Filmkraft ønsker Sandnes kommune velkommen som eiere

Filmkraft ønsker Sandnes kommune velkommen!

Etter grundig prosess og avholdt generalforsamling den 17. juni er nå offisielt Sandnes kommune en av fire eiere av Filmkraft. Filmkraft Rogaland ble stiftet i 2006 av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Haugesund kommune og Randaberg kommune. I 2017 solgte Randaberg kommune sin aksjepost tilbake til Filmkraft i påvente av ny eier. Sandnes kommune kjøper seg nå inn i Filmkraft Rogaland med 20 prosent. Det betyr at Haugesund og Stavanger selger deler av sine aksjer. Haugesunds eierandel går ned fra 10 til 5 prosent mens Stavangers eierandel går ned fra 35 til 25 prosent. Filmkrafts nye eierstruktur er gjeldende fra 1. januar 2021.

Ny eierfordeling er da:
Rogaland fylkeskommune: 50%
Stavanger kommune: 25%
Haugesund kommune: 5%
Sandnes kommune 20%

Filmkraft har også flyttet administrasjonen og sine fem ansatte til midlertidige kontorer på Sandnes Rådhus, mens vi venter på at nytt fast kontor på KINOKINO skal bli klare.

– Å få Sandnes inn på eiersiden vil kunne gi potensielt økte rammer for filmbransjen og nye lokaler vil gi filmsenteret en mer relevant tilhørighet for administrasjonen ved å bli del av et historisk filmhus som KINOKINO. Vi er også positive til å få enda en engasjert eier som ønsker å ha et bevisst fokus på audiovisuell produksjon og bransjebygging i vår region, sier Anne Lærdal, daglig leder i Filmkraft Rogaland.

Les Rogaland fylkeskommunes uttalelse her.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 
Anne Lærdal, daglig leder, mobil: 992 66 890
Kristine Elliott, kommunikasjonsansvarlig, mobil: 922 20 897