PROFFVEILEDNING

Målgruppen er den profesjonelle film- og spillbransjen i Rogaland. Filmkraft ønsker å tilby bransjen vår sparringspartnere i ulike faser i prosjektet. Man søker i RegPortal og veiledningen utføres i form av en-til-en møter. Vi har knyttet til oss erfarne aktører fra bransjen som kan bistå med veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd til, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Veilederne i denne ordningen er uavhengige bransjeaktører, som ikke representerer Filmkraft eller har påvirkning på vår saksbehandling. 

 

Hva kan du søke om?

  • Hvert prosjekt kan søke om maks 2 dramaturgveiledninger, 2 produsentveiledninger og en pitcheveiledning
  • Inntil 7 veiledningstimer hos en produsent innen fiksjon, dokumentar eller spill,
  • inntil 10 veiledningstimer med dramaturgi på spillefilm og dokumentar
  • inntil 15 veiledningstimer med dramaturgi på dramaserier
  • inntil 7 veiledningstimer med dramaturgi på kortfilm
  • inntil 5 veiledningstimer for klargjøring pitch,
  • det er også mulig å benytte egen veileder dersom det er ønskelig; Da må navn og kontaktinfo oppgis i søknaden. Filmkraft forutsetter da at du har avklart med veilederen at hen er tilgjengelig og interessert i oppdraget. Filmkraft kontakter ønsket veileder for å inngå formell avtale,
  • se vår søkerveiledning og regelverk for hvordan å søke denne ordningen.

 

1. PRODUSENTVEILEDNING

Våre produsentveiledere:

Mette Cheng Munthe-Kaas (dokumentar)

Andrea Berentsen Ottmar (fiksjon)

Anita Rehoff Larsen (dokumentar)

Elisabeth Kleppe (dokumentar)

Anders Tangen (fiksjon)

 

2.  DRAMATURGIVEILEDNING

Våre dramaturgiveiledere:

Linda May Kallestein (fiksjon)

Iram Haq (fiksjon)

Kristoffer Joner (fiksjon)

Kari Anne Moe (dokumentar)

Håvard Bustnes (dokumentar)

Steffan Strandberg (dokumentar)

Tone Johnsen (fiksjon)

 

3. SPILLVEILEDNING

Vi har pr. idag ikke tilknyttet faste spillveiledere på denne ordningen. Du foreslår egen veileder. Husk å oppgi navn og kontaktinfo i søknaden. Ordningen har en ramme på inntil 7 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

 

4. PITCHEVEILEDNING

Våre pitcheveiledere er:

Mikael Opstrup

Helene Granqvist

Freddy Neumann

Sibylle Kurz

 

Har du spørsmål om ordningen? Ta kontakt med vår Produksjonsrådgiver Marie Fuglestein Lægreid er tilgjengelig via e-post og telefon 451 81 132