundvåg i Stavanger med fire barn fra to sesonger, og gift med Beate – en sørlandsjente fra Farsund.

Vi ser frem til å få Geir Petter med på laget med både sin erfaring med formidling og kommunikasjonsarbeid. Vi syns det er en flott ekstrabonus at han kjenner KinoKino så godt nå som vi endelig er i hus i Olav Kyrresgate 5 – filmsenterets nye bostedsadresse.


Filmkraft søker bransjerådgiver

Kristine Elliott

Filmkraft søker bransjerådgiver i fast stilling inntil 100% (vi kan også være villig til å diskutere andre løsninger etter nærmere avtale). Som bransjerådgiver skal du bidra til utviklingen av en profesjonell, likestilt og bærekraftig audiovisuell bransje i Rogaland. Vi ser etter deg med lang produksjonserfaring, gjerne med flere formater innen audiovisuell sektor. Vi tilbyr en variert arbeidshverdag med både ordinære kontordager og en del reisevirksomhet. Arbeidssted vil være på det historiske KINOKINO i Sandnes. Er du den rette til å bidra til videreutvikle film- og spillbransjen i Rogaland?

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiver for den profesjonelle film- og spillbransjen i Rogaland
 • Behandle og lage rådgivers innstilling på søknader om spill, film- og kompetansehevende tilskudd i RegPortal og lage oversikter over hver enkelt søknadsrunde
 • Ansvarlig for bransjeutviklende tiltak ved filmsenteret
 • Representere Filmkraft på filmfestivaler og filmkonvent i inn- og utland

Kvalifikasjoner 

 • Relevant høgskole/universitetsutdannelse
 • Lengre arbeidserfaring fra film- og/eller tv-produksjon, spillbransje med hovedvekt på produsent/prosjektleder rollen
 • Erfaring fra arbeid med flere formater
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne og gode datakunnskaper
 • God forståelse av budsjetter og kalkyler, samt solid erfaring med Excel
 • Kjennskap til filmsenterets søknadssystem www.regportal.no
 • God forståelse av virkemiddelapparatet og søknadshåndtering
 • Kjennskap til vår regionale og nasjonale spill- og filmbransje
 • Evner til samarbeid og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt

Vi tilbyr

 • 100% fast stilling, evt redusert stilling etter nærmere avtale
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjonsordninger
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og nært samarbeid med et vitalt og spennende filmmiljø i regionen
 • Arbeidssted er KinoKino i Sandnes
 • Filmkraft Rogaland er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn

Søkere kan ikke selv, eller gjennom eierskap i produksjonsselskap, søke senteret om tilskuddsmidler under en eventuell ansettelse, eller virke som filmarbeider eller ha eierskap i et aktivt produksjonsselskap.

I samsvar med offentlighetslovens §25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige selv om søkerne har bedt om å bli unntatt fra å bli ført opp på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom reservasjon ikke tas til følge.

For spørsmål om stillingen ta kontakt med daglig leder Anne Lærdal på 99266890/anne@filmkraft.no

Om arbeidsgiver

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter som er eid av Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune og Haugesund kommune. De regionale filmsentrene arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt utvikling av spill, langfilm og TV-serier. Vi arbeider også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og unge talent i regionen gjennom ulike tiltak og støtteordninger.

Søknad med CV sendes snarest til post@filmkraft.no og merket «Bransjerådgiver». Søknader blir fortløpende behandlet.


Pitch din ide til kortfilm og vinn produksjon av filmen!

Kristine Elliott

Filmkrafts pitchekonkurranse inviterer unge talenter i Rogaland til å pitche sin idé. Vinneren av konkurransen vil få sin idé utviklet med hjelp av erfarne mentorer og til slutt produsert av en erfaren produsent i Rogaland. I tillegg vil vinneren også få et arbeidsstipend på 5.000 kr. Det vil også bli kåret en runner-up, som vil få et arbeidsstipend på 2.000 kr. Juryen vil bestå av bransjefolk og filmskapere fra Rogaland. Alle som vil delta i konkurransen får tilbud om gratis veiledning og opplæring i pitching fra erfarne mentorer og Filmkrafts administrasjon. På dagen for pitching vil det også legges opp til mingling, en god mulighet for deg som er med til å bygge nettverk og bli bedre kjent med de som sitter i juryen.

