Søk
Close this search box.

TILTAK FOR FILMKRAFT TALENT

FILMKRAFT TALENT ønsker å nå bredt ut til filminteresserte ungdommer i hele Rogaland. For å klare dette er vi avhengige av gode samarbeidspartnere. Vil DU/DERE arrangere workshops eller andre tiltak for unge som vil lære mer om film?

Du kan være en profesjonell fagarbeider eller en kulturinstitusjon som har unge som målgruppe. 

Er du usikker på om ditt prosjekt passer inn i beskrivelsen, er det bare å ta kontakt med vår talentrådgiver.

For detaljer rundt søknaden les vårt regelverk pkt 4.13

KONTAKTPERSON

Talentrådgiver

Geir Petter Røssland 

E-post:geirpetter@filmkraft.no
Telefon 48 600 187

Før du søker

Fag-workshops, eller tiltak rettet mot unge med interesse for film i Rogaland? F.eks. manusskriving, fotokurs, filmkappløp el. l. Filmkraft fullfinansierer ikke slike tiltak. Det. at man må hente inn finansiering fra andre steder og/eller stille med egenkapital.

 

Profesjonelle filmarbeidere og filmskapere, eller kulturinstitusjoner og organisasjoner som jobber mot målgruppen.

  • Prosjektbeskrivelse
  • Målgruppe, antall, alder, bosted 
  • CV til søker og evt. kursholdere
  • Budsjett
  • Framdriftsplan

Når du søker

Løpende søknadsfrist, men seinest kl 14:00 dagen før tiltaket starter. Merk! 2-4 ukers behandlingstid. 

Du søker via RegPortal.

Filmkraft Talent skal krediteres i promotering av tiltaket. Er sluttproduktet en film skal denne også krediteres. 

Filmkraft Talent logo finner du her.

Etter at tiltaket er gjennomført

Etter at tiltaket er over skal det leveres en sluttrapport fra deg og evt. kursholdere. Seinest to måneder etter at tiltaket er over.

LURER DU PÅ MER?