Search
Close this search box.

FILMKRAFTS STYRE KONSTITUERT

Onsdag 19. juni konstituerte Filmkrafts styre seg. Ny styreleder er Marie Koch Singelstad.

Gunhild Oddsen trakk seg fra sin rolle som styremedlem etter to år. Tusen takk for god innsats, Gunhild.

Styret ble valgt på generalforsamling 5. juni 2024. Les protokoll fra møtet her

De to neste styremøtene i 2024 er:

14. november, søknadsbehandling fra runde 3 (25. september)
4. desember, admin. styremøte.

Marie Koch Singelstad, styreleder repr. Rogaland fylkeskommune.

Marie Koch Singelstad jobber i dag som COO i VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur. Hun har en bachelor i Visuell kultur fra UiB, master i Kunst og kulturhistorie fra UiS, og Executive Master of Management fra BI.

Tonje Hardersen, styremedlem repr. Haugesund kommune.

Tonje Hardersen er festivaldirektør i Den norske filmfestivalen i Haugesund. Hun har hovedfag i filmvitenskap fra NTNU Norges, og har tidligere jobbet som filmrådgiver i bransjeorganisasjonen Film & Kino, Arthaus og Norsk filmklubbforbund. 

Hardersen var leder av ECFA (The European Children’s Films Association) I perioden 2007 – 2013.

Stig Andersen, styremedlem bransjerepresentant.

Stig Andersen er en norsk forfatter og kortfilmregissør. Andersen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo med kunsthistorie mellomfag, etnografi mellomfag og teori og historie ved Arkitekthøgskolen i Oslo

Gaute Aadnesen, styremedlem bransjerepresentant.

Gaute Aadnesen har en Cand. Mag i Sosiologi fra UIB. Han har jobbet som filmprodusent i Phantomfilm AS og Bulldozerfilm AS. Gaute inntar flere styreverv innen kultur og næringsliv i Stavanger.

Vararepresentanter

Vara 1, personlig vara for Marie Koch Singelstad: Else Rege Grannes (Rog FK), 4 år

Vara 2, personlig vara for Tonje Hardersen: Svein Tollefsen (Sandnes kommune), 4 år

Vara 3, felles personlig vara for de tre bransjerepresentantene:
Petter Rosenlund (Dramatikerforbundet), 2 år.

Share the post