 1. Premie:

5.000 kr og

Ideen produsert av en erfaren produsent gjennom filmverksted 2o22 og deltakelse på prosjektet i valgfri stilling.

 

 1. Premie:

2.000 kr

 

Konkurransen finner sted 3 nov i Sandnes.

Filmkraft talent tilbyr opplæring og veiledning i pitching i forkant. Meld deg på til kristine@filmkraft.no med navn, bosted og en kort beskrivelse av ideen din.

Frist for påmelding: 27 oktober.

 

Ta kontakt med Talentrådgiver Kristine Elliott om du har spørsmål.

 

PÅMELDING:

SEND INN EN KORT BESKRIVELSE AV DIN IDÈ, DIN ALDER OG DITT BOSTED TIL KRISTINE@FILMKRAFT.NO INNEN 27. OKTOBER


Filmkrafts konsulenter fra 2022 er klare

Kristine Elliott

Film- og spillbransjen i Rogaland er under stadig utvikling og nye tilskudd kommer til og som en konsekvens av dette har Filmkraft tatt beslutningen og styrke konsulentrollen for å bedre kunne imøtekomme bransjens behov og vekst ved å utvide stillingen og dele opp rollen. Januar 2022 starter våre to nye konsulenter. Jan Dalchow (52) blir vår nye dokumentarkonsulent og Linda May Kallestein (55) tiltrer som fiksjonskonsulent ved filmsenteret. Begge i deltidsstillinger på 40% og begge vil pendle til Sandnes der de deler det nye konsulentkontoret på KinoKino. Vi har også besluttet at vi fremover kommer til å leie inn ekstern hjelp i behandlingen av spillsøknader, fordi disse både øker i antall og størrelse.

Konsulenten vurderer prosjekters kunstneriske verdi, deriblant fortellerkraft, kulturell verdi, visuelle ambisjoner, tidligere meritter for de involverte, regionalitet og grad av bredde i stemmer og perspektiver. Konsulenten vil være underlagt strategi og handlingsplan for senteret og bidra til å oppfylle de fastsatte målene.

 OM JAN DALCHOW
Jan Dalchow (f.1968) er en erfaren deltager i bransjen, med brennende engasjement for norsk dokumentar. Han er godt forankret i troen på dokumentarens spennende muligheter, viktighet og kraft.

– Jeg gleder meg enormt til å ta fatt på konsulentjobben hos Filmkraft. Det blir sabla kjekt og forfriskende å få muligheten til å bli godt kjent med, og jobbe for, Rogalandsbransjen.

Gjennom hovedsakelig dokumentarfilmproduksjon, men også radio-, musikk-, og reklameproduksjon, har han solid erfaring med kvalitetsvurderinger av kreativt arbeid. De siste 25 årene har han primært jobbet som filmprodusent og regissør, men også med klipp, lyd, manus, lansering og som veileder. Hans forståelse for produksjonene gjennom mange fagfunksjoner gir en unik bredde. Jan har i tillegg tidligere erfaring som filmkonsulent hos Viken Filmsenter.

– Jeg vil gå inn i vurderinger med dyp respekt, nøyaktighet og ydmykhet for arbeidet og prosjektene. Jeg vet hva som står på spill for hver enkelt, og at prioriteringene kan bli utfordrende, særlig grunnet det høye nivået vårt miljø har nådd de siste årene. Men med skarpt fokus på publikums-, gjennomførings-, og kvalitetspotensialet er jeg trygg på å kunne bidra til å få frem enda flere sterke, og gjerne innovative, prosjekter.

