Om oss

Filmkraft er et regionalt filmsenter som arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm, fiksjonsfilm og utvikling av spill. Filmsenteret jobber også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og veilede og rekruttere unge talent til filmbransjen i regionen gjennom ulike prosjekter og støtteordninger. Filmkraft yter tilskudd til prosjekter innenfor rammene som defineres av forskrift om audiovisuelle produksjoner, samt Norsk Filminstitutts fordelingsmodell og retningslinjer i forbindelse med årlig tildeling av statsstøtte fra Kulturdepartementet.


Eiere

Filmkraft Rogaland ble stiftet den 15. juni 2006. Selskapet eies per nå av Rogaland fylkeskommune (50%), Stavanger kommune (25%), Haugesund kommune (5%) og Sandnes kommune (20%). Driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra eierne.

Styret i Filmkraft Rogaland AS

Styreleder: Mariann Bjørnelv (Rogaland Fylkeskommune)
Styremedlem: Cille Ihle (Stavanger Kommune)
Styremedlem: Gaute Aadnesen (bransjerepresentant)
Styremedlem: Stig Andersen (bransjerepresentant)
Styremedlem: Teréz Hollo-Klausen (bransjerepresentant)

Vara: Bo Bernhard Randulff (bransjerepresenanter)
Vara: Lisbeth von Erpecom Vikse (Rogaland Fylkeskommune representant)
Vara: Bente Gudmestad (Stavanger Kommunes representant)

Medlemskap

Filmkraft Rogaland er medlem i FilmReg, en organisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge. Jan Hauge er administrasjonsleder i FilmReg.

Andre opplysninger

Organisasjonsnummer: 990 279 772

Navn/foretaksnavn: Filmkraft Rogaland AS

Daglig leder : Anne Lærdal

Forretnings- og besøksadresse: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes

Postadresse: Postboks 583 v/Sandnes kommune, 4302 Sandnes

Åpningstider: hverdager kl. 08.00-16.00

Telefon: +47 915 91 217 (Admin.leder Jan Hauge)

Epost: post (a) filmkraft.no

Stiftelsesdato: 15.06.2006

Vedtektsfestet formål

Selskapet skal bidra med økonomisk støtte til utvikling av film, spill og serier og videreutvikling av den audiovisuelle bransjen for å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt aktivitet som naturlig står i forbindelse med dette.