SPILL

PROFF-VEILEDNING

Målgruppen er vår profesjonelle filmbransje. Vi har knyttet til oss erfarne aktører fra bransjen som kan bistå med veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd, eller som er under utvikling og i en søkeprosess. Filmkraft tilbyr Proff-veiledning innenfor produksjon, manus- og dramaturgi, spill og pitch.

Denne ordningen er et ekstra tilbud utover den begrensede veiledningen våre konsulenter kan yte. Merk for øvrig at de fremover kun vil veilede og følge prosjekter etter at de har fått tilskudd hos oss. Søknad om Proff-veiledning under en av ordningene nedenfor sendes inn via RegPortal.

SPILL-VEILEDNING

Filmkraft tilbyr veiledning for spillprodusenter i form av en-til-en møter med vår erfarne veileder.

Dersom du ønsker å benytte egen veileder, må det oppgis navn og kontaktinfo. Filmkraft forutsetter at du har avklart med veilederen at hen er tilgjengelig og interessert i oppdraget. Vi kontakter ønsket veileder for å inngå formell avtale.

 Kort om ordningen

  • Produsent søker, evt ta med art Director
  • Søker og veileder avtaler selv formen på veiledningsforløpet  (møter/mail/digitalt)
  • Den som blir veiledet sender rapport til Filmkraft etter endt veiledning
  • Det skal ikke gå mer enn 6 måneder fra tilsagn er gitt til rapport sendes til Filmkraft

Saksbehandling

Normal behandlingstid er maks fire uker. Alle søknader om veiledning må sendes inn via vår søknadsportal.

Alle søknader om veiledning må gå gjennom vår nye søknadsportal.

Spill-veileder er Owe Sandvik.

Han har jobbet i den norske spillbransjen i over 10 år og har utdannelse i Opplevelsesproduksjon og interaktive medier. Han har ledet utviklingen av flere spill og driver sitt eget spillutviklingsfirma. Liker å være, og er stadig, involvert i ulike deler av spillproduksjon og den norske spillbransjen.