Søknad

Filmkraft Rogaland retter seg mot den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland

HVA KAN DET SØKES STØTTE TIL?

HVEM KAN SØKE?

FILM/SPILL

 • Utvikling og produksjon av kortfilm, dokumentarfilm og dokumentarserier
 • Utvikling av spill i en tidlig fase
 • Manusutvikling i en tidlig fase
 • Særskilte lanseringstiltak

FAGLIG UTVIKLING

 • Reisetilskudd til faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement
 • Tilskudd til lanseringsreiser
 • Hospiteringsstipend

BRANSJEUTVIKLING

 • Fellestiltak som hever kompetansen eller fremmer utviklingen av den audiovisuelle bransjen i Rogaland

TALENTUTVIKLING
Se her: Filmkraft Talent

HVA STØTTER VI IKKE?

• Oppdragsfilm, reklamefilm og opplæringsfilm
• Nyheter, arrangementsdekning, underholdningsprogrammer
• Filmprosjekter av studenter
• Utvikling av spillefilm og TV-drama utover manusutvikling.
• Produksjon av spillefilm og TV-drama

HVA SKAL MED I SØKNADEN?

 • Produksjonsbeskrivelse/synopsis/manus.
 • Spillsøknader skal inkludere en beskrivelse av teknikk, innhold, eksempler på spilldesign og gameplay.
 • Definert problemstilling og beskrivelse av hva tilskuddet skal brukes til
 • Budsjett, finansieringsplan, kalkyle og fremdriftsplan
 • Bekreftelse på at du har rettighetene til å gjennomføre prosjektet
 • Nøkkelpersoner i staben
 • Spesifikasjon av regional tilknytning og oversikt over regionalt forbruk

STØTTE TIL UTVIKLING OG PRODUKSJON AV FILM 

 • Søker må være registrert som uavhengig audiovisuelt produksjonsforetak etablert i Norge.
 • Søker må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret med en av følgende næringskoder: 59.10 Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer, 59.11 Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer, eller 59.12 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns- programmer.
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent/co-produsent, regissør eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland. Nøkkelpersonell må ha profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt.

 

STØTTE TIL UTVIKLING AV SPILL

 • Søker må være et uavhengig produksjonsforetak. Selskapet skal være organisert som aksjeselskap.
 • Søker må være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret under en følgende næringskoder: 32.400 produksjon av spill og leker, 58.210 utgivelse av programvare for dataspill, eller 62.010 programmeringstjenester.
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Nøkkelpersonell må ha betydelig profesjonell erfaring innenfor sitt fagfelt, samt være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.

 

STØTTE TIL UTVIKLING AV MANUS TIL LANG FIKSJON

 • Søker må enten være en profesjonell film- og TV-forfatter eller en produsent med avtale om rettigheter til prosjektet. Søker må kunne dokumentere erfaring fra film-/TV bransjen.
 • Prosjektet må ha tilknytning til Rogaland. Minimum produsent eller manusforfatter må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland

STØTTE OM TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVENDE ELLER BRANSJEUTVIKLENDE TILTAK 

 • Enkeltpersoner eller organisasjoner som påtar seg ansvar for å arrangere kompetansehevende og bransjeutviklende fellestiltak rettet mot den audiovisuelle bransjen i Rogaland, kan søke om tilskudd. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for gjennomføring, regnskap og rapportering av tiltaket.
 • Tiltaket må bidra til kompetanseheving av den profesjonelle audiovisuelle bransjen i Rogaland.

 

STØTTE OM REISETILSKUDD

 • Enkeltpersoner med dokumenterbar tilknytning til den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke om reisetilskudd for faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangement.

 

UNNTAK
Filmkraft kan unntaksvis godta at søker har en annen organisasjonsform eller ikke har nøkkelpersonell med profesjonell erfaring. I vurderingen legges det vekt på prosjektets størrelse, kompleksitet og budsjett. Dette gjelder særlig nye talenter.

Nyttige lenker