Filmkraft forum 2021 søker regional bransje til talerstolen

Filmkraft forum er en helt ny arena som knytter politikere, kommunale forvaltere, filmsenter, fond og film- og spill bransje i Rogaland sammen. En dag for diskusjoner, presentasjoner og erfaringsutveksling på veien mot en forent fremtidig filmsatsing i regionen.

 

Åpen mikrofon

Til årets forum er lokale politikere, kulturpolitikere, kultursjefer og representanter for Filmkrafts eiere invitert sammen med Mediefondet Zefyr og bransjen. Til programmet ønsker vi i tillegg også å høre fra vår egen regionale, aktive filmbransje for å få deres meninger og tanker om fremtiden i programposten Åpen Mikrofon. Taletiden er begrenset til 5 minutter og vi har inntil 8 plasser å fylle. Hele forumet er planlagt til å vare i 3 timer, se info i bilde under.

Om du har tanker og meninger som du vil dele med Rogalands politiske og administrative ledere, send en mail til kristine@filmkraft.no innen 10. august.

Det vil også bli gjort tilgjengelige noen begrensede plasser for deltakelse uten taletid i august men på grunn av smittevern vil årets forum kun ha plass til totalt 60 deltakere.