Hans egen produksjon i Dalchows verden AS har vært både for kino, TV og nett. Siden 1995 har han produsert og/eller regissert flere prisbelønte dokumentarer. Han har blant annet mottatt Gullruten og vært nominert til Amanda to ganger. Først fikk han oppmerksomhet fra både bransje, presse og publikum med LHBT-dokumentarene «Jeg elsker hvem jeg vil», «BE – skitne, syndige meg» og dokumentarmusikalen «100% menneske», og co-regisserte, -skrev, -produserte den kontroversielle kortfilmen «Fremragende timer» som ble tildelt priser under både Berlinalen og Tribeca.

Jan produserte senere «USA mot Al-Arian» og «Å leve uten penger», og satt da fokus på̊ henholdsvis anti-muslimske lover og forbrukerkultur. Å være outsider er et kjært tema for Dalchow, som vet hva «det å være annerledes» kan innebære. I 2020 nettlanserte han prosjektet «NAK-ED», om skam over våre egne nakne kropper. Det føyer seg tematisk godt inn i rekken av hans produksjoner. Prosjektet rommer bl.a. den første norske dokumentarserien i høydeformat, for mobiltelefon.

– Med de mange mulige distribusjons- og forretningsmodellene, i en hverdag hvor over 70% av all visuell produksjon konsumeres via mobiltelefoner (eMarketer), er jeg optimistisk spent på veien videre for den audiovisuelle bransjen. I tillegg til å holde fast ved det gode i den tradisjonelle formen, ser jeg ser mange nye muligheter for dokumentaren. Jeg vil bidra til mer meningsfylt kvalitetsinnhold både på nett, kino og TV, med innhold som beveger publikum – og gjerne påvirker samfunnet.

________

 OM LINDA MAY KALLESTEIN
-Jeg tråkket mine barnesko som filmskaper hos Filmkraft da jeg flyttet til Stavanger i 2006. I de drøye fire årene som fulgte skrev jeg kortfilmer, regisserte korte dokumentarfilmer og var produsent på en musikkvideo. Det fleste av disse med støtte fra nettopp Filmkraft.

Linda May fikk også stipender til å skrive manus til langfilm og delta på manuskurs, både her hjemme og i utlandet. Disse skapte fundamentet som hun bygget sin videre karriere som manusforfatter på. De siste par årene før hun vendte nesen mot Oslo var hun også webredaktør for filmkraft.no.

– Takket være stillingen tror jeg at jeg var i kontakt med de aller fleste i bransjen i Rogaland. Noe jeg satte stor pris på å få anledningen til. Derfor er det ekstra hyggelig å få lov til å være filmkonsulent i Filmkraft. Både for å kunne bidra med kompetansen og erfaringene jeg nå har etter drøye 15 år som filmskaper og for gjensynet med bransjen i Rogaland.

Mesteparten av det Linda May har jobbet med er fiksjon, men hun har også vært innom non-scripted formatet. Av dokumentarfilmer som kan være verdt å trekke frem er The Cut (2009) som ble nominert til noen festivalpriser og vist på CNN. Foruten slike mer tradisjonell dokumentarfilmer har hun jobbet med regi og som postproduksjonsforfatter på workplace reality.

I den senere tid har fokuset hennes vært mest rettet mot det lange formatet. Per i dag har to av hennes spillefilmmanus funnet veien til det store lerretet: Kule kidz gråter ikke (2014) og Gråtass – Gøy på landet (2016). Begge filmene gjorde det godt på kino, både når det gjelder antall kinobesøkende og anmeldelser. Kule kidz gråter ikke har vunnet flere internasjonale priser og var nominert til enda flere.

Den hittil største produksjonen hun har jobbet på så langt er den (foreløpige) Emmy nominerte tv-serien Atlantic Crossing (2020). «Foreløpig» i betydning at vi ikke vet før i slutten av november om vi kan bytte ut til «Internasjonal Emmy-vinner».

