PROFF-VEILEDNING

Målgruppen er den profesjonelle filmbransjen i Rogaland. Vi har knyttet til oss erfarne aktører fra bransjen som kan bistå med veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd til, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Det er også mulig å benytte egen veileder dersom det er ønskelig. Da må navn og kontaktinfo oppgis i søknaden. Filmkraft forutsetter da at du har avklart med veilederen at hen er tilgjengelig og interessert i oppdraget. Filmkraft kontakter ønsket veileder for å inngå formell avtale.

Det er mulig å søke om produsentveiledning på fiksjon, dokumentar og spill, samt manus- og dramaturgiveiledning til henholdsvis fiksjon og dokumentar. Ordningen tilbyr også pitcheveiledning

 

1. PRODUSENTVEILEDNING

Filmkraft tilbyr produsentveiledning i form av en-til-en møter.  Vi har pr. idag knyttet til oss to produsenter, og tilbyr veiledningen med en av disse, evt. en annen veileder etter eget ønske. Ordningen har en ramme på inntil 7 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Våre produsentveiledere pr. idag: 

Silje Hopland Eik (fiksjon)

Andrea Berentsen Ottmar (fiksjon)

Anita Rehoff Larsen (dokumentar)

Mette Cheng Munthe-Kaas (dokumentar)

Elisabeth Kleppe (dokumentar)

2.  DRAMATURGIVEILEDNING

Filmkraft tilbyr dramaturgiveiledning på fiksjon og dokumentar i form av en-til-en møter. Vi har dramaturger knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse, evt. med en annen veileder etter eget ønske. Ordningen har en ramme på inntil 10 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Våre dramaturgiveiledere pr. idag:

Petter Rosenlund (fiksjon)

Iram Haq (fiksjon)

Kari Anne Moe (dokumentar)

Håvard Bustnes (dokumentar)

Steffan Strandberg (dokumentar)

 

3. SPILLVEILEDNING

Filmkraft tilbyr spillveiledning  i form av en-til-en møter. Vi har pr. idag ikke tilknyttet på denne ordningen. Du benytter egen veileder. Husk å oppgi navn og kontaktinfo i søknaden. Ordningen har en ramme på inntil 7 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

 

4. PITCHEVEILEDNING

Filmkraft tilbyr pitcheveiledning innenfor alle faser av fiksjon, dokumentar og spill i form av en-til-en møter. Vi har flere eksperter knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse, evt. med en annen veileder etter eget ønske. Inntil 1 time til forberedelser og 2 veiledningstimer pr prosjekt.

Våre pitcheveiledere er pr. idag er Mikael Opstrup, Helene Granqvist, Freddy Neumann og Sibylle Kurz.

 

HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?

  • Veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd til, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Ordningen er et ekstra tilbud utover veiledningen Filmkrafts rådgivere og konsulenter kan yte.

 

HVEM KAN SØKE?

  • Profesjonelle fagarbeidere og filmproduksjonsselskap fra den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke på denne ordningen gjennom hhv. enkeltpersonforetak og aksjeselskap. For å kvalifisere for tilskudd må søker være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.
  • For alle ordningene er det den som sitter på rettighetene som skal søke om veiledningsstøtte.

 

KRAV TIL SØKNAD

  • Se regelverk 4.5

 

SAKSGANG

  • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
  • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder.
  • Behandlingstid er normalt 2-4 uker

 

FRISTER

  • Løpende søknadsfrist

 

KONTAKT

Produksjonsrådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132 for spørsmål knyttet til søknaden