MILLIONDRYSS TIL ROGALAND

Filmkraft øker fra ca 9 millioner kroner til rett over 12 millioner kroner i midler fra Kulturdepartementet. Disse pengene skal brukes til å videreutvikle en solid film-, serie- og spillbransje i Rogaland. 

Vi er enormt glade for den store økningen i tilskuddet for 2022, sier daglig leder Anne Lærdal, Det betyr at vi gjør mye riktig og at strategien vår faktisk fungerer. Vi har satset på de regionale stemmene og selskapene våre. De har fulgt opp med å levere sterke prosjekter og holdt aktiviteten oppe, tross tunge tider under en periode med pandemi. Filmer fra Rogaland har funnet veien ut både nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet på tvers av feltet er veldig bra og det høster vi nå fruktene av i form av økte bevilgninger.

Økt tilskuddsbudsjett for 2022 gir oss større frihet og vil bidra til at flere historier fra vår region når ut til et publikum. Det vil i tillegg stimulere til stor aktivitet og bransjebygging. Filmsenteret vil i året som kommer  fortsette sin utstrakte satsing på dokumentar, kortfilm og spill, samt gi fokus på en utvidet utvikling av lange formater (Les spillefilm). Filmkraft har i dag kun mandat til å gi tilskudd til utvikling av langfilm. Det ligger for tiden ute en høring fra KUD om at filmsentrene også skal gi produksjonsstøtte til lange formater, og hvis dette følges opp med reelle produksjonsmidler kan det bli riktig så spennende for filmbransjen i regionen.

Film- og spillbransjen i Rogaland har de siste årene vokst seg mer bærekraftig. Produksjonene holder et høyt kunstnerisk nivå, og i tillegg har produsentene blitt meget gode på å hente inn støttemidler fra flere instanser. Økt fokus på distribusjon bringer filmene og historiene fra vår region ut til et større publikum, både i Norge og resten av verden. Summen av dette gir uttelling når tilskuddsmidler til de regionale virksomhetene skal fordeles. Filmkraft er nå det tredje største filmsenteret i Norge hva midler fra KUD angår, rett bak Vestnorsk filmsenter i Bergen. Samlet gjør dette Vestlandet til en attraktiv motpol til hovedstadens etablerte bransje.

Kraftig økning i tilskuddsmidler til filmbransjen i Rogaland. Daglig leder i Filmkraft Anne Lærdal mener dette er resultatet av økt filmpolitisk bevissthet i alle ledd – våre eiere, vårt styre, i Filmkraft og ikke minst bransjen selv.

Foto: Anne Lise Norheim.