Søk
Close this search box.

Foto Raymond Strømmen

SØK TILSKUDD

Det finnes mange ulike tilskuddsordninger. 
Her kan du lese om alle de mulighetene du har til å søke støtte som filmskaper i Rogaland.

BRANSJE

Tilskuddsordninger

Spørsmål og svar

KONSULENTENS VURDERING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE

 • visjon og intensjon; hva vil man med filmen?
 • fortellerkraft; hvordan blir publikum engasjert, underholdt og begeistret?
 • kulturell verdi; hvordan skildres og fortolkes prosjektet kulturen og det samfunnet vi lever i, og hvordan bearbeider prosjektet kulturelle fenomener, historiske begivenheter og sosiale konflikter?
 • kunstnerisk kvalitet; hvilke kunstneriske kvaliteter har denne produksjonen?
 • audio/visuelle ambisjoner; hvilke audio/visuelle ambisjoner har prosjektet?
 • bredde og mangfold; hva skapes? Hvem skaper? Og hvem skapes det for? bredde i stemmer og perspektiver.
 • relevans; byr fortellingen på problemstillinger, skildringer av karakterer som oppleves autentiske, nærværende og troverdige?
 • Tematikk og motivasjon; hva er filmens motiv og motivasjon? Beskrives prosjektets dramaturgi?
 • etterlevelse av strategiplan
 • spesifikke kommentarer på de vedlagte dokumentene i søknaden


Konsulentene sammenfatter en innstilling for behandling i VIM.

RÅDGIVERS VURDERING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE

 • Kulturtest (3 av 4)
 • tidligere meritter for de involverte
 • bredde, mangfold og kjønnsbalanse
 • grønt perspektiv
 • regional spend i fasen det søkes om
 • finansieringsplan og budsjett/kalkyle, evt avkorting
 • gjennomføringsevne; økonomi, faglig, praktisk
 • for talenter: bredde i stemmer og perspektiver
 • distribusjon- og lanseringsplan
 • etterlevelse av strategiplan
 • spesifikke kommentarer på de vedlagte dokumentene i søknaden


Bransjerådgiver sammenfatter en innstilling for behandling i VIM.

VIM = Vedtaks- og innstillingsmøte

Søknader om tilskudd til utvikling, produksjon og spill vurderes av konsulenter og produksjonsrådgiver (eventuelt talentrådgiver), som innstiller til behandling i daglig leders Vedtaks- og innstillingsmøte (VIM). Tilskudd til og med kr 100.000 vedtas deretter av daglig leder. Tilskudd over kr 100.000 vedtas av Filmkrafts styre etter innstilling fra daglig leder.

 

SAMLET VURDERING AV SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE I VIM:

 • etterlevelse av strategiplan
 • prosjektets realisme og kunstneriske ambisjon
 • helhetlig regional balanse
 • næring og bransjebygging
 • kommersialitet og aktualitet
 • samlet portefølje hos søker

For å starte å bruke Regportal må du logge deg inn med Min ID. Deretter kan du knytte din personlige profil til ditt selskap. Dette kan ta litt tid da informasjon du oppgir om selskapet må sjekkes av filmsenteret opp mot Brønnøysundsregisteret. Vær derfor ute i god til før fristen med å opprette din bruker.

Vi opererer med to nivå av nummerering:

 1. Alle søknader får sitt eget saksnummer.
 2. På utvikling og produksjon kan vi knytte sammen flere søknader i ett prosjekt, f.eks en film. Da vil prosjektet få sitt eget prosjektnummer.
  Til et prosjekt kan det så være knyttet inn flere saker (utvikling 1 og 2 og produksjon osv.)


Det er søker som i søknadsskjema for utvikling og produksjon som selv velger et eksisterende prosjekt eller oppretter et nytt.

FILMKRAFT TALENT

Les om de ulike tilskuddsordningene

DATASPILLUTVIKLING

AUDIOVISUELLE VERK - UTVIKLING, PRODUKSJON OG SKRIVEPENGER

TILTAK BRANSJEUTVIKLING

FESTIVALPÅMELDING