FILMKRAFT søker rådgiver kompetanse og kommunikasjon

Filmkraft søker rådgiver kompetanse og kommunikasjon

Søknadsfrist 30.07.2020

Er du vår nye talentutvikler og kommunikasjonsansvarlig?

Arbeidsoppgaver

· Drifte Filmkraft Talents tre prosjekter: Filmkraft Talent, Film Rookies og Filmverksted
· Veilede unge med interesse for film som rekrutteres til våre prosjekter og rådgi
nyutdannede på vei inn i den profesjonelle bransjen
· Behandle søknader til kompetansehevende tiltak for målgruppen
· Behandle søknader om hospitering
· Rekruttere unge filmskapere til feltet/våre programmer
· Finne samarbeidspartnere til våre programmer
· Drifte SoMe for Filmkraft, filmsenteret i Rogaland og Filmkraft Talent
· Web ansvarlig filmsenteret www.filmkraft.no
· Lage månedlige nyhetsbrev på vegne av filmsenteret
· Løpende prosjektoppgaver knyttet til vår virksomhet som filmsenter
· Delta på arrangementer i regi av Filmkraft på dag og kveldstid. Dette inkluderer
Rogalerret i Stavanger og på turné i Haugesund, Den Norske Filmfestivalen i Haugesund
og i tillegg opptil 3 årlige reiser i forbindelse med filmfestivaler/fagkonventer.

Kvalifikasjoner

· Minimum 3-årig relevant høgskole/universitetsutdannelse
· Erfaring fra film- og/eller tv-produksjon, gjerne i flere fagfunksjoner
· kjennskap manus og idéutvikling
· Teknisk forståelse, kjennskap til og kunne behandle filmutstyr
· God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (Norsk, hovedmål)
· Foto (kunne ta bilder til SoMe og årsrapporter med mer)
· Gode datakunnskaper: officepakken, Wordpress, AdobeSparks, Mailchimp, KeyNote,
SoMe (vi bruker Mac).
· God forståelse av budsjetter og kalkyler, samt solid erfaring med Excel
· Erfaring innen prosjektledelse
· Gjerne kjennskap til filmsenterets søknadssystem www.filmsok.no
· God forståelse av offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

· Strukturert og systematisk
· Pedagogisk anlagt
· Et øye for detaljer og gode løsninger
· Utadvendt og imøtekommende
· Kreativ med et godt øye for det visuelle
· Evne til effektivitet i selvstendig arbeid
· Glad i teamwork
· Ingenting imot å stå på en scene
· Et ønske om å bidra til å styrke filmbransjen i Rogaland

Vi tilbyr

· 100% fast stilling
· Lønn etter avtale
· Gode pensjonsordninger
· Et godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer og nært samarbeid med et vitalt og
spennende filmmiljø i regionen

  • Tiltredelse snarest, etter avtale.
  • Søknad sendes inn via finn.no

For spørsmål om stillingen ta kontakt med Anne Lærdal på 99266890 / anne@filmkraft.no