Søk
Close this search box.

NYTTIG INFORMASJON

Mediefondet Zefyr

Zefyr investerer privat kapital i norske filmer, serier og spill, og forvalter statlige tilskuddsmidler til audiovisuelle produksjoner. Zefyr sitt nedslagsfelt er Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og Vestfold.

Norsk filminstitutt (NFI)

Norsk Filminstitutt sine søknadsfrister finner du her. Dersom ordningen du har tenkt å søke på ikke er nevnt, kan det skyldes at ordningen har løpende søknadsbehandling. NB: Frist for levering er kl. 12.00 for alle tilskuddsordninger med søknadsfrist.

Fond for lyd og bilde

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak.

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal ordning som sørgjer for at alle skuleelevar i Noreg får oppleve profesjonell kunst og kultur kvart år. Ordninga er unik i verdssamanheng.

Interesseorganisasjoner

Norsk filmforbund (NFF)

Norsk filmforbund (NFF) organiserer fagfolk i alle funksjoner innen norsk film-, video- og TV-produksjon, og er den største organisasjonen i bransjen med over 1200 medlemmer.

Produsentforeningen i Virke

Produsentforeningen i Virke organiserer og jobber for norske film-, tv- og spillprodusenter kår.

Norsk Skuespillerforbund (NSF)

Norsk Skuespillerforbund (NSF) er skuespillernes egen interesseorganisasjon – en partipolitisk uavhengig fagforening som arbeider for skuespillernes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser. Vi organiserer over 1600 skuespillere.

Tilskuddsbrev fra NFI

Her kan du enkelt se og laste ned Filmkrafts tilskuddsbrev fra Norsk Filminstitutt.

AV-forskrift fra Lovdata

Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon.

Retningslinjer seksuell trakassering

HAR DU OPPLEVD KRITIKKVERDIGE FORHOLD I FILMBRANSJEN ELLER I KULTURLIVET?

På generelt grunnlag anbefaler vi deg å henvende deg til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for rådgivning knyttet til opplevelser og håndtering av trakassering og diskriminering. LDO gir personlig og uforpliktende veiledning på telefon 23 15 73 00 eller post@ldo.no

#settestrek er en kampanje i regi av LDO hvor arbeidsgivere kan finne mer informasjon rundt tema om hvordan imøtekomme evt varsler om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgivere kan lese mer om tema her.

Balansekunst har også et gratis lavterskeltilbud i form av en uforpliktende rådgivningstelefon til deg som har vært utsatt for, eller vitne til seksuell trakassering i kulturlivet, se mer informasjon om den her / tlf: 940 87 929

Filmkraft har nulltoleranse overfor seksuell trakassering. Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom, jf. likestillings- og diskrimineringslovens § 13, 3. ledd.

GDPR

Filmkraft følger personvernordningen/GDPR sine retningslinjer for behandling av personlige data i vår database for nyhetsbrev og i vår søknadsportal RegPortal.

GDPR står for General Data Protection Regulation og er et europeisk lovverk om personvern som også gjelder i Norge. GDPR på norsk oversettes til personvernforordningen, og er en del av personopplysningsloven. GDPR gjelder for alle virksomheter i Norge som behandler personopplysninger. Les hele loven på Lovdata (eller på engelsk her).

Filmkrafts postkasse

Ingen sak for stor, ingen sak for liten. Her kan du melde fra om alt mellom himmel og jord som måtte berøre deg og film-, TV og spillbransjen i Rogaland. Alle henvendelser blir behandlet med diskresjon. Filmkraft vil veilede og hjelpe deg videre med saken, eller eventuelt sende deg videre i riktig retning.

Merk eposten med «Postkassen».

Gratis parkering

Filmkraft disponerer to parkeringplasser, hvor den ene som regel er ledig for besøkende. Har du et møte hos oss, sjekk gjerne i forkant om disse er ledige den aktuelle dagen. Se kart for detaljert beskrivelse.

Innholdsfortegnelse