Atlantic Crossing var også med i konkurranseprogrammet i Cannesserie høsten 2019, hvor den var nominert i seks kategorier. Deriblant både «beste manus» og «beste serie». Se opp for andre nominasjoner – og forhåpentligvis priser – som offentliggjøres senere. Serien ble vist i USA på prestigefulle PBS Masterpiece tidligere i år, som ett av de over 30 landene den er solgt til.

– Nå i høst skal en tv-serie jeg fortsatt sitter og skriver på i produksjon; det samme gjelder en spillefilm med planlagt opptaksstart i april til neste år. Jeg venter også spent på om flere av mine manuser som produsenter har i sine porteføljer vil få grønt lys i det kommende året.

Fra nyttår venter en ny erfaring som filmkonsulent i Filmkraft. Jeg gleder meg veldig til å komme i gang og bli kjent med alle i filmbransjen i Rogaland.

 

UTTALELSE FRS ANNE LÆRDAL, DAGLIG LEDER VED FILMKRAFT
-Vi hadde en formidabelt vanskelig oppgave da vi skulle velge konsulent-duo for de neste tre år i Filmkraft. Det var veldig viktig for ansettelseskomiteen at vi fant to personer som vi mener vil utfylle hverandre faglig og bidra til å videreutvikle bransjen vår i Rogaland. Vi er veldig fornøyde og stolte av den konstellasjonen vi står med fra januar 2022. Jan Dalchow vil møte dokumentaristene våre med nye øyne og et alternativt blikk for bla nye måter å distribuere dokumentaren på. Linda May Kallestein vil gi oss et styrket fokus på manuset, også for lengre formater, noe som er særs viktig nå som det regionale virkemiddelapparatet er under evaluering og videreutvikling.

Begge de to nye konsulentene tiltrer januar 2022 i sine åremålsstillinger og Filmkraft vil i forkant invitere bransjen til møter med dem for å bli kjent før første søknadsfrist 2. februar 2022. Mer info om dette kommer. Det kan til og med hende at Jan blir med oss til dokumentarkonventet i desember.


Tildelinger runde 3 i 2021

Kristine Elliott

Filmkraft tildelinger runde 3 i 2021

Filmkraft fikk 30 søknader om tilskudd til film i vår tredje tildelingsrunde av året, med en samlet søkersum på 6.160.511 kr.

I styremøte 29. september ble det vedtatt tilskudd til 9 prosjekter med søknadssum over 100.000 kroner og 4 prosjekter har i tillegg blitt behandlet administrativt. 10 prosjekt får utviklingsstøtte og 3 prosjekt får produksjonsstøtte. Filmkraft har i tildelingsrunde 3 gitt tilskudd til 13 prosjekter som samlet gir en sum på 3.162.200 kr.

 

Se hele tildelingslisten her.

 

Tildelinger over kr 100.000,- behandlet i styremøte 29. september:

 

12888                    Ships At Sea

Kroner:                 400.000,-
Søknadstype:      Utvikling
Søker:                  Misc Games AS
Produsent:          Gøran Myrland
Spilldesigner:      Gøran Myrland
Art Lead:              Nazar Kozak
Format:                Spill
Om prosjektet:    Ships At Seas bygger på vår erfaring og kompetanse fra våre forrige to spill Fishing: Barents Sea og Fishing: North Atlantic, som har blitt to meget populære spill verden over. Dette spillet blir vårt første multiplayer spill og vil også omhandle annen type skipsfart som kystfrakt, passasjerbåter og selvsagt fisking.

 

13183                    Ut av lengt
Kroner:                 400.000,-
Søknadstype:     Produksjon
Søker:                 Strandzonen AS
Produsent:          Ole Georg Østevik
Manus:                 Andreas Petersson & Bernhard Østebø
Regi:                    Bernhard Østebø
Format:                Kort fiksjon
Om prosjektet:    Produksjon av en poetisk kortfilm med klangbunn i Nick Caves musikk og tekster. Det blir en film uten tale, med fokus på bevegelse, koreografi og lyd/musikk i et univers som beveger seg mellom det realistiske og det drømmeaktige.

