TILDELINGER KRAFTstipend

Filmkraft ønsker å stimulere til kreativitet og nytenkning i en krevende tid – vi lyste derfor ut 20 stipend på kr 25 000 til vår regionale filmbransje hvor vi oppfordret våre filmarbeidere i alle fagfunksjoner til å søke.

Søknadsfristen var 1. april. Se vår utlysning

2. april behandlet Filmkraft 52 søknader på KRAFTstipend.

Grunnet veldig mange sterke søknader har filmsenteret valgt å høyne potten og deler ut 25 stipend på til sammen kr 625 000.

Følgende personer mottar KRAFTstipend:
Arne Gunnar Olsen
Frida Feline Nilsen
Håvard Hanasand
Silje Salomonsen
Torstein Grude
Helge Kallevik
Tobias Aksdal
Gary Cranner
Jarle Bjørknes
Bjørn Eivind Aarskog & Christer Aanestad Lende (felles prosjekt)
Fredrik Hana
Arild Østin Ommundsen
Håvard Rosenberg
Tine Simi Brun
Marius Lunde
Lina Helvik
Peter Ask og Svein Molaug (felles prosjekt)
Jon Garcia de Presno
Vegar Hoel
Kristian B. Walters
Nils Petter Devold Midtun
Erlend Bjelland
Kristoffer Joner og Reidar Ewing (felles prosjekt)
Rune Sørensen
Thomas Mortveit

*Vi sender ut tilskuddsbrev for signering fortløpende.

 

Filmsenteret ønsker å presisere at vi dessverre ikke kan gi driftsstøtte til selskaper, men vi kan fortsette å støtte de gode historiene og kompetansehevende tiltakene. I denne vanskelige tiden kan Filmkraft hjelpe aller mest med tilskudd til prosjekter, og vi vil gjøre alt vi kan for at midler til utvikling og produksjon kommer ut så raskt som mulig til søker.

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Jan Hauge, fungerende daglig leder, mobil: 915 91 217