Aktuelt

Nyheter og nyhetsarkiv for Filmkraft Rogaland.

FILMKRAFT og CHEZVILLE INVITERER FILMBRANSJEN TIL PREMIERE

Filmkraft har booket en hel sal på Odeon Kino i Stavanger torsdag 6. august kl.17.00 (filmen varer til ca. kl.19) og inviterer våre bransjeaktører til GRATIS premierevisning av TOTTORI! Sommeren vi var alene

FILMKRAFT SPØR BRANSJEN

Filmkraft ønsker bransjens innspill til strategiarbeidet vi skal ta fatt på.

FILMKRAFT søker rådgiver kompetanse og kommunikasjon

Filmkraft søker ny rådgiver for kompetanse og kommunikasjon.

VIKTIG INFO TIL VÅRE FILMARBEIDERE – OPPDATERES JEVNLIG

VIKTIG INFO TIL VÅRE FILMARBEIDERE – SIDEN OPDATERES JEVNLIG. Administrasjonen informerer i anledning koronasituasjonen.

NY DAGLIG LEDER I FILMKRAFT

Styret i Filmkraft har ansatt Anne Lærdal som ny daglig leder.

Filmkrafts tildelinger runde 2 i 2020

Filmkraft fikk 33 søknader om tilskudd til film i vår andre tildelingsrunde av året, med en samlet søkersum på 6 202 944 kroner. I styremøte 3. juni ble det vedtatt tilskudd til 10 prosjekter med søknadssum over 100.000 kroner og 11 prosjekter har i tillegg blitt behandlet administrativt. 15 prosjekt får utviklingsstøtte og 6 prosjekt får produksjonsstøtte. Filmkraft har i tildelingsrunde 2 gitt tilskudd til 21 prosjekter som samlet gir en sum på 2 950 000 kroner.

NEW NORDIC FILMS søker prosjekter og utlysning akkreditering til produsenter

NEW NORDIC FILMS søker prosjekter og Filmkraft lyser ut fem akkrediteringer til produsenter

NYTT BESTE PRAKSIS – Produsentrollen

Filmkraft skal i 2020 videreføre satsingen på kompetanseheving og bransjeutvikling i en serie seminarer under paraplyen «BESTE PRAKSIS».
Vi har invitert erfarne produsent Elin Sander fra Aldeles til å komme å snakke om alt det man må tenke på når man skal virke som regional filmprodusent.

UTLYSNING PROSJEKTMIDLER TIL NYE DIGITALE OG TVERRFAGLIGE SAMARBEID

Stavanger kommune og Filmkraft lyser ut prosjektmidler til nye samarbeid mellom profesjonelle aktører fra ulike bransjer for digital formidling av kunst og kultur. Utlysningen er ett av flere tiltak for å håndtere unntakstilstanden kunst- og kulturlivet opplever på grunn av korona-pandemien.

FILMKONKURRANSE

Filmkraft Talent lurer på hvordan unge filmskapere tilknyttet vår region har det i denne høyst uvanlige tiden vi er inne i hvor nesten alt er satt på vent. Vi inviterer til filmkonkurranse!