FILMKRAFT TALENT

FILMKRAFT TALENT jobber hovedsakelig for filminteresserte og filmskapere i alder 16-30+. Vi tilbyr fordypning i filmproduksjon på fritiden og hjelper nyutdannede inn i den lokale filmbransjen.

Vår største bidragsyter er Kulturdepartementet via Norsk Filminstitutt. Vi samarbeider også tett med flere kulturaktører fra regionen, som BUT v/Rogaland Teater og flere videregående skoler, ungdomsklubber og ungdomskulturhus- som Metropolis i Stavanger, Medie:LAB i Sandnes og Hemmingstad Kultursenter i Haugesund.

Filmkraft Talent arbeider målrettet med å identifisere unge filmtalenter, og vi skal informere, kurse og veilede et visst antall unge filmskapere hvert år innen målgruppen. Det innebærer å veilede unge filmskapere rent praktisk med å orientere seg i bransjen, og utfordre de unge filmskaperne i ulike fagfunksjoner. Om forutsetningene er tilstede, så er målsetningen at vi skal hjelpe disse unge filmskaperne til å ta steget inn i en yrkeskarriere innenfor filmområdet og hjelpe dem på veien til å finne sin fortellerstemme.

For filmtiltak for barn og unge fra 1.- 10.klasse, kontakt Den Kulturelle Skolesekken.

Prosjekter

Vi på FILMKRAFT TALENT er av den oppfatning at spisset talentutvikling er veien å gå og at det er nødvendig å jobbe sammen på tvers av kulturuttrykk for å styrke filmtalentene våre. Vi drifter hvert år tre talentprogrammer på Filmkraft: FILMKRAFT TALENT, FILM ROOKIES og FILMVERKSTED.

FILMKRAFT TALENT

I hovedprosjektet vårt FILMKRAFT TALENT tilbyr vi unge filmskapere forskjellige workshops i alt fra historiefortelling til produksjon og redigering. Vi samarbeideider med lokale aktører og arrangerer filmkonkurranser og deler ut stipender til fagfora for unge filmskapere. Vi lyser ut stipender hvert år til Fest Training Ground i Portugal og tilbyr reisestøtte til unge filmskapere med behov for faglig påfyll eller hvis de får filmene sine på en festival. Vi gir råd angående utdanning og andre måter å styrke kompetansen på, og vi fungerer som et bindeledd for de unge filmskapere og nyutdannede som vil inn i den etablerte filmbransjen.

FILMKRAFT TALENT - søke støtte til workshops?

FILMKRAFT TALENT er avhengige av samarbeidspartnere og initiativtakere i hele Rogaland for å nå ut bredt til de unge filmskaperne.

Ønsker du å arrangere workshops eller tiltak, som Filmkappløp (48 timers filmkonkurranse), eller å være mentor i våre programmer, så ta kontakt med: anne@filmkraft.no

Alle søknader om tiltak, hvor målgruppen er unge med filminteresse i alder 16-30+, sendes inn via www.filmsok.no 

*Registrer institusjonen/foretaket ditt med organisasjonsnummer og velg «Tiltak-Barn og unge-evt kompetansehevende osv.»

Vi har løpende søknadsfrister, men det er ønskelig at man søker så tidlig som mulig og minst 4 uker før tiltaket skal finne sted. Legg ved en prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og fremdriftsplan. Alle tiltak skal rapporteres for og prosjekter over 100 000 må godkjennes av revisor.

Snakk gjerne med oss i forkant slik at vi kan veilede deg i prosessen.

FILMKRAFT START-STIPEND

FILMKRAFT START-stipend, er en ny ordning hvor unge filmskapere i alder 18 – 28 år kan søke inntil kr 25 000 i produksjonsstøtte. Målet er å bygge CV.

Søknadene har 2 søknadsfrister i året, behandlingstiden er normalt på 4-6 uker. Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. et regnskap som viser hva stipendet har blitt brukt til samt link til ferdig filmprosjektet, som også skal ha premiere i TALENTTIMEN i midt juni når det lar seg gjennomføre. Filmkraft Talent skal krediteres i rulletekst på filmprosjektet ditt.

Søkere som ikke leverer rapport inkl. regnskap og visuelt materiale vil være diskvalifisert fra å søke Filmkraft Start-stipendet ved senere anledninger.

NB! Stipendet er oppgavepliktig og beløpet må innrapporteres til skattemyndigheter. Husk å ta vare på kvitteringer og før regnskap på en tilfredsstillende måte. Sjekk skattemyndighetene for regler

For spørsmål om Filmkraft Start-stipendet kontakt oss på e-post: anne@filmkraft.no

Dette prosjektet har to søknadsfrister i året. I 2020 er disse satt til 1. april og 1. september.

Søknader sendes inn via www.filmsok.no

Opprett bruker og søk via Barn og unge og stipend.

Legg ved en beskrivelse av deg/dere selv og prosjektet, fremdriftsplan og budsjett.

FILM ROOKIES

I FILM ROOKIES samarbeider vi med BUT v/Rogaland Teater og en lokal filmprodusent. I 2020 er dette SCREENSTORY AS.  Her får unge skuespillere med erfaring fra scenen prøve seg foran et filmkamera, og unge filmregissører får brynt seg i skuespillerinstruksjon og det å regissere en historie de ikke har skrevet selv. Flere av regissørene som har deltatt i Film Rookies programmet, er nå del av den lokale filmbransjen. Dette programmet starter hvert år i desember med manuskonkurranse og går over i påfølgende år med manusworkshops, workshops i skuespillerinstruksjon og bruk av film utstyr. Målet for programmet er produksjon av 4 kortfilmer basert på samme manus av samme scene, og det hele avrundes med en premiere i TALENTTIMEN hvert år i juni.

FILMVERKSTED

I FILMVERKSTED jobber vi med fagrettet mentorveiledning for unge filmskapere, og vi bruker den etablerte filmbransjen i dette arbeidet. De unge filmskaperne får råd om videreutvikling og hvordan de kan jobbe seg inn mot den profesjonelle filmbransjen. Vi kobler unge filmskapere sammen med profesjonelle filmskapere i ønsket fagfunksjon. De profesjonelle fungerer som mentorer i en filmproduksjon, fra utvikling til ferdig film. Vi produserer på snitt to kortfilmer hvert år i dette prosjektet.

FILMKRAFT TALENT - Utstyrsutlån

FILMKRAFT TALENT tilbyr gratis utlån av kamerautstyr til de unge filmskaperne i regionen som ellers deltar i våre Talent-prosjekter.

Vi har 2 stk Black Magic pocket lommekamera, diverse LED lys, Zoom lydopptakere, mygger, stativer, skulderrig mm.

Utstyr kan hentes på hverdager mellom 08.00-15.00. Vi har stengt i helgene.

Unge filmskapere som deltar i våre Talent-prosjekter får låne utstyret vårt gratis, men det skal kun brukes til øvelse og egne prosjekter, ikke til skoleprosjekter eller betalte, kommersielle oppdrag.

Ta kontakt med oss på facebook eller send en mail til anne@filmkraft.no om du har spørsmål.

FILMKRAFT TALENT - facebook

FILMKRAFT TALENT på Facebook
Følg og lik oss på facebook – her legger vi ut aktuelle saker og informerer om det som skjer for unge filmskapere i Rogaland!