 

13221                    In somnium
Kroner:                400.000,-
Søknadstype:     Produksjon
Søker:                  Chezville AS
Produsent:          Gary Cranner & Julia Joner
Manus:                 Arild Østin Ommundsen
Regi:                    Arild Østin Ommundsen
Format:                Kort fiksjon
Om prosjektet:    IN SOMNIUM er en musikalsk kortfilm inspirert av High As A Kites musikk. Vilja (12 år) sniker seg ut om kvelden og vi følger henne gjennom en natt som starter med uskyldige utprøvelser, men som utvikler seg til et grenseoverskridende mareritt.

 

13414                    Psykodrama
Kroner:                 250.000,-
Søknadstype:      Utvikling
Søker:                  Chezville AS
Produsent:           Gary Cranner & Julia Joner
Manus:                 Ole Christoffer Ertvaag & Per Kjerstad
Format:                Lang fiksjon
Om prosjektet:    Psykodrama er en dramakomisk serie av Per Kjerstad og Olec Ertvaag basert på deres populære podcast av samme navn. Krisemaksimering på et dramatisk nivå!

 

13435                    Hysj
Kroner:                 500.000,-
Søknadstype:     Produksjon
Søker:                  Filmavdelingen AS
Produsent:          Eirik Fosse
Manus:                Pål Espen Kilstad & Emilie Beck
Regi:                    Emilie Beck
Format:                Kort fiksjon
Om prosjektet:    12 år gamle Martin og broren vokser opp med alkoholmisbruk, krangling og frykt. Brødrene stikker til tante og onkel når det er som verst, men Martin blir igjen, for noen må jo passe på mamma og hunden i huset?

12 år gammel setter Martin hagla under haka, og kjemper mot trangen til å trekke av. Den samme hagla han fikk for at han skulle skyte kråker slik at faren kunne sove ut rusen uforstyrret.

Hysj blir en film om barnas lojalitet, mobbing, usikkerhet og ubetinget kjærlighet – og om hvordan misbruk får store konsekvenser som ringer i vann, uten at det nødvendigvis er fysisk vold involvert. Og om hvordan det er å bli alt for tidlig voksen.

 

13438                   Piraya 2021-2
Kroner:                 350 000,-
Søknadstype:     Utvikling
Søker:                  Piraya Film AS
Produsent:          Torstein Grude
Format:                Dokumentar
Om prosjektet:    Piraya 2021-2

 

13439                  Kommunen
Kroner:                 150.000,-
Søknadstype:     Utvikling
Søker:                 Chaperone AS
Produsent:          Haavard Hana & Sarah Hestness
Manus:                 Tore Kåstad
Regi:                    Haavard Hana & Tore Kåstad
Format:                Lang fiksjon
Om prosjektet:    Kommunen er en serie om dagliglivet i den viktigste etaten i norsk samfunn – kommunen. Serien foregår i den fiktive kommunen Vigre på Jæren. En dag kommer beskjeden: kommunene på Jæren skal slås sammen og den nye kommunen skal hete Jéren. De må kjempe for å beholde jobbene og livet slik det alltid har vært. Men noen mener dette vil være til det bedre.

 

13441                    Mitt lengste dykk
Kroner:                 100.000,-
Søknadstype:     Utvikling
Søker:                  Incitus AS

Produsent:          Jarle Bjørknes
Manus:                 Jarle Bjørknes & Stepanka Cervinkova
Format:                Dokumentar
Om prosjektet:    Saddam Killany, en Egyptisk dykker, er innehaver av to Guinnes rekorder. Største undervannsmaleri og lengste dykk i saltvann. Hans største idol er Tony Stark, han kjemper for sin narkomane bror og har overbevist seg selv om at en dag så er det han tur å bli verdenskjent. Bli historisk. Og inntil videre lever han nærmest alene i sin lille livsløgn som flere og flere har sluttet å tro på. Fake it till You make it!

