PRODUSENT

PROFF-VEILEDNING

Målgruppen er vår profesjonelle filmbransje. Vi har knyttet til oss erfarne aktører fra bransjen som kan bistå med veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Filmkraft tilbyr Proff-veiledning innenfor produksjon, manus- og dramaturgi, spill og pitch.

Denne ordningen er et ekstra tilbud utover den begrensede veiledningen våre konsulenter kan yte. Merk for øvrig at de fremover kun vil veilede og følge prosjekter etter at de har fått tilskudd hos oss. Søknad om Proff-veiledning under en av ordningene nedenfor sendes inn via RegPortal.

PRODUSENTVEILEDNING

Filmkraft tilbyr produsentveiledning i form av en-til-en møter med våre tilknyttede erfarne produsenter. Vi har knyttet til oss to produsenter og tilbyr veiledning med en av disse. Veiledningen har en ramme på maks 7 timer. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Kort om ordningen

  • Produksjonsselskaper i Rogaland kan søke
  • Dette er en «mastering» av søknaden- et overblikk
  • Veilederen er din sparringspartner for å klargjøre søknaden for neste steg
  • At piloten svarer til innhold
  • Et virkemiddel for å styrke og utnytte potensialet i prosjektet
  • Søker og veileder avtaler selv formen på veiledningsforløpet  (møter/mail/digitalt)
  • Den som blir veiledet sender rapport til Filmkraft etter endt veiledning
  • Det skal ikke gå mer enn 6 måneder fra tilsagn er gitt til rapport sendes til Filmkraft

Saksbehandling

Normal behandlingstid er maks fire uker. Alle søknader om veiledning må sendes inn via RegPortal.

Vår veileder for dokumentarproduksjon er produsent og regissør Hilde Skofteland.

Hilde Skofteland har siden 2006 vært daglig leder og kreativ produsent for de fleste av Skofteland Film AS` kritikerroste og prisvinnende dokumentar-produksjoner, som kinodokumentaren «Optimistene» fra 2014 og dokumentarserien «Team Ingebrigtsen» fra 2016. Gjennom sitt arbeid har Hilde lang erfaring i å samarbeide med høyt kompetente og ettertraktede frilansere i bransjen og utvikle prosjekter fra ide til ferdig produkt.

Skofteland Films produksjoner er distribuert på norske og internasjonale festivaler, nettplattformer og TV-kanaler verden over og de har oppnådd høye seertall. De fleste produksjonene har fått mye oppmerksomhet i media og samtlige har fått stor respons fra publikum. Hilde var tidlig ute med å jobbe målrettet med distribusjon og markedsføring fra dag én i prosjektet. Hilde har i tillegg siden 1996 jobbet som frilanser for de største tv – og filmproduksjonsselskapene i Norge og har betydelig erfaring fra både kreative og administrative funksjoner innenfor både dokumentar, fiksjon og TV-underholdning.

Fra 2019-2022 hadde hun hovedregi på dokumentarserien Vi flytter Munch på NRK1.

Hilde er utdannet fra Universitetet i Tromsø (sosial antropologi, sosiologi), NTNU i Trondheim (Film, fjernsyn og video) og Høgskolen i Innlandet (Fjernsynsregi)

Produsentveileder for fiksjonproduksjon er produsent Silje Hopland Eik.

Silje Hopland Eik er kreditert som produsent på mer enn tretti film- og TV-serie-produksjoner på IMDB. Hun etablerte Cinenord i 2004 som nå har blitt en av Skandinavias ledende produksjonsselskap av høykvalitets TV-drama.

Cinenord vant Scandinavian Business Awards for beste produksjonsselskap i 2021. Silje er kjent for å finansiere 2 av de største TV-seriene produsert i Norden; Wisting og Atlantic Crossing.

Silje er utdannet ved Den Norske Filmskolen, er tidligere Producer on the Move (Cannes Filmfestival) og har sittet i styret i Virke Produsentforening og vært leder for Spillefilmgruppen. Silje holder jevnlig foredrag ved filmskoler i Norge og utlandet