FILMKRAFT TALENT

FILMKRAFT TALENT er et tilbud for unge filmskapere som bor og har sitt virke i Rogaland.

Filmkraft Talent arbeider målrettet med å identifisere unge filmtalenter. Vi skal informere, bidra til personlig utvikling og veilede unge filmtalenter i vår region. Målsetningen er å hjelpe unge filmskapere til å ta steget inn i en yrkeskarriere innenfor filmområdet og hjelpe dem på veien til å finne sin egen fortellerstemme.

Arbeidet vårt rettet mot unge talenter utføres i samarbeid med den regionale filmbransjen, som bidrar til å arrangere workshops, gjennom mentor-og hospiteringsordningene. Over halvparten av midlene vi bruker årlig til Filmkraft Talent prosjekter går til mentor- og forelesningshonorarer samt produksjonsoppdrag til den etablerte bransjen.

Vår største bidragsyter er Kulturdepartementet via Norsk Filminstitutt. Vi samarbeider tett med flere kulturaktører fra regionen, som BUT v/Rogaland Teater og flere videregående skoler, Universitetet i Stavanger, ungdomsklubber og ungdomskulturhus- som Metropolis i Stavanger, medieLAB i Sandnes og Hemmingstad Kultursenter i Haugesund.

I FILMKRAFT TALENT tilbyr vi unge filmskapere workshops i alt fra historiefortelling til produksjon og redigering. Vi arrangerer filmkonkurranser og deler ut stipender til fagfora som Fest Training Ground i Portugal og andre. Vi tilbyr midler til kompetansehevende kurs og reisestøtte. Vi gir råd angående utdanning og andre måter å styrke kompetansen på, og fungerer som et bindeledd for unge filmskapere og den etablerte filmbransjen i Rogaland.

For filmtiltak for barn og unge fra 1.- 10.klasse, kontakt Den Kulturelle Skolesekken.

FILMKRAFT TALENT PÅ FACEBOOK

Følg oss på Facebook – her poster vi aktuelle saker og forteller om viktige nyheter for deg som ung filmskaper i Rogaland.