Søk
Close this search box.

FAGLIG UTVIKLING OG DELTAKELSE PÅ BRANSJE-
ARRANGEMENT

Har du en film som er tatt ut til en festival? Er det en workshop på Lillehammer du ønsker å delta på? Ser du et Filmkraft-kurs du så gjerne skulle blitt med på? Du kan søke om reisestøtte til Filmkraft Talent.

Formålet med ordningen er at talenter skal kunne bygge sin kompetanse og CV ved å reise rundt i Norge eller utlandet for å delta på festivaler, konventer, workshops o.l.

For reiser i Norge kan det søkes inntil kr 3.000, og inntil kr 6.000 utenfor Norge. I særskilte tilfeller kan man søke om utvidet reisestipend.

Midlertidig bosted som studentadresse kan benyttes som utreisested.

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

Talent kan søke om tilskudd til å dekke reiseutgifter, overnatting og deltakeravgift til bransjearrangementer som filmfestivaler, workshops, kurs, pitcher o.l. Ved representasjon av film må søker ha mottatt støtte fra Filmkraft til prosjektet.

Det søkes enten som privatperson eller gjennom enkeltpersonforetak. For å kvalifisere til støtte må søker være bosatt, og eventuelt ENK ha forretningsadresse i Rogaland.

  1. Søkerens oppdaterte CV

  2. Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til (formål, varighet og innhold) 

  3. Søkerens motivasjon og faglige begrunnelse for tiltaket

  4. Lenke til arrangementet

  5. Enkelt budsjett og finansieringsplan for deltakelsen

 

 
 
 
 

Løpende søknadsfrister.

Du må søke seinest kl 14:00 dagen før tiltaket/reisen starter.

Saksbehandling er normalt 4 uker.

 

Seinest 2 måneder etter tiltaket skal det leveres sluttrapport med bilder.

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

KONTAKTPERSON

Talentrådgiver

Geir Petter Røssland 

E-post:geirpetter@filmkraft.no
Telefon 48 600 187