Søk
Close this search box.

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

FILMKULTURELLE TILTAK

Tilskudd etter denne bestemmelsen skal bidra til bredde og kvalitet i filmtilbudet, for voksne og barn, og stimulere filmkulturen i Norge.

Det kan søkes om tilskudd til filmkulturelle tiltak i Rogaland opp til kr 100.000 til

Avbildet ser vi utekinovisning av Mongoland unde Den Norske Filmfestivalen i Haugesund i 2022.

KONTAKTPERSON

Administrasjonsleder

Jan Hauge

E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

a)  filmarrangementer som retter seg mot et allment publikum i Rogaland,

b)  filmformidlingstiltak med kulturelt eller pedagogisk formål, for eksempel visning av film i kulturell, kunstnerisk, historisk, samfunnsrelatert eller lokal kontekst,

c)  seminarer eller presentasjoner (innledning eller foredrag) knyttet til film,

d)  arrangementer med fokus på kortfilm og dokumentar,

e)  mindre filmfestivaler

Filmkraft fullfinansierer sjelden prosjekter. Dette skjer kun i særskilte tilfeller etter avtale med filmsenteret.

  • Søker må være en organisasjon, aksjeselskap, stiftelse eller selskap registrert i Enhetsregisteret 
  • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
  • Se pkt 4.14 i regelverket
  • Behandlingstid normalt 2-4 uker
  • Løpende søknadsfrist
  • Søknad må være leveres senest kl 14:00 dagen før aktiviteten finner sted, men vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

Løpende søknadsfrister for adm. søknadsbehandling opp til og med kr 300 000.

Gjelder for alle formater og for alle talentordningene. Søknader over kr 300 000 har følgende frister:

31. januar kl 14:00 (behandles i styremøte 20. mars)

10. april kl 14:00 (behandles i styremøte 29. mai)

31. mai kl 14:00 (ekstraordinær søknadsrunde)

25. september kl 14:00 (behandles i styremøte 14. november)

4. desember, administrativt styremøte