Søkere som ikke leverer rapport inkl. regnskap og visuelt materiale vil være diskvalifisert fra å søke Filmkraft Start-stipendet ved senere anledninger.