FILMKRAFT TALENT

FILMKRAFT TALENT er et tilbud for unge filmskapere som bor og har sitt virke i Rogaland.

Filmkraft Talent arbeider målrettet med å identifisere unge filmtalenter, og vi skal informere, bidra til personlig utvikling og veilede unge i vår region. Målsetningen er å hjelpe unge filmskapere til å ta steget inn i en yrkeskarriere innenfor filmområdet og hjelpe dem på veien til å finne sin fortellerstemme.

Arbeidet vårt rettet mot unge talenter gjøres i samarbeid med den regionale filmbransjen, som bidrar til arrangering av workshops, mentor-ordninger og hospitering. Over halvparten av midlene vi bruker årlig til Filmkraft Talent prosjekter går til mentor- og forelesningshonorarer og produksjonsoppdrag til bransjen.

Vår største bidragsyter er Kulturdepartementet via Norsk Filminstitutt. Vi samarbeider tett med flere kulturaktører fra regionen, som BUT v/Rogaland Teater og flere videregående skoler, Universitetet i Stavanger, ungdomsklubber og ungdomskulturhus- som Metropolis i Stavanger, medieLAB i Sandnes og Hemmingstad Kultursenter i Haugesund.

I FILMKRAFT TALENT tilbyr vi unge filmskapere workshops i alt fra historiefortelling til produksjon og redigering. Vi arrangerer filmkonkurranser og deler ut stipender til fagfora som Fest Training Ground i Portugal og andre. Vi tilbyr midler til kompetansehevende kurs og reisestøtte. Vi gir råd angående utdanning og andre måter å styrke kompetansen på, og fungerer som et bindeledd for unge filmskapere og den etablerte filmbransjen i Rogaland.

For filmtiltak for barn og unge fra 1.- 10.klasse, kontakt Den Kulturelle Skolesekken.

FILMKRAFT TALENT PÅ FACEBOOK

Følg oss på Facebook – her legger vi ut aktuelle saker og informerer om det som skjer for unge filmskapere i Rogaland!

START-STIPEND

FILMKRAFT Start-stipend, er en ordning hvor unge filmskapere som bor og har sitt virke i Rogaland i alder 18+ kan søke inntil kr 25 000 i støtte til sitt filmprosjekt. Målet er å bygge CV.

Stipendet har løpende søknadsfrist og behandlingstiden er normalt på 4-6 uker.

Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. et regnskap som viser hva stipendet har blitt brukt til samt link til ferdig filmprosjekt.

Prosjektet skal ha premiere/visning/presenteres i TALENTTIMEN som vanligvis arrangeres i starten av desember hvert år.

Filmkraft Talent skal krediteres i rulletekst på filmprosjektet ditt og i annet trykksak og promoteringsmateriell forbundet med prosjektet ditt. Filmkraft Talent logo finner du her.

NB! Stipendet er oppgavepliktig og beløpet må innrapporteres til skattemyndigheter. Husk å ta vare på kvitteringer og før regnskap på en tilfredsstillende måte. Sjekk skattemyndighetene for regler

Hvordan søker jeg?

 • Søknader sendes inn via vårt søknadssystem under personlig stipend i regportal.no
 • Legg ved en beskrivelse av deg/dere selv, gjerne en CV
 • Beskriv prosjektet ditt
 • fremdriftsplan
 • budsjett: vi ønsker at dere bruker NFIs mal for kalkyleskjema for produksjon av film og serier når dere setter opp budsjett.

Søkere som ikke leverer rapport inkl. regnskap og visuelt materiale vil være diskvalifisert fra å søke Filmkraft Start-stipendet ved senere anledninger.

MENTORSTIPEND

Mentorstipendet skal dekke honorar til mentor for å muliggjøre faglig og/eller kunstnerisk utvikling hos en fagarbeider. Stipendet kan søkes av et talent med bostedsadresse i Rogaland som ønsker å bygge på sin kompetanse under veiledning av en mentor i en spesifik fagfunksjon.

Stipendet har løpende søknadsfrist og behandlingstiden er normalt på 4-6 uker.

Når prosjektet er gjennomført må søkeren levere en kort rapport inkl. et regnskap som viser hva stipendet har blitt brukt til.

NB! Stipendet er oppgavepliktig og beløpet må innrapporteres til skattemyndigheter. Husk å ta vare på kvitteringer og før regnskap på en tilfredsstillende måte. Sjekk skattemyndighetene for regler

Hvordan søker jeg?

 • Søknader sendes inn via vårt søknadssystem under personlig stipend i regportal.no
 • Legg ved en beskrivelse av deg/dere selv, gjerne en CV
 • Beskriv din motivasjon for tiltaket
 • fremdriftsplan
 • enkelt budsjett

Søkere som ikke leverer rapport inkl. enkelt regnskap og resultatet av mentortiltaket vil være diskvalifisert fra å søke Filmkraft Mentorstipend ved senere anledninger.

HOSPITERING

Hospitering er en ordning for personer som ønsker å øke sin kompetanse og erfaring innenfor film gjennom å jobbe tett med og under veiledning fra den etablerte bransjen. Ordningen er åpen for nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere bosatt i Rogaland og har ingen aldersgrense.

