RegPortal spørsmål og svar

I januar 2021 gikk Filmkraft over til nytt søknadssystem, Regportal.

Har du spørsmål om søknadssystemet kan du ta kontakt med oss på post@filmkraft.no. Merk epost med Regportal.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi opererer med to nivå av nummerering:

  1. Alle søknader får sitt eget saksnummer.
  2. På utvikling og produksjon kan vi knytte sammen flere søknader i ett prosjekt, f.eks en film. Da vil prosjektet få sitt eget prosjektnummer.
    Til et prosjekt kan det så være knyttet inn flere saker (utvikling 1 og 2 og produksjon osv.)

Det er søker som i søknadsskjema for utvikling og produksjon som selv velger et eksisterende prosjekt eller oppretter et nytt.

Noen av våre ordninger har tak på hvor mye du kan søke om er avhengig av hvilken støtteordning du søker på.

Manusutvikling lang fiksjon: 250.000 kr

START-Stipend: 25.000 kr

Filmkulturelle tiltak: 100.000 kr

Egen faglig utvikling: 4.000 kr innenlands og 6.000 kr utenlands

Festivalpåmelding: 10.000 kr

Øvrige tilskuddsordninger er det ingen formelle tak på, men ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å høre mer om dette.

Dette er avhengig av hvilken støtteordning du søker på. Personlige stipend og egen faglig utvikling kan søkes av personer mens de resterende ordningene må søkes av et selskap. (et produksjonsselskap kan også søke tilskudd til reise på vegne av flere fagfunksjoner i en samlet søknad) Husk at selskapet må være registrert med rett næringskode. Se regelverket for mer informasjon.

For mindre beløp i en tidlig utviklingsfase, for eksempel et enkelt manuskript, trenger du ikke ha knyttet til deg en produsent.

Når du har levert materialet beskrevet i tilskuddsbrevet og dette er godkjent i RegPortal vil støtten bli utbetalt til det kontonummeret du har oppgitt. Husk at du må få kontonummeret bekreftet i RegPortal før støtten kan utbetales.

Filmkraft gjennomgår hver innsendt søknad og vurderer den etter en rekke kriterier, både formelle og kunstneriske. Søknaden vil også bli vurdert opp imot de andre søknader. Søknader over 100.000 kr behandles av Filmkrafts styre, som består av to politikere og tre bransjerepresentanter.

Alle som søker støtte fra Filmkraft må sette seg inn i de gjeldene forskriftene før søknad sendes. Forskriftene viser hvilke regler og rutiner som gjelder for den aktuelle søknaden og hvilken rapportering vi vil kreve av deg dersom du får innvilget støtten. Du kan lese mer om hvorfor forskriftene er viktige og hvordan vi som filmsenter forholder oss til dem HER. 

Det betyr det at den ikke oppfyller kravene i regelverket. Les vårt regelverk på våre nettsider.

Det være av flere grunner, for eksempel at søknaden ikke oppnådde høy nok kvalitet, enten formelt eller kunstnerisk, men det kan også være fordi Filmkrafts midler er begrensede.

Fordi dette faller utenfor Filmkrafts mandat og i vår region er det Mediefondet Zefyr man retter disse søknadene til. Av samme grunn gir vi heller ikke full utviklingsstøtte til lange formater.

Det du skriver her vil bli synlig i offentliggjøringen av våre tildelinger. Merk: dette er din logline som skal forklare utad hva ditt prosjekt handler om.

Et produsentnotat skal inneholde produsentens visjon, motivasjon og planer for prosjektet, samt egenvurdering av prosjektets gjennomførbarhet både i forhold til økonomi og fremdriftsplan.

Et reginotat skal inneholde regissørens visjon, motivasjon og kunstneriske mål for prosjektet. Notatet skal også forklare hvordan prosjektet planlegges gjennomført med tanke på skuespillervalg, karakterutvikling, visuell gjennomføring og stil. Legg gjerne ved moodboard eller inspirasjonsbilder.

Vi ønsker at NFIs Kalkyleskjema benyttes. Dette kan du laste ned gratis fra deres hjemmesider. Det ligger også link til skjemaet i RegPortal. Merk at budsjettet skal være uten merverdiavgift.

Alle beregnede kostnader som er nødvendige for å få gjennomført den audiovisuelle produksjonen skal inkluderes i budsjettet ditt. Dette inkluderer alt fra audiovisuelle fagfunksjoner, leie av utstyr og utgifter som for eksempel bo, catering, reise og lignende for den fasen du søker midler til. Man skal også beregne kostnader til evt promoteringsmateriell og festivalpåmelding i en produksjonssøknad.

En likviditetsplan skal vise oss at prosjektet har beregnet hvordan kostnader og inntekter skal fordeles gjennom prosjektfasen.

En rettighetsavtale skal inneholde informasjon om hvem som er skaper av åndsverket/idéen og hvem som har kjøpt rettighetene, til hvilken sum, hvilket bruk og i hvilken periode.

Det holder at du erklærer at du eier rettighetene i RegPortal.

Hva stipendet ble benyttet til og personlig utbytte av stipendet samt et enkelt regnskap.

Det avhenger av hvilken type faglig utvikling du har søkt om. Se under for nærmere beskrivelse.

 

Festivaldeltakelse

Hvordan ble du og filmen mottatt:

Hvordan var opplegget rundt visning av din film:

Hvordan var din opplevelse av festivalen og behandling av deg som filmskaper:

Antall publikummere på visning av filmen din (ca.):

Ble dine forventninger innfridd?

Hva fungerte bra/dårlig:

Konkrete resultater av deltakelsen:

Konklusjon eventuelle andre kommentarer:

Vil du anbefale festivalen til andre?

 

Deltakelse på kurs, seminar, workshop

Navn på arrangement:

Målgruppe:

Antall deltakere:

Kursholdere:

Ble dine forventninger innfridd?:

Hva fungerte bra/dårlig:

Vil du anbefale dette til andre?:

Konklusjon eventuelle andre kommentarer

 

Deltakelse på finansieringsforum/marked

Hva var din ambisjon for reisen:

Forhåndsbookede møter:

Gav reisen noe til ditt prosjekt/selskap:

Hva fungerte bra/dårlig:

Vil du anbefale dette til andre?:

Hvordan var det lagt opp ifht nettverking/møter:

Konklusjon eventuelle andre kommentarer: