Søk
Close this search box.

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

TILSKUDD TIL ENKELTPERSONER

Det kan gis personlig stipend til utvikling av idéer og manuskripter. Prosjektet må være i så tidlig fase at forfatter(e) innehar rettighetene til å utvikle prosjektet. I hovedsak én søker per prosjekt.

Søker skal være profesjonell (relevant utdanning eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring) film- og TV-forfatter (fiksjon) eller profesjonell dokumentarist fra den audiovisuelle bransjen som søker via sitt enkeltpersonforetak, og med bosted og forretningsadresse i Rogaland.

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Beløpet nedenfor kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt. For kortfilm kan det søkes om maks kr 50.000 per forfatter, for spillefilm, dokumentarfilm og -serie maks kr 100.000 per forfatter og for dramaserie maks kr 150.000.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

KONTAKTPERSON

Produksjons- og bransjerådgiver

Marie Fuglestein Lægreid

E-post: marie@filmkraft.no
Telefon 451 81 132

 • Det kan gis personlig stipend til utvikling av idéer og manuskripter. Prosjektet må være i så tidlig fase at forfatter(e) innehar rettighetene til å utvikle prosjektet. I hovedsak én søker per prosjekt.
 • For kortfilm kan det søkes om maks kr 50.000 per forfatter, for spillefilm, dokumentarfilm og -serie maks kr 100.000 per forfatter og for dramaserie maks kr 150.000. Maksbeløpet bør deles opp i flere mindre søknader/tilskudd.

Søker skal være profesjonell (relevant utdanning eller kunne dokumentere relevant yrkeserfaring) film- og TV-forfatter (fiksjon) eller profesjonell dokumentarist fra den audiovisuelle bransjen som søker via sitt enkeltpersonforetak, og med bosted og forretningsadresse i Rogaland.

 • Alle søknader skal minimum inneholde:
 • Søkerens oppdaterte CV, inkludert folkeregistrert bostedsadresse
 • Kort handlingsresumé, synopsis/treatment eller førsteutkast manus
 • Manusnotat
 • Eventuell samarbeidsavtale med medforfattere
 • Fremdriftsplan med konkrete avleveringsmål
 • Dersom prosjektet er basert på opphavsrettslig beskyttet verk, skal signert og datert opsjonsavtale legges ved søknaden
 • Dersom prosjektet tidligere har vært utviklet av flere forfattere eller annen forfatter skal det vedlegges dokumentasjon på at søker er gitt rettighetene til å utvikle manuskriptet
 • Dersom det er inngått skriftlig avtale med produsent, skal signert og datert avtale vedlegges søknaden. I tillegg skal det vedlegges avtale om at manusforfatter har rettighetene til utvikling av manus
 • Finansieringsplan med spesifikasjon av prosjektets finansieringskilder. Hvis hele eller deler av en finansiering tilhører en øremerket post i kostnadskalkylen eller i spendplanen, skal dette spesifiseres særskilt
 • Det skal oppgis om prosjektet har mottatt annen offentlig støtte, både fra nåværende og evt tidligere søkere (ENK eller AS)

 

Se regelverk paragraf 4.1

Dette er en ordning ment for de profesjonelle manusforfatterne våre, du skal ha fagretta utdannelse og eller trackrecord og realiserte produksjoner å vise til og ikke være førstegangsforfatter. Dersom du er fersk som forfatter og uten track og vise til, uavhengig av hvor bra manus du skriver, så anbefaler vi deg å henvende deg til et produksjonsselskap som kan gå god for deg og din historie og søke på vegne av deg med intensjonsavtale.

 • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
 • Søknad må foreligge før arbeid er påbegynt.
 • Løpende søknadsfrist
 • Behandlingstiden er normalt 4-6 uker.

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

Løpende søknadsfrister for adm. søknadsbehandling opp til og med kr 300 000.

Gjelder for alle formater og for alle talentordningene. Søknader over kr 300 000 har følgende frister:

31. januar kl 14:00 (behandles i styremøte 20. mars)

10. april kl 14:00 (behandles i styremøte 29. mai)

31. mai kl 14:00 (ekstraordinær søknadsrunde)

25. september kl 14:00 (behandles i styremøte 14. november)

4. desember, administrativt styremøte