Filmkraft Start-Stipend runde 2 er delt ut

FILMKRAFT START-STIPEND 

I runde to med START-stipend i 2021 fikk filmkraft inn totalt 9 søknader tilsvarende 225.000 kr. På grunn av mange gode søknader ble det i denne runden tildelt hele fire stipender til den totale sum kr 125.000.

Stipendmottakere er:

Balder Scheen Jacobsen (20 år) har fått støtte til MANUSUTVIKLING: Stipendet vil brukes til å skrive ferdig et manus han utvikler, og komme i gang med produksjonsplanlegging. Målet er en novellefilm/lengre kortfilm.

Maja Freiberg (26 år) har fått støtte til PRODUKSJON AV DOKUMENTAR: Stipendet skal brukes til produksjon av kortfilmen Move aside. Stipendet blir delfinansiering til filmen og kommer å dekke honorar til regissør og produksjonsleder Maja Freiberg.

Chris Saurdal (25 år) har fått støtte til PRODUKSJON AV KORTFILM: Søkeren ønsker å benytte stipendet til å utvikle sin CV ved å produsere opp til 3 kortfilmer.

Daniel Nils Roberts (31 år) har fått støtte til MANUSUTVIKLING: Skriving av manus til et kortfilmprosjekt og deltakelse på digitalt manusforfatterkurs gjennom Sundance Collab, og kjøp av profesjonell manusskriverprogramvare (Final Draft).

 

Filmkraft Talent ser frem til resultater og følge arbeidet disse unge talentfulle filmskaperne som nå skal bruke FILMKRAFT START-STIPEND til å styrke sin CV. Alle evt ferdige filmer vil bli vist i neste års TALENTTIME.