Om oss

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter. De regionale filmsentrene arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt manusutvikling av spillefilm og TV-serier. Vi arbeider også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og unge talent i regionen gjennom ulike tiltak og støtteordninger.


Eiere

Filmkraft Rogaland ble stiftet den 15. juni 2006. Stifterne var Rogaland fylkeskommune (50%), Stavanger kommune (35%), Haugesund kommune (15%) og Filmkraft Rogaland (5%). I 2017 solgte Randaberg kommune sin aksjepost tilbake til Filmkraft, som nå eier 5% i påvente av ny eier. Driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra eierne.

Styret i Filmkraft Rogaland AS

Styreleder: Mariann Bjørnelv
Styremedlem: Per Olav Hanssen
Styremedlem: Nina Samdal
Styremedlem: Stig Andersen
Styremedlem: Teréz Hollo-Klausen

Vara: Bo B. Randulff
Vara: Tone Brandtzæg
Vara: Eli Aga

Medlemskap

Filmkraft Rogaland er medlem i FilmReg, en organisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge.

Andre opplysninger

Organisasjonsnummer: 990 279 772

Navn/foretaksnavn: FILMKRAFT ROGALAND AS

Daglig leder: Ingvild Bjerkeland

Forretnings- og besøksadresse: Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 STAVANGER

Postadresse: Postboks 130 v/Rogaland Fylkeskommune, 4001 STAVANGER

Åpningstider: hverdager kl. 08.00-16.00

Telefon: + 47 51 51 69 72 / +47 915 91 217 (Admin.leder Jan Hauge)

Epost: post (a) filmkraft.no

Stiftelsesdato: 15.06.2006

Vedtektsfestet formål

Arbeide for utvikling og finansiering av film og TV-produksjoner, samt utvikling av filmnæringen til å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt alt som står i forbindelse med dette.

Ansatte

Ingvild Bjerkeland

Daglig leder/CEO

Mobil: +47 928 09 438
Epost: ingvild@filmkraft.no

Jan Hauge

Administrasjonsleder/ Head of Administration

Mobil: +47 915 91 217
Epost: jan@filmkraft.no

Anne Lærdal

Seniorrådgiver Kompetanseutvikling & Kommunikasjon/ Senior Advisor

Mobil: +47 992 66 890
Epost: anne@filmkraft.no

Lars Skorpen

Filmkonsulent/ Decision Maker

Mobil:+47 928 19 335
Epost: lars@filmkraft.no

Marie Fuglestein Lægreid

Rådgiver for produksjon og bransjeutvikling/ Advisor for Production

Mobil: +47 451 81 132
Epost: marie@filmkraft.no