Styremøte og tildelinger Filmkraft Rogaland

Styremøte i Filmkraft Rogaland:

Styret i Filmkraft Rogaland har i styremøte 23. oktober vedtatt revidert regelverk.

Filmkraft Rogaland ønsker å styrke satsingen på utvikling av tv-drama og spillefilm i regionen. Styret har derfor vedtatt å heve den øvre grensen for tilskudd til manusutvikling av lang fiksjon til kr 250 000. Den reviderte ordningen forutsetter imidlertid nå at manus har en innholdsmessig tilknytning til Rogaland.

I denne søknadsperioden har Filmkraft Rogaland gitt tilskudd til 5 prosjekter, hvor 1 prosjekt med søknadssum over 100.000 kroner ble behandlet i styremøtet 23. oktober. 4 prosjekter får utviklingsstøtte, 1 prosjekt får produksjonsstøtte. Til sammen deler Filmkraft ut 670 000 kroner.

 

Følgende prosjekter bevilges tilskudd-

 

Tildelinger over kr 100.000 behandlet i styremøte 23. oktober:

2019-922 KIELLAND-ULYKKEN kr 400 000
Søknadstype: Produksjon
Søker: SCREEN STORY AS
Produsent: Thorvald Nilsen
Samprodusent: Øyvind Torjusen
Regi: Stian Indrevoll
Klipp: Erik Andersson
Format: Dokumentarserie
Om prosjektet: Oppdagelsen av olje i Nordsjøen har gjort Norge til et av de rikeste landene i verden. Men velstanden har kommet med en menneskelig pris. Kielland-ulykken vil bli en high-end dokumentarserie om ulykken som for alltid endret norsk oljehistorie.

 

Tildelinger under kr 100 000:

2019-923 ØGLÆND IMPERIET SOM RAKNET kr 90 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: SANDEN MEDIA AS
Produsent: Livar Hølland
Manusforaftter: Odd Henning Gilje
Regissør: Odd Henning Gilje
Co-regissør: Brita Sørli
Format: Dokumentar
Om prosjektet: Øglænd – imperiet som raknet De var et av Norges største industrikonsern. De eide et av Norges sterkeste merkevarer. De startet Norges første butikkjede. De var en familie som hadde preget et helt lokalsamfunn i over 100 år. Men da nyliberalisme, globalisering og jappetid slo inn over landet, gikk imperiet i oppløsning. Hundrevis av ansatte på fabrikkene i Sandnes mistet jobben. Hva skjedde?

2019-903 MULLAEN OG HALVE KONGERIKET kr 80 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: SCREEN STORY AS
Produsent: Øyvind Torjusen
Samprodusent: Anders Hereid
Manusforfatter: Aleksander Tranberg
Regissør: Aleksander Tranberg
Format: Dokumentar
Om prosjektet: Mullaen & Halve Kongeriket er en enkeltstående dokumentar om advokat Brynjar Meling og hans bistand til klienten Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar. Dokumentaren skal følge advokaten i prosessene mot hans klient og utforske relasjonen mellom dem.

2019-916 EI MOR; EI DOTTER OG EIN HUND kr 70 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: GOFILM AS
Produsent: Gunhild Oddsen
Manusforfatter: Siri Bråtveit
Regissør: Siri Bråtveit
Format: Kortfilm
Om prosjektet: Ein hybridfilm om ein ulydig hund, om å vera stuck og isolert, og å greia seg så best ein kan under dei føresetnadane ein har.

2019- 928 FLYTEBRYGGEN kr 30 000
Søknadstype: Utvikling
Søker: Thomas Bechmann
Produsent: Thomas Bechmann
Format: Kortfilm
Om prosjektet: Når Trond vil lære sin 8 år gamle sønn å svømme fra en flytebrygge oppstår en maktbalanse om oppdragelse mellom dem som fører til en fysisk kamp og faren blir slått i svime. Dermed må sønnen risikere sitt eget liv ved å komme seg i land for å tilkalle hjelp før han er for sen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Skorpen, filmkonsulent, mobil: 928 19 335
Ingvild Bjerkeland, daglig leder, mobil: 928 09 438