Om oss

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter. De regionale filmsentrene arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt manusutvikling av spillefilm og TV-serier. Vi arbeider også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og unge talent i regionen gjennom ulike tiltak og støtteordninger.


Eiere

Filmkraft Rogaland ble stiftet den 15. juni 2006. Stifterne var Rogaland fylkeskommune (50%), Stavanger kommune (35%), Haugesund kommune (15%) og Filmkraft Rogaland (5%). I 2017 solgte Randaberg kommune sin aksjepost tilbake til Filmkraft, som nå eier 5% i påvente av ny eier. Driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra eierne.

Styret i Filmkraft Rogaland AS

Styreleder: Mariann Bjørnelv (Rogaland Fylkeskommune)
Styremedlem: Cille Ihle (Stavanger Kommune)
Styremedlem: Gaute Aadnesen (bransjerepresentant)
Styremedlem: Stig Andersen (bransjerepresentant)
Styremedlem: Teréz Hollo-Klausen (bransjerepresentant)

Vara: Bo Bernhard Randulff (bransjerepresenanter)
Vara: Lisbeth von Erpecom Vikse (Rogaland Fylkeskommune representant)
Vara: Bente Gudmestad (Stavanger Kommunes representant)

Medlemskap

Filmkraft Rogaland er medlem i FilmReg, en organisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge. Jan Hauge er administrasjonsleder og Mariann Bjørnelv er styremedlem i FilmReg.

Andre opplysninger

Organisasjonsnummer: 990 279 772

Navn/foretaksnavn: FILMKRAFT ROGALAND AS

Daglig leder : Anne Lærdal

Forretnings- og besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 STAVANGER

Postadresse: Postboks 130 v/Rogaland Fylkeskommune, 4001 STAVANGER

Åpningstider: hverdager kl. 08.00-16.00

Telefon: +47 915 91 217 (Admin.leder Jan Hauge)

Epost: post (a) filmkraft.no

Stiftelsesdato: 15.06.2006

Vedtektsfestet formål

Arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette.

Ansatte

Anne Lærdal

Daglig leder / CEO

Mobil: +47 992 66 890
Epost: anne@filmkraft.no

Jan Hauge

Administrasjonsleder/ Head of Administration

Mobil: +47 915 91 217
Epost: jan@filmkraft.no

Kristine Elliott

Rådgiver kompetanse & kommunikasjon/ Advisor Talent & Communication

Mobil: +47 922 20 897
Epost: kristine@filmkraft.no

Lars Skorpen

Filmkonsulent / Decision Maker

Mobil:+47 928 19 335
Epost: lars@filmkraft.no

Marie Fuglestein Lægreid

Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling/ Advisor Production

Mobil: +47 451 81 132
Epost: marie@filmkraft.no