Søk
Close this search box.

PROFFVEILEDNING

Målgruppen er den profesjonelle filmbransjen i Rogaland. Vi har knyttet til oss erfarne aktører fra bransjen som kan bistå med veiledning for å spisse prosjekter som Filmkraft har bevilget tilskudd til, eller som er under utvikling og i en søkeprosess.

Det er også mulig å velge egen veileder. Da må navn, kontaktinfo og mentors CV oppgis i søknaden. Filmkraft forutsetter da at du har avklart med veilederen at hen er tilgjengelig og interessert i oppdraget. Filmkraft kontakter ønsket veileder for å inngå formell avtale.

Det er mulig å søke om produsentveiledning på fiksjon, dokumentar og spill, samt manus- og dramaturgiveiledning til henholdsvis fiksjon og dokumentar. Ordningen tilbyr også pitcheveiledning.

Hvert prosjekt kan søke om maks to veiledninger for dramaturgi og produsent og en for pitch.

KONTAKTPERSON

Produksjons- og bransjerådgiver

Marie Fuglestein Lægreid

E-post: marie@filmkraft.no
Telefon 451 81 132

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

PRODUSENTVEILEDNING

Filmkraft tilbyr produsentveiledning i form av en-til-en møter.  Vi har pr. idag knyttet til oss to produsenter, og tilbyr veiledningen med en av disse, evt. en annen veileder etter eget ønske. Ordningen har en ramme på inntil 7 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Våre produsentveiledere pr. idag:

 • Andrea Berentsen Ottmar (fiksjon)
 • Anders Tangen (fiksjon)
 • Anita Rehoff Larsen (dokumentar)
 • Mette Cheng Munthe-Kaas (dokumentar)
 • Elisabeth Kleppe (dokumentar

 DRAMATURGIVEILEDNING

Filmkraft tilbyr dramaturgiveiledning på fiksjon og dokumentar i form av en-til-en møter. Vi har dramaturger knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse, evt. med en annen veileder etter eget ønske. Ordningen har en ramme på inntil 10 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

Våre dramaturgiveiledere pr. idag:

 • Arild Østin Ommundsen (fiksjon)
 • Tone Johnsen (fiksjon)
 • Kristoffer Joner (fiksjon)
 • Linda May Kallestein (fiksjon)
 • Iram Haq (fiksjon)
 • Kari Anne Moe (dokumentar)
 • Håvard Bustnes (dokumentar)

SPILLVEILEDNING

Filmkraft tilbyr spillveiledning i form av en-til-en møter. Vi har pr. idag ikke tilknyttet på denne ordningen. Du benytter egen veileder. Husk å oppgi navn og kontaktinfo i søknaden. Ordningen har en ramme på inntil 7 veiledningstimer pr søknad. Det er mulig å søke flere ganger på hvert prosjekt.

PITCHEVEILEDNING

Filmkraft tilbyr pitcheveiledning innenfor alle faser av fiksjon, dokumentar og spill i form av en-til-en møter. Vi har flere eksperter knyttet til Filmkraft og tilbyr deg veiledning med en av disse, evt. med en annen veileder etter eget ønske. 

Våre pitcheveiledere er pr. idag:

 • Sibylle Kurz
 • Mikael Opstrup
 • Helene Granqvist
 • Freddy Neumann 

Hva kan du søke om?

 • Hvert prosjekt kan søke om maks 2 dramaturgveiledninger, 2 produsentveiledninger og en pitcheveiledning
 • Inntil 7 veiledningstimer hos en produsent innen fiksjon, dokumentar eller spill,
 • inntil 10 veiledningstimer med dramaturgi på spillefilm og dokumentar
 • inntil 15 veiledningstimer med dramaturgi på dramaserier
 • inntil 7 veiledningstimer med dramaturgi på kortfilm
 • inntil 5 veiledningstimer for klargjøring pitch,
 • det er også mulig å benytte egen veileder dersom det er ønskelig; Da må navn og kontaktinfo oppgis i søknaden. Filmkraft forutsetter da at du har avklart med veilederen at hen er tilgjengelig og interessert i oppdraget. Filmkraft kontakter ønsket veileder for å inngå formell avtale,
 • se vår søkerveiledning og regelverk for hvordan å søke denne ordningen.
 • Profesjonelle fagarbeidere og filmproduksjonsselskap fra den audiovisuelle bransjen i Rogaland kan søke på denne ordningen gjennom hhv. enkeltpersonforetak og aksjeselskap. For å kvalifisere for tilskudd må søker være bosatt og ha forretningsadresse i Rogaland.
 • For alle ordningene er det den som sitter på rettighetene som skal søke om veiledningsstøtte.
 • Se regelverk 4.5
 • Søknad om tilskudd sendes inn i Regportal
 • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder.
 • Behandlingstid er normalt 2-4 uker
 • Løpende søknadsfrist

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

Løpende søknadsfrister for adm. søknadsbehandling opp til og med kr 300 000.

Gjelder for alle formater og for alle talentordningene. Søknader over kr 300 000 har følgende frister:

31. januar kl 14:00 (behandles i styremøte 20. mars)

10. april kl 14:00 (behandles i styremøte 29. mai)

31. mai kl 14:00 (ekstraordinær søknadsrunde)

25. september kl 14:00 (behandles i styremøte 14. november)

6. desember, administrativt styremøte