 

13444                   Jenta i kummen
Kroner:                 250.000,-
Søknadstype:      Utvikling
Søker:                  Filmhimmelen 1 AS
Produsent:           Bjørn Eivind Aarskog
Manus:                 Bjørn Eivind Aarskog
Regi:                     Bjørn Eivind Aarskog
Format:                Dokumentarserie
Om prosjektet:    JENTA I KUMMEN er en dokumentarserie om Tina-saken der seks drapsmistenkte unngikk tiltale. Hva gikk galt og hvordan kan drapet løses?

 

 

Tildelinger under kr 100.000,- som er behandlet administrativt:

12575                    Ut av lengt
Kroner:                 100.000,-
Søknadstype:     Utvikling
Søker:                  Strandzonen AS
Produsent:          Ole Georg Østevik
Manus:                 Andreas Petersson & Bernhard Østebø
Regi:                     Bernhard Østebø
Format:                Kort fiksjon
Om prosjektet:    Utvikling av en poetisk kortfilm med klangbunn i Nick Caves musikk og tekster. Det blir en film uten tale, med fokus på bevegelse, koreografi og lyd/musikk i et univers som beveger seg mellom det realistiske og det drømmeaktige.

Tematikken berører tidløse og allmennmenneskelige anliggender, med lengsel i ulike former som et gjennomgående tema

 

13053                   DigiShi
Kroner:                 62.200,-
Søknadstype:     Utvikling
Søker:                  Remark Van-Vlet
Produsent:          Gijsbertus Harmen van-Vliet
Spilldesigner:      Stijn Hendriks
Art lead:               Suze Keultjes
Format:                Spill
Om prosjektet:    DigiShi er et tur-basert multi-user spill som gir spillerne en lettvint introduksjon i programmering. Mha programmeringskort styrer spillerne på et brett på ca. 25×25 sine digitale sauer fra A til Bæ. Det er obstakler i veien som sauene må styres rundt. Spillerne kan tjene bonuskort ved å svare på spørsmål, så det er fordel å følge med saue-fakta som vises i spillet.

 

13135                    Jenta i kummen
Kroner:                 100.000,-
Søknadstype:      Utvikling
Søker:                  Filmhimmelen 1 AS
Produsent:          Bjørn Eivind Aarskog
Manus:                Bjørn Eivind Aarskog
Regi:                    Bjørn Eivind Aarskog
Format:                Dokumentarserie
Om prosjektet:    JENTA I KUMMEN er en dokumentarserie om Tina-saken der seks drapsmistenkte unngikk tiltale. Hva gikk galt og hvordan kan drapet løses?

 

13220                    SOS-Stavanger offshore supplies
Kroner:                 100.000,-
Søknadstype:      Lang fiksjon
Søker:                  Torkildsen Bruktfiskhandel
Manus:                 Terje Torkildsen
Format:                Lang fiksjon
Om prosjektet:    SOS er ein humoristisk dramaserie om Det grøne skiftet for oljebransjen i Rogaland. Det er ein slags rogalandsk Exit i dobbel forstand: Der Lykkeland handlar om den utrulege starten på oljeeventyret, viser SOS den sørgjelege slutten som handlar om grøn omstilling, kostnadskutt, mangel på kompetent arbeidskraft og desperate forsøk på å berga stumpane. Tematikken høgaktuell og formatet er i vinden som aldri før.


Beste Praksis - Kort fiksjon

Kristine Elliott

Filmkraft viderefører satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling under paraplyen «BESTE PRAKSIS».

Tema 12. oktober er KORT FIKSJON & NEO

Vi har invitert:
Filmkonsulent fiksjon
Lars Daniel Krutzkoff Jacobsen & Rodrigo Stoicheff sammen med produksjonsfaglig rådgiver Ravn Wikhaug fra Norsk Filminstitutt

For å prate om NFIs søknadsordninger for korte formater og NEO, NFIs nye talentordning.

