Deltakere klare til Claire Dobbin workshop

Deltakerne til manusworkshop med Claire Dobbin er nå valgt ut og første samling arrangeres 1.desember 2020. Vi fikk mange gode søknader med fine prosjekter og har valgt ut 8 stk som skal delta.

Claire er en australsk «manusdoktor» som har arbeidet og veiledet filmforfattere over hele verden. Hun er kreativ leder for eQuinoxe Europe, som har vært en ledende manus-workshop i en årrekke. Manus-workshopen går helt frem til sommeren og vil bestå i både samlinger med hele gruppen og individuelle sesjoner og målet er at det skal ende i et manusutkast i enten 1. eller 2.utkast. Det kommer til å bli intens og lærerik periode for deltakerne. Det skal gjøres betydelig arbeid på prosjektene, men minst like viktig er bevisstgjøringen om filmfortellingen og om seg selv som filmforteller.

Filmkraft håper denne workshopen kan bidra til god utvikling for de individuelle prosjektene og også bidra til økt samarbeid mellom deltakerne.

Følgende deltakere og prosjekter er valgt ut:

Alexander Gudmestad – CONSTANCE

Bjørn Eivind Aarskog og Christer Aanestad Lende – NOKASH

Eili Harboe – NATTEVAKT

Ida Løkås – NÅR MØRKET FALLER

Jon Garcia De Presno – I KJELLEREN I TAKET

Lina Helvik – SKOGENS HJERTE

Odveig Klyve – VINTEREPLE

Pål Jackman – TIL HELVETE MED STIL

 

 

Foto Eilie Harboe: Jonathan Vivaas Kise

Foto Ida Løkås: Elin Eike Worren