FILM ROOKIES UTSETTES TIL HØSTEN

Talentprosjektet FILM ROOKIES utsettes til høsten. Men fortvil ikke! De fire regissørene våre Lisa Ravna Rørmoen (23 år), Brage Norløff Grindeland (20 år), Samuel Rud Dale (23 år) og Frida Feline Nilsen (24 år) blir med videre i prosjektet! Det håper vi også at alle dere som har søkt dere som teknisk crew og mentorer vil. Produsent Elisabeth Røvær fra SCREEN vil kontakte dere dette er aktuelt for. Casting av skuespillere fra BUT v/Rogaland Teater er det teateret som holder i. Snakk med Carl Jørn Johansen om dere har spørsmål om noe i denne anledning.

Hvert år deltar rundt 40 unge skuespillere og filmskapere i FILM ROOKIES. I tillegg engasjeres en lokal filmprodusent og profesjonelle filmskapere fra den regionale filmbransjen til å delta som mentorer i prosjektet.

Manuset av Balder Scheen Jacobsen (18 år) er klart etter å ha blitt jobbet med under veiledning av filmkonsulent fra Filmkraft. Balders filmscene med tre ungdommer, hvor to av dem står ovenfor viktige veivalg i livet, skal realiseres i prosjektet. Fire versjoner av hans filmscene skal bli produsert gjennom dette prosjektet. Dette eksperimentet har vi god erfaring med og vi ser frem til at våre fire regissører skal få muligheten til å gi oss sine versjoner av Balders filmscene – vi ser frem til premierer i TALENTTIMEN!

Det vil bli søkt etter flere fagfunksjoner til crew og mentorer til nye datoer for opptak til høsten, sannsynligvis vil opptak finne sted i månedsskiftet oktober/november. Og hele den opprinnelige fremdriften som oppstart med Kick-off på teateret, tekniske workshops, skuespiller instruksjon, tekniske prøver og klipp i etterkant vil foregå gjennom høsten frem mot premierer av de fire filmscenene i TALENTTIMEN 9. desember 2020.

FILM ROOKIES er et samarbeidsprosjekt mellom Filmkraft Talent, BUT v/Rogaland Teater, og en lokal filmprodusent, i år er dette SCREEN STORY. Det er Filmkraft Talent som finansierer prosjektet.

De fire utvalgte regissørene våre er: Lisa Ravna Rørmoen (23 år), Brage Norløff Grindeland (20 år), Samuel Rud Dale (23 år) og Frida Feline Nilsen (24 år). Alle med tilknytning til Rogaland.