VIKTIG MELDING ANG SØKNADER & UTBETALING SISTE RATER 2020

VIKTIG MELDING FRA FILMKRAFT:

Siste frist for anmodninger på prosjekter i 2020 og søke tilskudd inntil kr 100 000 via filmsøk er 30. november.

Vi går over til NY SØKNADSPORTAL rundt årsskiftet. Alle regionale filmsentre og fond skal over til samme søknadssystem som det NFI bruker.

Filmkraft stenger derfor ned søknader og anmodninger via Filmsøk fra og med 1. desember. Åpne saker vil bli overført nytt system. Alle søknader i Filmsøk fra 1. desember vil bli avvist.

 

Vi deler info om og lenke til den nye portalen straks den har åpnet, slik at alle kan gjøre seg kjent med den, før vi starter behandlingen av søknader via nytt søknadssystem 4. januar og man kan anmode i det nye systemet fra mandag 11. januar.

 

Produsentene og våre øvrige søkere må dessverre forvente at det vil være en overgangsfase når vi går over til ny portal og vi ber om forståelse for dette.

*Tilskudd som gis i styremøtet 2. desember vil følges opp separat og man vil kunne anmode i desember 2020 iht egne instrukser i tildelingsbrev.

 

VIKTIGE DATOER FOR 2021:

Filmkraft har 4 søknadsfrister hvert år for tilskudd over kr 100 000. Søknader på opp til 100 000 kr vil behandles løpende som før når den nye portalen har åpnet.

Søknader sendes inn via vår nye søknadsportal som er operativ fra 4. januar 2021.

Søknadsfrister og styremøter i 2021:
3. februar (6 uker før styremøte 17. mars)
14. april (6 uker før styremøte 26. mai)
18. august (6 uker før styremøte 29. september)
20. oktober (6 uker før styremøte 1. desember)

 

Filmkraft Talent melder:

VIKTIG MELDING til samarbeidspartnere ANG UTHENTING AV SISTE RATER TIL WORKSHOPS⚠️

Siste frist for å anmode i filmsøk i 2020 er 30. november!!!

Da skal alle regnskap være levert inn og dere skal ha rapportert via skjema sendt ut sammen med tilskuddskontrakt samt bedt om siste rate for prosjekter utført i 2020.

Takk for at dere følger opp!