FAGLIG UTVIKLING OG DELTAKELSE PÅ BRANSJEARRANGEMENT

 1. HVA KAN DU SØKE STØTTE TIL?
 • Dersom du benytter egen bil til og fra et arrangement, dekker Filmkraft km-godtgjørelse iht. statens laveste sats (skattefritt beløp). 
 • Maks tilskuddsbeløp; kr 4 000 i Norge og kr 6 000 på reiser til utlandet.
 • For større tiltak i utlandet eller i tilfeller hvor deltaker- eller reisekostnadene er særlig høye, kan tilskuddet økes etter begrunnet søknad. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Filmkraft kan prioritere spesielle fagområder dersom dette anses som gunstig for bransjens utvikling.
 •  Vi åpner for at det kan søkes med kun budsjett, men søker oppfordres likevel til fortsatt å sende inn bestillingsbekreftelser/kvitteringer dersom de allerede har dette ved søknadstidspunkt. Det vil da være mulig å få tilskudd kun basert på budsjett. Dersom kvitteringer ikke foreligger ved søknadstidspunkt, må disse sendes inn sammen med sluttrapport. Dersom det blir et mindreforbruk, må søker tilbakebetale det overskytende.
 • Vi åpner opp for at man kan søke om reisetilskudd for å delta på festival uten at man har fått invitasjon fra festivalen eller er tatt ut med film, så fremt man kan vise til at man skal ha relevante møter under festivalen. Da må det foreligge a) en konkret møteplan med navn på de man skal ha møte med, samt en kort redegjørelse for formålet med møtet og b) man må minimum ta med festivalakkreditering i budsjettet.
 • Merk at navnet på tilskuddsordningen er endret i RegPortal slik at det samsvarer med navnet i regelverket under punkt 4.8.
 • Grunnet generell prisøkning og svak krone, åpner vi i større grad enn tidligere for at det kan søkes med høyere søknadssum enn de nåværende makssatsene oppgitt i regelverket. En evt. forhøyet søknadssum må fremdeles begrunnes i søknaden.

 

 1. HVEM KAN SØKE?
 • Aksjeselskaper skal søke på vegne av sine ansatte, og selvstendige fagarbeidere søker for seg selv (kun enkeltpersonforetak, ikke som privatperson). Aksjeselskaper må være kvalifisert til å søke under ordningene i punktene 4.2 – 4.4, og fagarbeidere må være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.
 • For å representere et audiovisuelt verk på en premiere, festival. marked el., må søker enten være produsent, regissør og/eller manusforfatter.

 

 1. KRAV TIL SØKNAD
 • Se regelverk 4.8

 

 1. SAKSGANG
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
 • Maksimalsatsene for tilskudd til faglig utvikling og deltagelse på bransjearrangement er 4.000,- innenlands og 6.000,- utenlands.
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker  

 

 1. FRISTER
 • Løpende søknadsfrist
 • Søknad må være leveres senest kl 12:00 dagen og som hovedregel ha rapportert for forrige reise og tiltak før man får tildelt nytt tilskudd. Vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette

 

KONTAKT

Prosjektleder Kaia Høidalen er tilgjengelig via e-post og telefon 470 23 036 for spørsmål knyttet til søknaden