Her vil man blant annet få svar på hvilke støtteordninger som finnes for det korte formatet, hva som kreves av en søknad og hvilke type prosjekter det er som får støtte.

Moderator for dagen er Filmkonsulent Lars Skorpen som vil både stille sine egne spørsmål og åpne for at deltakerne kan stille sine egne spørsmål.

Etter lunch settes det av tid til 1 til 1 møter med Lars Daniel, Rodrigo og Ravn. Her vil deltakere få mulighet til å stille mer direkte spørsmål knyttet til sine egne prosjekter og få mer spissede tilbakemeldinger.

Arrangementet er gratis og åpent både for erfarne filmskapere og nye talenter.
Vi vil gjøre den første delen av samlingen digital hvis noen ønsker dette, det må spesifiseres på forhånd.

Tid: 12. oktober
Kl: 09:30 – 12:30 inkl. lunsj.
Kl:12:30 – 16:30 1:1 samtaler.

Sted: Radisson Hotel, Stavanger.
Bevertning: LUNSJ

SØK PLASS innen 4. oktober.
Send søknad med navn, CV og en kort forklaring på hvorfor du søker til: marie@filmkraft.no

* Kun de med bekreftelse på plass på mail kan delta.
**tilreisende fra den nordlige delen av fylket kan søke reisestøtte i forkant av deltakelse.Dette er et viktig og nyttig seminar for vår profesjonelle bransje.

«BESTE PRAKSIS» er et initiativ fra Filmkraft Rogaland og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og håper at BESTE PRAKSIS vil fortsette å være en viktig møteplass for vår regions produsenter.


ACE Training Days Norway søker produsenter på vei opp og frem!

Kristine Elliott

ACE Training Days Norway – Developing and marketing your projects in an international context.

Inntil 12 norske produsenter kan nå søke om å få delta på ACE Training Days Norway, en eksklusiv workshop i perioden 6. – 8. oktober, som foregår i tilknytning til at ACE arrangerer del 1 av sin årlige ACE 31 Content Development Workshop (4.- 9. oktober) i Stavanger. ACE Training Days Norway er et spesialdesignet kursopplegg for produsenter fra vertskapslandet som gjerne er under det nivået som forventes av deltagere på ACE sin egen workshop, men som man ser for seg kan komme dit om noen år. Tema for workshopen er Developing and Marketing Your Projects in an International Context.

Tid: 6. – 8. oktober

Sted: Stavanger

Søknadsfrist: 14. september 2021

Deltakeravgift: Ingen.

Utgifter: Reise, opphold og diett for to netter i Stavanger evt oversettelse av dokumenter.

SØK HER

 

Inntil 12 norske produsenter kan nå søke om å få delta på ACE Training Days Norway, en eksklusiv workshop i perioden 6. – 8. oktober, som foregår i tilknytning til at ACE arrangerer del 1 av sin årlige ACE 31 Content Development Workshop (4.- 9. oktober) i Stavanger.

Utvidet del – prosjektutvikling

Dersom du har et filmprosjekt i langt format du ønsker å ta med deg til workshopen, er det mulig å søke med prosjekt til en utvidet del av workshopen, inkludert en-til-en møter med den anerkjente manuskonsulenten Emmanuel Oberg (Screenplay Unlimited). For å søke på denne delen må man ha treatment eller manus oversatt til engelsk.

Målgruppe

Målgruppen er relativt ferske produsenter som allerede har erfaring som produsent av kortfilm, spillefilm og/eller dokumentarfilm og som er interessert i å lære mer om det internasjonale markedet og hvordan samprodusere internasjonalt.

Hvordan søke

Les mer om ACE Training Days Norway og hvordan søke her.

