NORDOC UTSETTES

Grunnet situasjonen med COVID-19 vil NORDOC skyves noe fram i tid, informasjon om neste runde av workshopen vil komme i løpet av første kvartal 2021.

Dokumentarworkshopen NORDOC er utviklet av Filmkraft, Vestnorsk filmsenter og Østnorsk Filmsenter. Programmet har som mål å løfte kreative dokumentarprodusenter opp til et internasjonalt nivå.

Gjennom workshopen har filmskaperne tre samlinger i løpet av et år.

NORDOC administreres fra Filmkraft og finansieres av samarbeidspartnerne, Norsk filminstitutt og Kulturrådet.

Gode tilbakemeldinger fra deltakerne på nytteverdien av konseptet gjør at vi ønsker å fortsette dette programmet så snart situasjonen gjør det mulig.