PROFF-VEILEDNING

Målgruppen er vår profesjonelle filmbransje. Vi har knyttet til oss erfarne aktører fra bransjen som kan bistå med veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Filmkraft tilbyr Proff-veiledning innenfor produksjon, manus- og dramaturgi, spill og pitch.

Denne ordningen er et ekstra tilbud utover den begrensede veiledningen våre konsulenter kan yte. Formålet med ordningen er å styrke søknadene for neste steg.

Merk for øvrig at de fremover kun vil veilede og følge prosjekter etter at de har fått tilskudd hos oss. Søknad om Proff-veiledning under en av ordningene nedenfor sendes inn via RegPortal.

 

1. PRODUSENTVEILEDNING

Filmkraft tilbyr produsentveiledning i form av en-til-en møter med våre tilknyttede erfarne produsenter. Vi har knyttet til oss to produsenter og tilbyr veiledning med en av disse. Veiledningen har en ramme på maks 7 timer.

Våre produsent-veiledere er Hilde Skofteland (dokumentar) og Silje Hopland Eik (fiksjon).

 

2.  MANUS- OG DRAMATURGIVEILEDNING

Filmkraft tilbyr manus- og dramaturgiveiledning på fiksjon, dokumentar og spill i form av en-til-en møter med våre erfarne veiledere. Vi har dramaturger knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse. Inntil 10 veiledningstimer pr prosjekt.

Våre manus- og dramaturgiveiledere Petter Rosenlund (fiksjon) og Steffan Strandberg (dokumentar)

 

3. SPILL-VEILEDNING

Filmkraft tilbyr veiledning for spillprodusenter i form av en-til-en møter med vår erfarne veileder.

Vår spill-veileder er Owe Sandvik.

 

4. PITCHEVEILEDNING

Filmkraft tilbyr pitcheveiledning innenfor alle faser av fiksjon, dokumentar og spill i form av en-til-en møter med erfarne veiledere. Vi har flere eksperter knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse. Inntil 4 veiledningstimer pr prosjekt.

Våre pitche-veiledere er Mikael Opstrup, Helene Granqvist, Freddy Neumann og Sibylle Kurz.