Filmkrafts nye strategi på høring

Filmkraft sender på åpen høring forslag til ny strategi for 2021-2024.

Styret har i samarbeid med administrasjonen utarbeidet forslaget med innspill fra eiere og bransje.

Høringssvar må sendes skriftlig, enten via skjema (se knapp under) eller på epost til post@filmkraft.no

(merk: HØRINGSSVAR FILMKRAFT STRATEGI)

Alle svar vil bli offentliggjort og svar som sendes anonymt vil ikke bli vurdert. Svar sendt etter fristen vil ikke bli vurdert.

Høringsfrist er søndag 21. februar 2021.

Høringssvarene vil bli vurdert av styret og endelig strategidokument vil bli vedtatt i styremøtet 17. mars 2021. I samme styremøte vil Filmkrafts regelverk for tilskudd bli oppdatert og vedtatt iht nytt strategidokument og evt nye forskriftsendringer som KUD/NFI for tiden holder på med. Søknadsrunde 1. 2021 vil bli behandlet etter gjeldende regelverk pr søknadsfrist 3. februar.