NYTT BESTE PRAKSIS – Produsentrollen

Filmkraft skal i 2020 videreføre satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling i en serie seminarer under paraplyen «BESTE PRAKSIS».

 

Tema: 8. – 9. juni: PRODUSENTROLLEN
Vi har invitert erfarne produsent Elin Sander fra Aldeles til å komme å snakke om alt det man må tenke på når man skal virke som regional filmprodusent.

 

«BESTE PRAKSIS» er et initiativ fra Filmkraft Rogaland og vi har som målsetning å tilby solide foredragsholdere og gode diskusjoner og håper med dette at serien med BESTE PRAKSIS vil bli en nyttig møteplass for vår regions produsenter og regner med at alle som deltok tidligere runder også søker seg plass denne runden.

 

Tidspunkt:  mandag 8. juni og tirsdag 9. juni, kl.09.00-16.00 begge dager.

Sted: Radisson Blu Atlantic, Stavanger

Enkel matservering.
Begrenset antall plasser!
Man må ha bekreftet innvilget plass på mail.

Kostnadsfritt for deltakere, men bindende påmelding.
*Det vil bli tilpasninger rundt gjennomføringen av seminaret iht koronasituasjonen med tanke på smittevern, avstand, antall plasser mm.

 

Temaet for disse to dagene er:
◦ Om produsentrollen – ansvar og oppgaver – lederrollen
◦ Om filmlandskapet i Norge – hvem gjør hva – hvor søker du
◦ Søknadsprosessen – hvordan og hva skal med – dokumentasjon

◦ Budsjettering – finansiering – likviditet
◦ Overenskomster – åndsverkslov
◦ Kontrakter og avtaler
◦ Markedsføring – lansering – distribusjon
◦ Etikk

 

Denne viktige 2 dagers samlingen er et tiltak initiert av Filmkraft Rogaland.

Søk deg plass med en setning og CV om hvorfor du ønsker å delta på denne 2 dagers samlingen innen 28. mai: marie@filmkraft.no

 

*Er du fra Nordfylket må du huske å søke om reisestøtte i forkant.