Søk
Close this search box.

FILMKRAFT TALENT

FILMKRAFT TALENT er et tilbud for unge filmskapere som bor i Rogaland. Er du nysgjerrig på filmfaget? Lurer du på om du skal bli noe med film? Vil du ha hjelp til å finne din fortellerstemme?

I FILMKRAFT TALENT tilbyr vi unge filmskapere workshops, filmprosjekter og deler ut stipender til filmproduksjon, veiledning og reise.

Vi gir råd angående utdanning  og fungerer som et bindeledd mellom unge filmskapere og den etablerte filmbransjen i Rogaland med bl.a. ordningen hospitering.

For filmtiltak for barn og unge fra 1.- 10.klasse, kontakt Den Kulturelle Skolesekken.

Filmkraft Talent arbeider målrettet med å identifisere unge filmtalenter. Vi skal informere, bidra til personlig utvikling og veilede unge filmtalenter i vår region. Målsetningen er å hjelpe unge filmskapere til å ta steget inn i en yrkeskarriere innenfor filmområdet og hjelpe dem på veien til å finne sin egen fortellerstemme.

Arbeidet vårt rettet mot unge talenter utføres i samarbeid med den regionale filmbransjen, som bidrar til å arrangere workshops, gjennom mentor-og hospiteringsordningene. Over halvparten av midlene vi bruker årlig til Filmkraft Talent prosjekter går til mentor- og forelesningshonorarer samt produksjonsoppdrag til den etablerte bransjen.

Vår største bidragsyter er Kulturdepartementet via Norsk Filminstitutt. Vi samarbeider tett med flere kulturaktører fra regionen, som BUT v/Rogaland Teater og flere videregående skoler, Universitetet i Stavanger, ungdomsklubber og ungdomskulturhus- som Metropolis i Stavanger, medieLAB i Sandnes og Hemmingstad Kultursenter i Haugesund.