FILMKULTURELLE TILTAK

Nytt ansvarsområde er overført til de regionale filmsentrene.

 

I Statsbudsjettet for 2020 ble det vedtatt at ansvaret for tilskuddsordningen for filmkulturelle tiltak skulle overføres til de regionale filmsentrene. Dette ble gjort uten at det er klart hvordan midlene skal fordeles og forvaltes.

I utgangspunktet er vi positive til at ordninger overføres til regionene, men da må forutsetningen være tydelige. Forskriften for filmkulturelle tiltak er skrevet med tanke på at det er NFI som forvalter midlene, og den må endres for at filmsentrene skal kunne overta dette ansvaret.

Filmkraft Rogaland vil derfor ikke behandle søknader på dette tilskuddsområdet før tidligst 1.7. 2020.