Det kan søkes om en praksisplass på inntil to måneder. I denne perioden vil Filmkraft dekke daglønn for hospitanten etter Filmforbundets gjeldende praktikantsatser. Hospiteringen kan gjennomføres på prosjekter og hos produksjonsselskaper som ikke er tilhørende Rogaland.

Hospitanten skal ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon. Hospitanten må ha en skriftlig avtale med et produksjonsselskap og en fagperson som er tilknyttet selskapet i hele perioden av praksisen. Hospiteringen skal gjennomføres i forbindelse med et prosjekt.

Se mer informasjon her.

UTSTYRSLÅN

FILMKRAFT TALENT tilbyr gratis utlån av kamerautstyr til de unge filmskaperne i regionen som ellers deltar i våre Talent-prosjekter.

Vi har 2 stk Black Magic pocket lommekamera, diverse LED lys, Zoom lydopptakere, mygger, stativer, skulderrig mm.

Utstyr kan hentes på hverdager mellom 08.00-15.00. Vi har stengt i helgene.

Unge filmskapere som deltar i våre Talent-prosjekter får låne utstyret vårt gratis, men det skal kun brukes til øvelse og egne prosjekter, ikke til skoleprosjekter eller betalte, kommersielle oppdrag.

Ta kontakt med oss på facebook eller send en mail til geirpetter@filmkraft.no om du har spørsmål.

FILMVERKSTED

I FILMVERKSTED jobber vi med fagrettet mentorveiledning for unge filmskapere, og vi bruker den etablerte filmbransjen i dette arbeidet. De unge filmskaperne får råd om videreutvikling og hvordan de kan jobbe seg inn mot den profesjonelle filmbransjen. Vi kobler unge filmskapere sammen med profesjonelle filmskapere i ønsket fagfunksjon. De profesjonelle fungerer som mentorer i en filmproduksjon, fra utvikling til ferdig film. Vi produserer på snitt to kortfilmer hvert år i dette prosjektet.

FILM ROOKIES

I FILM ROOKIES samarbeider vi med BUT v/Rogaland Teater og en lokal filmprodusent. I 2020 var dette SCREEN STORY AS.  Her får unge skuespillere med erfaring fra scenen prøve seg foran et filmkamera, vi inspirerer unge til å skrive for film og unge filmregissører får brynt seg i skuespillerinstruksjon og det å regissere en historie de ikke har skrevet selv. Flere av regissørene som har deltatt i Film Rookies programmet, er nå del av den lokale filmbransjen. Dette programmet starter hvert år i desember med manuskonkurranse og går over i påfølgende år med manusworkshops, workshops i skuespillerinstruksjon og bruk av filmutstyr. Målet for programmet er produksjon av 4 kortfilmer basert på samme manus av samme filmscene, og det hele avrundes med en premiere i TALENTTIMEN hvert år i juni.

TALENTTIMEN

Filmkraft Talent arrangerer hvert år Talenttimen, de unge filmskapernes eget premiere og visningsrom.

Her er det hvert år premiere på prosjektene fra FILM ROOKIES, på FILMVERKSTED produksjoner og i tillegg blir Filmkonkurranse vinnere gjennom året vist.

Talenttimen 2022 arrangeres 14. desember på KINOKINO Talentrådgiver Geir Petter Røssland leder kvelden. Vel møtt!

VIL DU SØKE STØTTE TIL TILTAK FOR UNGE FILMSKAPERE?

FILMKRAFT TALENT er avhengige av samarbeidspartnere og initiativtakere i hele Rogaland for å nå ut bredt til unge filmskapere.

Ønsker du/dere å arrangere fagretta workshops eller tiltak rettet mot unge med interesse for film i Rogaland?

Du kan være profesjonell filmarbeider som vil dele din erfaring eller/og kulturinstitusjoner som jobber mot målgruppen.

Snakk gjerne med oss i forkant slik at vi kan veilede deg i prosessen. Ta kontakt med: geirpetter@filmkraft.no hvis du har spørsmål.

HVA MÅ SØKNADEN INNEHOLDE?

 • Prosjektbeskrivelse: Beskriv tiltaket ditt (målgruppe, antall deltakere, form)
 • Alle søknader om tiltak skal rettes mot målgruppen unge med filminteresse og filmskapere i alder 16+ som bor i Rogaland.
 • Legg ved en prosjektbeskrivelse, CV, budsjett og fremdriftsplan.
 • Søknader sendes inn via www.filmsok.no 
 • Registrer institusjonen/foretaket ditt med organisasjonsnummer og velg «Tiltak-Barn og unge – evt kompetansehevende osv.»
 • Vi har løpende søknadsfrister, men det er ønskelig at man søker så tidlig som mulig og minst 4 uker før tiltaket skal finne sted.
 • Alle tiltak skal rapporteres for via utdelt skjema etter gjennomføring og prosjekter over 100 000 må godkjennes av revisor.
 • Tilskudd deles inn og utbetales i rater alt etter størrelsesorden
 • Filmkraft Talent fullfinansierer sjelden prosjekter, dette skjer kun i særskilte tilfeller etter avtale med filmsenteret.

 

Filmkraft Talent skal krediteres når du promoterer tiltaket ditt. Dette gjelder både i sosiale medier og i all trykksak og promoteringsmateriell forbundet med tiltaket du har fått støtte til.

Filmkraft Talent logo finner du her.