Søk
Close this search box.

FESTIVALPÅMELDING

Fiks ferdig film – da kan du søke støtte til festivalpåmelding.

Tilskuddet skal bidra til å profilere regional kortfilm og dokumentar nasjonalt og internasjonalt.

Husk å a bilder av festivalreisen og skulle filmen vinne noen priser vil vi selvsagt også vite dette.

Sluttrapporten og regnskap leveres seinest to måneder etter at tilskuddet er brukt opp.

KONTAKTPERSON

Administrasjonsleder

Jan Hauge

E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

KONTAKT

Adm.leder Jan Hauge
E-post: jan@filmkraft.no
Telefon: 915 91 217

Ved søknad om utvikling av manus til kort- eller langfiksjon: på et tidlig utviklingsstadium kan man gjerne først søke om å skrive synopsis eller treatment, for så senere å bruke disse som grunnlag til å søke om tilskudd til å skrive selve manuset. Den totale tilskuddsrammen på kr 50.000 (kortfilm) og kr 100.000 (lengre formater) kan derfor deles over flere søknader på samme utviklingsprosjekt.

Dersom man ønsker å gå rett på søknad til manus stilles det krav til et godt gjennomarbeidet treatment eller fyldig synopsis, evt. førsteutkast manus. Søknader til å skrive synopsis eller treatment stilles det noe mindre krav til, men må inneholde et klart og konkret premiss til fortellingen.

  • Kort- og dokumentarfilmer med potensiale for visning på festivaler kan søke støtte til påmeldingsavgifter og arbeid knyttet til påmeldingsprosesser
  • Tilskuddet skal bidra til å profilere regional kort- og dokumentarfilm nasjonalt og internasjonalt
  • Hovedprodusenter eller samprodusenter med ansvar for festivalpåmelding kan søke om inntil kr 20.000 i støtte til påmeldingsavgifter (min 75% av budsjettet) og arbeid knyttet til søkeprosessen (maks 25% av budsjettet) ved festivalpåmelding. For å kvalifisere til støtte må filmen tidligere har fått utviklings- og/eller produksjonsstøtte fra Filmkraft Rogaland.

Se regelverk paragraf 4.7.

Merk at NFI med sin tilsvarende ordningen i utgangspunktet er den primære/eneste tilskuddsgiveren, og det søkes først der. Hvis avslag hos NFI kan det evt i stedet søkes Filmkraft om slik støtte. Hvis det søkes begge steder samtidig (feks for å holde seg innenfor gjeldende tidsfrist), vil Filmkraft ikke kunne realitetsbehandle søknaden før det foreligger svar fra NFI.

 

  • Søknad om tilskudd sendes inn i RegPortal
  • Søknader behandles av ansvarlig ansatt på området i samråd med daglig leder
  • Behandlingstid er normalt 4 uker
  • Løpende søknadsfrist
  • Søknad må leveres senest kl 14:00 dagen før festivalløpet starter, men vi anbefaler å søke i god tid i forhold dette.

Audiovisuelle verk - skrivepenger, utvikling og produksjon

Løpende søknadsfrister for adm. søknadsbehandling opp til og med kr 300 000.

Gjelder for alle formater og for alle talentordningene. Søknader over kr 300 000 har følgende frister:

31. januar kl 14:00 (behandles i styremøte 20. mars)

10. april kl 14:00 (behandles i styremøte 29. mai)

31. mai kl 14:00 (ekstraordinær søknadsrunde)

25. september kl 14:00 (behandles i styremøte 14. november)

4. desember, administrativt styremøte