Søk
Close this search box.

HOSPITERING

Er du nyutdannet eller nyetablert i filmbransjen kan du bli hospitant i et produksjonsselskap i Rogaland, eller et annet sted i Norge. Dette er en glimrende måte for deg til å bli kjent med filmbransjen, hvor du får teste ut hvordan det faktisk er å jobbe på reelle filmprosjekter. FILMKRAFT betaler din lønn etter Filmforbundets satser for reklamefilm og annet korttidsengasjement  i inntil to måneder.

Hospitanten skal ikke erstatte en fagfunksjon, men være under opplæring og veiledet av en erfaren mentor. Produksjonsselskapet søker på vegne av hospitanten minimum to uker før hospiteringen starter. 

For mer info om hospitering les vårt regelverk pkt. 4.10.

KONTAKTPERSON

Talentrådgiver

Geir Petter Røssland 

E-post:geirpetter@filmkraft.no
Telefon 48 600 187

Hospitering i inntil to måneder i 100% stilling, evt. tilsvarende fordelt over lengre tid. Minimun hospitering er en uke.

Hospitanten skal ikke erstatte en fagfunksjon, men ha en egen dedikert mentor som veileder i hele perioden.

Man kan hospitere innen alle funksjoner.

Hospitanten må ha relevant erfaring eller utdanning og ha folkeregistrert adresse i Rogaland. Selskapet kan være lokalisert hvor som helst i Norge. Det er selskapet som søker på vegne av hospitanten.

  • Selskapets CV
  • Hospitantens CV
  • Mentors CV
  • Motivasjonsbrev fra selskap og hospitant
  • Prosjektbeskrivelse fra selskap
  • Intensjonsavtale (usignert) mellom selskap og hospitant som inneholder arbeidsperiode, arbeidssted, lønn, 

Løpende søknadsfrist, men seinest 14 dager før tiltaket starter. Merk! 2-4 ukers behandlingstid. 

Du søker via RegPortal.

Etter at tiltaket er over skal det leveres en sluttrapport fra hospitant og produksjonsselskap.