Slutter som daglig leder i Filmkraft

Ingvild Bjerkeland (39) har sagt opp sin stilling som daglig leder Filmkraft, filmsenteret i Rogaland. Bjerkeland avtrer i stillingen etter avtale og vil delta på arrangementer og møter frem til dette.

Daglig leder Ingvild Bjerkeland slutter i Filmkraft. Vår daglig leder Ingvild, som til vanlig bor i Haugesund, har takket ja til den nyopprettede stillingen som frivilligkoordinator i Haugesund kommune. Ingvild understreker at hun har hatt en fantastisk tid som daglig leder i Filmkraft, men at hun av familiære grunner har behov for å være mer tilstede i hjembyen Haugesund.

Vi ønsker Ingvild lykke til og takker henne for flott innsats i den tiden hun har vært hos oss.
Eventuelle spørsmål rundt dette kan rettes til styrets leder Mariann Bjørnelv.

På vegne av styret i Filmkraft

Mariann Bjørnelv
Styreleder

Arbeidet med å finne ny daglig starter allerede i neste uke og har man spørsmål i denne sammenheng er det bare å ta kontakt allerede nå med styreleder Mariann Bjørnelv på tlf: 90961092