ACE Producers er et internasjonalt produsentnettverk som har som formål å styrke kompetansen og nettverket til filmprodusenter

ACE er et internasjonalt produsentnettverk og et non-profit organisasjon som har som formål å styrke produsenter og produsentkompetansen til primært Europeiske filmprodusenter. Sentralt står utveksling av informasjon gjennom nettverk, og målet er å bruke produsentenes kollektive kunnskap til å gjøre dem i stand til å gripe nye forretningsmuligheter i en bransje som er i konstant endring. Organisasjonen, som har holdt på i over 30 år, har base i Amsterdam og har driftsstøtte fra MEDIA-programmet til Creative Europe og Nederland Film Fonds.

ACE Training Days Norway er et spesialdesignet kursopplegg for produsenter fra vertskapslandet som gjerne er under det nivået som forventes av deltagere på ACE sin egen workshop, men som man ser for seg kan komme dit om noen år.

 

Samarbeidspartnere og finansiører

ACE i samarbeid med Norsk filminstitutt, Filmkraft Rogaland, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Mediefondet Zefyr, VIRKE Produsentforening og produksjonsselskapet Chezville ved Gary Cranner.

Les mer om ACE:www.ACE-producers.com


Nye stillinger, nye ansatte og nye muligheter

Kristine Elliott

Filmkraft går en spennende tid i møte i 2022 med naturlige utskiftninger av flere stillinger i administrasjonen. Blant annet utgår åremålet til vår nåværende Filmkonsulent, Lars Skorpen, ut i desember og vi har tidligere annonsert en til to stillinger for å erstatte ham. I tillegg går vår Talentrådgiver Kristine Elliott ut i permisjon i samme måned. Nå må vi også komme med den triste beskjeden om at vår Bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid og hennes familie skal flytte ut av regionen. Hun har derfor sagt opp sin stilling og vil jobbe hos frem til jul.

 

Marie selv sier dette:

Takk for noen flotte og lærerike år her på filmsenteret. Det har vært utrolig gøy og givende å finne nye muligheter og gode kompetansehevende tiltak også under en pandemi hvor arrangement har endret seg fra dag til dag. Takk til hele bransjen for alle samtaler og tiltro til å veilede deres prosjekter sammen med dere, det har vært et stort privilegium. Jeg og min familie skal flytte til Stord og jeg skal begynne som produsent/prosjektleder i Mothership Entertainment 1. januar 2022. Det skal bli forfriskende å praktisere som produsent atter en gang.

 

Daglig leder Anne Lærdal sier:

Marie har vært essensiell for utviklingen av Filmkrafts kompetanseheving av bransjen de siste årene gjennom blant annet utvikling av nye tilbud som workshops og kurs under paraplyen Beste Praksis, men også gjennom et svært involvert engasjement med filmskapere fra hele regionen. Marie har også påtatt seg ansvar utover sin stilling, blant annet ved tilpasningen av Regportal og gjennomføringen av NorDoc for å nevne noe. Hun kommer til å bli dypt savnet og vi ønsker henne lykke til videre i ny by og med ny jobb. Nå er vi på utkikk etter en verdig etterfølger som kan fortsette dette viktige arbeidet som Marie har lagt så godt grunnlag for.

 

Les stillingsannonsen til vikariatet for Talentrådgiver HER. 

Les stillingsannonsen for Bransjerådgiver HER.


Vinnere av Filmkappløpet 2021

Kristine Elliott

VI GRATULERER ÅRETS VINNERE!

Årets tema i filmkonkurransen var USYNLIG. Hele 11 bidrag ble levert inn før fristen gikk ut søndag ettermiddag. 8 profesjonelle og 3 talent.

Filmkappløpet er et samarbeid mellom Appex, Filmkraft, Den norske filmfestivalen i Haugesund og Filmkraft Talent. Her er vinnerne:

 

PROFF

Erlend Bjelland
Prisen er et arbeidsstipend på hele kr. 20.000,-
TALENT
Festo Komeza
Prisen er et arbeidsstipend på kr. 5.000,-
ÅRETS JOKER
Einar Johannes Storesund
Prisen er et arbeidsstipend på kr. 10.000,-

Se alle filmene HER.