ANSATTE

Anne Lærdal

Daglig leder / CEO

Mobil: 992 66 890
Epost: anne@filmkraft.no

Jan Hauge

Administrasjonsleder / COO

Mobil: 915 91 217
Epost: jan@filmkraft.no

Geir Petter Røssland

Talentrådgiver

Mobil: 48600187
Epost: geirpetter@filmkraft.no

Marie Fuglestein Lægreid

Produksjonsrådgiver

Mobil: 451 81 132

Epost: marie@filmkraft.no

Kaia Høidalen

Prosjektleder

Mobil: 470 23 036
Epost: kaia@filmkraft.no

Linda May Kallestein

Fiksjonskonsulent.

Fast kontortid torsdager kl.08-16

Mobil: 942 94 871 – send gjerne SMS
Epost: lindamay@filmkraft.no

Jan Dalchow

Dokumentarkonsulent (50%)

Sykemeldt

August Baugstø Hanssen

Vikar dokumentarkonsulent i søknadsrunder

Bilder av ansatte er tatt av Anne Lise Norheim.

http://www.annelisenorheim.no/