Om oss

Filmkraft Rogaland er et regionalt filmsenter. De regionale filmsentrene arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm og kortfilm, samt manusutvikling av spillefilm og TV-serier. Vi arbeider også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og unge talent i regionen gjennom ulike tiltak og støtteordninger.


Eiere

Filmkraft Rogaland ble stiftet den 15. juni 2006. Stifterne var Rogaland fylkeskommune (50%), Stavanger kommune (35%), Haugesund kommune (15%). Filmkraft Rogaland har en liten eierandel (5%) i påvente av at Sandnes kommune skal komme inn som eier. Driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra eierne.

Styret i Filmkraft Rogaland AS

Styreleder: Mariann Bjørnelv (Rogaland Fylkeskommune)
Styremedlem: Cille Ihle (Stavanger Kommune)
Styremedlem: Gaute Aadnesen (bransjerepresentant)
Styremedlem: Stig Andersen (bransjerepresentant)
Styremedlem: Teréz Hollo-Klausen (bransjerepresentant)

Vara: Bo Bernhard Randulff (bransjerepresenanter)
Vara: Lisbeth von Erpecom Vikse (Rogaland Fylkeskommune representant)
Vara: Bente Gudmestad (Stavanger Kommunes representant)

Medlemskap

Filmkraft Rogaland er medlem i FilmReg, en organisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge. Jan Hauge er administrasjonsleder og Mariann Bjørnelv er styremedlem i FilmReg.

Andre opplysninger

Organisasjonsnummer: 990 279 772

Navn/foretaksnavn: FILMKRAFT ROGALAND AS

Daglig leder : Anne Lærdal

Forretnings- og besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Postboks 583 v/Sandnes kommune, 4302 Sandnes

Åpningstider: hverdager kl. 08.00-16.00

Telefon: +47 915 91 217 (Admin.leder Jan Hauge)

Epost: post (a) filmkraft.no

Stiftelsesdato: 15.06.2006

Vedtektsfestet formål

Selskapet skal bidra med økonomisk støtte til utvikling av film, spill og serier og videreutvikling av den audiovisuelle bransjen for å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt aktivitet som naturlig står i forbindelse med dette.

Ansatte

Anne Lærdal

Daglig leder / CEO

Mobil: +47 992 66 890
Epost: anne@filmkraft.no

Jan Hauge

Administrasjonsleder / COO

Mobil: +47 915 91 217
Epost: jan@filmkraft.no

Kristine Elliott

Talentrådgiver / Talent Advisor

Mobil: +47 922 20 897

Epost: kristine@filmkraft.no

Lars Skorpen

Filmkonsulent / Film Consultant

Mobil:+47 928 19 335

Epost: lars@filmkraft.no

Marie Fuglestein Lægreid

Bransjerådgiver / Industry Advisor

Mobil: +47 451 81 132
Epost: marie@filmkraft.no