PRODUSENT

PROFF-VEILEDNING

Målgruppen er vår profesjonelle filmbransje. Vi har knyttet til oss erfarne aktører fra bransjen som kan bistå med veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Filmkraft tilbyr Proff-veiledning innenfor produksjon, manus- og dramaturgi, spill og pitch.

Denne ordningen er et ekstra tilbud utover den begrensede veiledningen våre konsulenter kan yte. Merk for øvrig at de fremover kun vil veilede og følge prosjekter etter at de har fått tilskudd hos oss. Søknad om Proff-veiledning under en av ordningene nedenfor sendes inn via RegPortal.

PRODUSENTVEILEDNING

Filmkraft tilbyr produsentveiledning i form av en-til-en møter med våre tilknyttede erfarne produsenter. Vi har knyttet til oss to produsenter og tilbyr veiledning med en av disse. Veiledningen har en ramme på maks 7 timer. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Dersom du ønsker å benytte egen veileder, må det oppgis navn og kontaktinfo. Filmkraft forutsetter at du har avklart med veilederen at hen er tilgjengelig og interessert i oppdraget. Vi kontakter ønsket veileder for å inngå formell avtale.

Kort om ordningen

  • Produksjonsselskaper i Rogaland kan søke
  • Dette er en «mastering» av søknaden- et overblikk
  • Veilederen er din sparringspartner for å klargjøre søknaden for neste steg
  • At piloten svarer til innhold
  • Et virkemiddel for å styrke og utnytte potensialet i prosjektet
  • Søker og veileder avtaler selv formen på veiledningsforløpet  (møter/mail/digitalt)
  • Den som blir veiledet sender rapport til Filmkraft etter endt veiledning
  • Det skal ikke gå mer enn 6 måneder fra tilsagn er gitt til rapport sendes til Filmkraft

Saksbehandling

Normal behandlingstid er maks fire uker. Alle søknader om veiledning må sendes inn via RegPortal.

Produsentveileder for fiksjonproduksjon er produsent Silje Hopland Eik.

Silje Hopland Eik er kreditert som produsent på mer enn tretti film- og TV-serie-produksjoner på IMDB. Hun etablerte Cinenord i 2004 som nå har blitt en av Skandinavias ledende produksjonsselskap av høykvalitets TV-drama.

Cinenord vant Scandinavian Business Awards for beste produksjonsselskap i 2021. Silje er kjent for å finansiere 2 av de største TV-seriene produsert i Norden; Wisting og Atlantic Crossing.

Silje er utdannet ved Den Norske Filmskolen, er tidligere Producer on the Move (Cannes Filmfestival) og har sittet i styret i Virke Produsentforening og vært leder for Spillefilmgruppen. Silje holder jevnlig foredrag ved filmskoler i Norge og utlandet