Søk
Close this search box.

PREMIERE-
ARRANGEMENT

Ordningen gjelder støtte til premierearrangement i Rogaland. Prosjektet må være støttet av Filmkraft. Det kan søkes om inntil kr 20.000 og maks 50% av samlet budsjett.

KONTAKTPERSON

Administrasjonsleder

Jan Hauge

E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

  • Eksempler på kostnader som kan dekkes er leie av kinosal, servering, smågodt/popcorn, drikke og blomster.
  • Det kan ikke søkes om støtte til kun internt arrangement, eller til kostnader som åpenbart burde vært en del av produksjonsbudsjettet (feks promomateriell).

Søknaden skal minimum inneholde:

  • Redegjørelse for tiltakets innhold, omfang, arena/visningssted og målgruppe
  • Materiale som skal vises
  • Budsjett og finansieringsplan

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

Løpende søknadsfrister for adm. søknadsbehandling opp til og med kr 300 000.

Gjelder for alle formater og for alle talentordningene. Søknader over kr 300 000 har følgende frister:

31. januar kl 14:00 (behandles i styremøte 20. mars)

10. april kl 14:00 (behandles i styremøte 29. mai)

31. mai kl 14:00 (ekstraordinær søknadsrunde)

25. september kl 14:00 (behandles i styremøte 14. november)

4. desember, administrativt styremøte