Filmkraft Talent Filmkonkurranse!

FILMKONKURRANSE: DEN BESTE VIDEODAGBOKA PÅ 1-3 MINUTTER

KAN VÆRE BÅDE DIN EGEN HISTORIE ELLER EN OPPDIKTET, ALLE SJANGERE ER LOV

TRE VINNERE MOTTAR ARBEIDSSTIPEND PÅ 10.000 KR!

SEND INN DITT BIDRAG PÅ NEDLASTBAR LINK INNEN 14.02.2021 TIL KRISTINE@FILMKRAFT.NO