Søk
Close this search box.

KURS & WORKSHOPS

FILMKRAFT TALENT arrangerer egne kurs og workshop innenfor manusskriving, fagfunksjoner, klipp og etterarbeid. De to største tiltakene våre er FilmRookies og Filmverksted (Les mer om dem ved å trykke i menyen til høyre), men gjennom året dukker det opp noen flere spennende tiltak.

I 2023 hadde vi en manus-workshop med Rolf Kristian Larsen og en kamera/regi/klipp-worskhop med Kristoffer Joner og Reidar Ewing.

Jakob Rørvik holdt manus-workshop i mars 2024.

Følg med for utlysninger i vår kalender, i nyhetsbrev og på SoMe. Noen av tiltakene under Beste Praksis og bransjetiltak har noen begrensede plasser til talent. Les utlysning for hvert tiltak.

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

KONTAKTPERSON

Talentrådgiver

Geir Petter Røssland 

E-post:geirpetter@filmkraft.no
Telefon 48 600 187

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon