SØK SIGNATURPITCHEN 2020

For tredje gang arrangeres det en nasjonal kortfilmpitch under Kortfilmkonventet i Trondheim, 22. – 23. januar 2020. Til sammen vil inntil 7 deltagende prosjekt velges ut fra ulike norske regioner, og konkurrere om en prispott på 70 000 kroner gitt av regionale filmsentre i hele landet.

Søknadsfrist: 13. desember 2019.

 

Hvem kan delta, og krav til deltagelse:

– Hvert regionale filmsenter velger selv et prosjekt som deltar i Signaturpithcen. Søkere fra Rogaland må ha bostedsadresse og være yrkesaktiv i regionen.

– Signaturpitchen retter seg mot regissører, enten alene eller i samarbeid med manusforfatter/produsent.

– prosjektet skal være under utvikling, men ikke ha mottatt finansiering fra filmsentre eller filminstitutt enda

– pitchen må ta i bruk visuelt materiale eller levende bilder

– prosjektet skal bli en kortfilm (fiksjon) på inntil 15 minutter

– pitchen skal kunne foregå på engelsk

Hvert prosjekt har til sammen 10 minutter (7 minutter pitch + 3 minutter spørsmål) til rådighet. Juryen legger vekt på filmskaperens tidligere arbeid (husk legg ved relevante linker og info).

Send inn følgende informasjon til: marie@filmkraft.noinnen 13. desember 2019:

– prosjektbeskrivelse /pitch synopsis

– visuelt materiale

– filmskaperens CV (med relevante linker)

– profilbilde

 

*Filmkraft dekker ordinært innenlands stipend for kompetansehevende reise om ditt prosjekt blir trukket ut.

 

LYKKE TIL!