SPILL

SPILLVEILEDNING

Målgruppen er vår profesjonelle spill- og filmbransje som ønsker veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Filmkraft ønsker å tilby bransjen vår sparringspartnere i ulike faser i prosjektet. Man søker i RegPortal og veiledningen utføres i form av en-til-en møter. Vi har pr. idag ikke tilknyttet faste spillveiledere på denne ordningen. Du foreslår egen veileder. 

Kort om ordningen

  • Søknad om Proffveiledning sendes inn via RegPortal,
  • Filmkraft tilbyr veiledning for spillprodusenter i form av en-til-en møter
  • inntil 7 timer for veiledning innen spill,
  • du finner selv den su ønsker som veileder; du må det oppgi navn og kontaktinfo. Filmkraft forutsetter at du har avklart med veilederen at hen er tilgjengelig og interessert i oppdraget. Vi kontakter ønsket veileder for å inngå formell avtale,
  • det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt,
  • se vår søkerveiledning og regelverk for hvordan å søke denne ordningen.
  • Produsent søker, evt ta med art Director,
  • Søker og veileder avtaler selv formen på veiledningsforløpet  (møter/mail/digitalt),
  • Den som blir veiledet/veileder sender rapport til Filmkraft etter endt veiledning,
  • Det skal ikke gå mer enn 6 måneder fra tilsagn er gitt til rapport sendes til Filmkraft.

Saksbehandling

Normal behandlingstid er maks fire uker. Alle søknader om veiledning må sendes inn via RegPortal, les mer i vår søkerveiledning