Søk
Close this search box.

Om Filmkraft

Filmkraft er et regionalt filmsenter som arbeider for å utvikle og styrke profesjonell audiovisuell produksjon i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm, fiksjonsfilm og utvikling av spill.

Filmsenteret jobber også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og veilede og rekruttere unge talent til filmbransjen i regionen gjennom ulike prosjekter og støtteordninger.  

Filmkraft yter tilskudd til prosjekter innenfor rammene som defineres av forskrift om audiovisuelle produksjoner, samt Norsk Filminstitutts fordelingsmodell og retningslinjer i forbindelse med årlig tildeling av statsstøtte fra Kulturdepartementet.

Eiere

Filmkraft Rogaland ble stiftet den 15. juni 2006. Selskapet eies per nå av Rogaland fylkeskommune (50%), Stavanger kommune (25%), Haugesund kommune (5%) og Sandnes kommune (20%). Driften finansieres gjennom årlig tilskudd fra eierne.

Medlemskap

Filmkraft Rogaland er medlem i FilmReg, en organisasjon for regionale filmsenter og fond i Norge. Anne Lærdal sitter valgkomitéen i FilmReg.

Norsk kulturforum

Stavanger Næringsforening

Virke

 

Vedtektsfestet formål

Selskapet skal bidra med økonomisk støtte til utvikling av film, spill og serier og videreutvikling av den audiovisuelle bransjen for å gi kontinuerlig virksomhet og økt verdiskapning i Rogaland samt aktivitet som naturlig står i forbindelse med dette.

Andre opplysninger

Organisasjonsnummer: 990 279 772

Navn/foretaksnavn: Filmkraft Rogaland AS

Daglig leder : Anne Lærdal

Forretnings- og besøksadresse: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes

Postadresse: Postboks 583 v/Sandnes kommune, 4302 Sandnes

Åpningstider: hverdager kl. 08.00-16.00

Telefon: +47 915 91 217 (Admin.leder Jan Hauge)

Epost: post (a) filmkraft.no

Stiftelsesdato: 15.06.2006

Bilder av ansatte er tatt av Anne Lise Norheim.

http://www.annelisenorheim.no/

Styret i Filmkraft Rogaland AS

Marie Koch Singelstad
Styreleder, repr. Rogaland fylkeskommune.
Tonje Hardersen
Styremedlem, repr. Haugesund kommune.
Stig Andersen
Styremedlem, bransjerepresentant.
Gaute Aadnesen
Styremedlem, bransjerepresentant.

Vara 1, personlig vara for Marie Koch Singelstad: Else Rege Grannes (Rog FK), 4 år
Vara 2, personlig vara for Tonje Hardersen: Svein Tollefsen (Sandnes kommune), 4 år
Vara 3, felles personlig vara for de tre bransjerepresentantene: Petter Rosenlund (Dramatikerforbundet), 2 år

Styret ble valgt på generalforsamling 5. juni 2024. Les protokoll fra møtet her

Styret blir konstituert 19. juni 2024.