Mentorstipendet skal dekke honorar til mentor for å muliggjøre faglig og/eller kunstnerisk utvikling hos en fagarbeider. Stipendet kan søkes av et talent med bostedsadresse i Rogaland som ønsker å bygge på sin kompetanse under veiledning av en mentor i en spesifik fagfunksjon.

Stipendet har løpende søknadsfrist og behandlingstiden er normalt på 4-6 uker.

Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. et regnskap som viser hva stipendet har blitt brukt til.

NB! Stipendet er oppgavepliktig og beløpet må innrapporteres til skattemyndigheter. Husk å ta vare på kvitteringer og før regnskap på en tilfredsstillende måte. Sjekk skattemyndighetene for regler

Hvordan søker jeg?

  • Søknader sendes inn via vårt søknadssystem under personlig stipend i regportal.no
  • Legg ved en beskrivelse av deg/dere selv, gjerne en CV
  • Beskriv din motivasjon for tiltaket
  • fremdriftsplan
  • enkelt budsjett

Søkere som ikke leverer rapport inkl. enkelt regnskap og resultatet av mentortiltaket vil være diskvalifisert fra å søke Filmkraft Mentorstipend ved senere anledninger.