Nye stillinger, nye ansatte og nye muligheter

Filmkraft ser frem til en spennende til fra og med nyåret 2022.