INVITASJON TIL HELDIGITAL MANUS-WORKSHOP MED CLAIRE DOBBIN

HELDIGITAL MANUS-WORKSHOP MED CLAIRE DOBBIN

 

Filmkraft har gleden av å invitere til workshop i manusskriving med Claire Dobbin. Claire er en australsk «manusdoktor» som har arbeidet og veiledet filmforfattere over hele verden. Hun er kreativ leder for eQuinoxe Europe, som har vært en ledende manus-workshop i en årrekke.

 

Vi starter opp allerede 1. desember med første fellesmøte for et begrenset antall deltakere.

Søknaden må inneholde ide, synopsis eller et manuskript til en spillefilm eller dramaserie. Deltakerne velges ut fra prosjektets potensiale/kvalitet, samt forfatterens erfaring og potensiale.

Workshopen går frem til sommeren-21, og kommer til å bli arbeidsintensiv i perioder. Målet er at alle prosjektene skal ende i et manusutkast (eller et forbedret manusutkast).

 

Claire vil holde 3 større fellesmøter som skal handle om forskjellige aspekter av filmfortelling. Møtene blir uformelle, og det forventes at deltagerne deltar aktivt i dialogen/samtalen.

I tillegg til møtene kommer hver deltager til å få intensiv veiledning én-til-én av Claire. Møter og veiledning kommer til å foregå digitalt og på engelsk, men man kan levere skriftlig arbeid på norsk gjennom hele workshopen.

 

Første digitale møte:  tirsdag 1. desember kl. 09:00 – 12:00

Andre digitale møte:  fredag 4. desember kl. 09:00 – 12:00

Individuelle møter:     uken etter, enten på morgen eller kveld (ettersom Claire bor i Australia)

Individuell levering:    februar-21

Deretter:                     fellesmøte og to nye individuelle møter frem mot juni-21

 

Søkere må ha bostedsadresse i Rogaland. Søknadsfrist 24. november med innsending av ide, synopsis eller et manuskript til en spillefilm eller dramaserie, sammen med CV, til: marie@filmkraft.no.

* En kan være to manusforfattere i samme søknad.

Filmkrafts filmkonsulent Lars Skorpen har tidligere deltatt på workshops med Claire Dobbin og har veldig god erfaring med å samarbeide med denne manusdoktoren.