FAGLIG UTVIKLING OG DELTAKELSE PÅ BRANSJEARRANGEMENT

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Faglig utvikling og deltakelse på bransjearrangementer
 • Dersom du benytter egen bil til og fra et arrangement, dekker Filmkraft km-godtgjørelse iht. statens laveste sats (skattefritt beløp). 
 • Maks tilskuddsbeløp; kr 4 000 i Norge og kr 6 000 på reiser til utlandet.
 • For større tiltak i utlandet eller i tilfeller hvor deltaker- eller reisekostnadene er særlig høye, kan tilskuddet økes etter begrunnet søknad. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Filmkraft kan prioritere spesielle fagområder dersom dette anses som gunstig for bransjens utvikling.

 

 1. HVEM KAN SØKE?
 • Aksjeselskaper skal søke på vegne av sine ansatte, og selvstendige fagarbeidere søker for seg selv (kun enkeltpersonforetak, ikke som privatperson). Aksjeselskaper må være kvalifisert til å søke under ordningene i punktene 4.2 – 4.4, og fagarbeidere må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.
 • For å representere et audiovisuelt verk på en premiere, festival. marked el., må søker enten være produsent, regissør og/eller manusforfatter.

 

 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Se regelverk 4.8

 

 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Maksimalsatsene for tilskudd til faglig utvikling og deltagelse på bransjearrangement er 4.000,- innenlands og 6.000,- utenlands.
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker  

 

 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må være leveres senest kl 12:00 dagen og som hovedregel ha rapportert for forrige reise og tiltak før man får tildelt nytt tilskudd. Vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette

 

KONTAKT

Prosjektleder Kaia Høidalen er tilgjengelig via e-post og telefon 470 23 036 for spørsmål knyttet til søknaden