PROFF-VEILEDNING

Målgruppen er den profesjonelle filmbransjen i Rogaland. Vi har knyttet til oss erfarne aktører fra bransjen som kan bistå med veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd til, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Det er mulig å søke om produsentveiledning på fiksjon, dokumentar og spill, samt manus- og dramaturgiveiledning til henholdsvis fiksjon og dokumentar. Ordningen tilbyr også pitche-veiledning.

Denne ordningen er et ekstra tilbud utover den begrensede veiledningen våre konsulenter og rådgivere kan yte. Merk for øvrig at disse fremover kun vil veilede og følge prosjekter etter at de har fått tilskudd hos oss. Søknad om Proff-veiledning under en av ordningene nedenfor sendes inn via RegPortal.

 

1. PRODUSENTVEILEDNING

Filmkraft tilbyr produsentveiledning i form av en-til-en møter med våre tilknyttede erfarne produsenter. Vi har knyttet til oss to produsenter og tilbyr veiledning med en av disse. Veiledningen har en ramme på maks 7 timer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Våre produsent-veiledere er Hilde Skofteland (dokumentar) og Silje Hopland Eik (fiksjon).

 

2.  MANUS- OG DRAMATURGIVEILEDNING

Filmkraft tilbyr manus- og dramaturgiveiledning på fiksjon, dokumentar og spill i form av en-til-en møter med våre erfarne veiledere. Vi har dramaturger knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse. Inntil 10 veiledningstimer pr prosjekt. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Våre manus- og dramaturgiveiledere Petter Rosenlund (fiksjon) og Steffan Strandberg (dokumentar)

 

3. SPILL-VEILEDNING

Filmkraft tilbyr veiledning for spillprodusenter i form av en-til-en møter med vår erfarne veileder.

Vår spill-veileder er Owe Sandvik.

 

4. PITCHEVEILEDNING

Filmkraft tilbyr pitcheveiledning innenfor alle faser av fiksjon, dokumentar og spill i form av en-til-en møter med erfarne veiledere. Vi har flere eksperter knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse. Inntil 1 time til forberedelser og 2 veiledningstimer pr prosjekt.

Våre pitche-veiledere er Mikael Opstrup, Helene Granqvist, Freddy Neumann og Sibylle Kurz.