FILMFORBUNDET OG FILMKRAFT

Geir Petter Røssland

Sammen for en bedre hverdag på filmsett

Filmforbundet og Filmkraft går sammen om å bedre forholdene for filmarbeidere på sett.

Filmforbundet og Filmkraft vil jobbe sammen for bedre arbeidsforhold for fagarbeidere i film- og TV-bransjen i Rogaland. -Vi vil med dette sette ord på det ingen vil snakke om, sier Anne Lærdal daglig leder i Filmkraft.

Det er viktig å presisere at de aller fleste produsentene i vår region driver profesjonelt og stuereint og tar sine fagarbeidere på alvor. Man forholder seg til tariffer, arbeidskontrakter og driver i henhold til arbeidsmiljøloven. -Dessverre er det likevel slik at enkelte aktører har fått drive på en lite bærekraftig måte de seinere år. Siste tids meldinger fra enkelte aktører i bransjen bekrefter dette. Denne ukulturen ser vi oss nå forpliktet til å proaktivt forsøke og motarbeide, sier Lærdal.

Lina Helvik og Bo Randulff fra Filmforbundets lokallag i vest møtte med i Filmkraft for å se på hvordan vi best kan samarbeide om en mer langsiktig og varig filmbransje i Rogaland. I denne sammenheng er det viktig med en rolleavklaring. Når kontakter du Filmforbundet og i hvilke tilfeller er det Filmkraft som er riktig adressat? Og hva er forskjellen på Filmkraft og Filmforbundet?

Filmkrafts er det regionale filmsenteret i Rogaland. Vår oppgave er å bygge regional filmbransje gjennom tilskudd til audiovisuell utvikling og produksjon, kompetansehevende bransjetiltak og rekruttering gjennom Filmkraft Talent.

Filmforbundet er en fagorganisasjon som forvalter vederlagsordninger, opphavsrettigheter, forhandler tariffavtaler med Virke, gir juridisk bistand til medlemmer og er en samtalepartner for myndighetene i filmpolitikken og utforming av offentlige støtteordninger.

Det er bekreftede tendenser til en ukultur i noen deler av bransjen. Det handler om at enkelte produsenter opererer med ugunstige arbeidsavtaler, lønn som ikke svarer til Forbundets satser og det er meldinger om trusler og andre brudd på arbeidsmiljøloven. Det har kommet for dagen at noen få aktører dessverre har fått drive på en usunn måte gjennom flere år.

For at vi skal få til en varig endring er det viktig at alle som opplever kritikkverdige forhold på en produksjon melder fra om dette skriftlig til rette instans. Filmkraft og Filmforbundet mottar dessverre svært sjelden skriftlige klager rundt slike forhold. Meldinger om uregelmessigheter kommer ofte en god stund etter at arbeidsforholdet er avsluttet og da er det ikke rom for å hjelpe dem som trenger bistand.  –Vårt inntrykk er at folk er ofte redde for å bli svartelistet og det er derfor ikke en kultur for å melde ifra, sier Lina Helvik fra Filmforbundet.

-Det skal være helt innafor at filmarbeidere organiserer seg gjennom Filmforbundet. Da har man en god støttespiller i ryggen, legger Bo B. Randulff til.

Hvem kan bli medlem i Filmforbundet?

Ordinært medlemskap krever at du er yrkesutøver innenfor norsk audiovisuell produksjon (TV- og filmproduksjon) og personer med avsluttet relevant fagutdannelse med varighet på minst to år. I tillegg finnes det et eget Student-medlemskap, et Senior-medlemskap og til slutt et Støttemedlemskap. -Det er med andre ord lav terskel for å melde seg inn, og vi håper etter hvert å se at flere i regionen organiserer seg , sier Helvik.

Flere har uttrykt frustrasjon over av Filmkraft ikke går aksjon når kritikkverdige forhold meldes inn. Problemet er at disse henvendelsene ofte kommer når produksjonen er en lukket sak i våre systemer og alle tildelte midler er revisorgodkjent og utbetalt. Det er altså viktig å melde fra under produksjonen slik at vi kan foreta stikkprøver og evt ta affære for å bidra til å få forholdene er rettet opp. Når prosjektet er avsluttet er dessverre terskelen høy for å gjenåpne en sak. Melder man fra underveis har vi muligheten til å gi råd rundt hvilke rettigheter man har og hvilke instanser som er de beste støttespillerne i hvert enkelt tilfelle.

Mange tenker nok at Filmkraft kun forholder seg til produsentene. Og det er riktig at vi som tilskuddsgiver forholder oss til dem i filmprosjekter vi har gitt midler til. Det er de som står som søkere på vegne av hele produksjonen og det er de som er arbeidsgiver på sett. Vi samarbeider med Virke som er produsentenes fagorganisasjon, og BESTE PRAKSIS er vårt kompetansehevende tiltak som skal bidra til ytterligere profesjonalisering av våre produsenter. Dette hindrer oss likevel ikke i å se at vår bransje kan dra nytte av et godt samarbeid mellom Fagforbundet og Filmkraft hvor vi setter fokus på filmarbeider og fagfunksjonene i bransjen.

Filmkraft og Filmforbundet ønsker å jobbe tettere sammen i tiden framover for å sette fokus på viktigheten av å organisere seg. Det handler om å gi fagarbeidere trygghet slik at man tør å melde fra om kritikkverdige forhold. Vi oppfordrer alltid at man tar opp saker med nærmeste arbeidsleder dersom du opplever som problematisk. Men dersom dette ikke fører frem eller du møter motstand eller ubehageligheter, så oppfordrer vi deg til å ta kontakt med fagorganisasjonen din. Dersom du ikke er fagorganisert kan du melde fra til Filmkraft slik at vi kan informere deg om mulighetene som finnes.

Bo B. Randulff, vara i Norsk Filmforbund Sørvest.

Lina Helvik, leder i Norsk Filmforbund Sørvest.

Anne Lærdal, daglig leder i Filmkraft.

Enklere å melde fra

Filmkraft oppretter nå en egen fane/knapp på vår hjemmeside hvor man enkelt kan varsle om kritikkverdige forhold i en filmproduksjon. Merk at vi har taushetsplikt, men at en slik melding må ha en avsender og kan dessverre ikke følges opp om ikke man signerer selv/sammen flere eller navngir prosjektet og den man skal melde fra om. Det er svært viktig at vi får dokumentert avvik i filmproduksjoner dersom det oppstår kritikkverdige forhold. Det å varsle er det beste du kan gjøre for å sikre trygge arbeidsvilkår for deg og resten av bransjen, Dersom du velger å tie er du med på holde liv i en ukultur som vi ønske rå få bukt med.

 Noen enkle huskeregler fra Filmforbundets «TV- og filmvettregler»:

  • Be alltid om arbeidsavtale/gå på lønn
  • Prioriter jobber som er dekket av en tariffavtale
  • Be om skriftlig arbeidsavtale for hvert prosjekt
  • Se opp for jobber der du ikke fører timeliste
  • Bruk tillitsvalgte ved spørsmål om arbeidsvilkår
  • Si fra til verneombudet om du opplever eller registrerer brudd på HMS
  • Gjelder F©R-rettighetshavere: Pass på riktig rettighetsklausul og fagfunksjon i alle kontraktene dine, og registrer produksjoner du vil søke vederlag for.
  • Send inn dine arbeidskontrakter til juridisk@filmforbundet for kvalitetssjekk før signering.

Dersom vi sammen skal bygge en bærekraftig bransje, er det våre alles ansvar og ikke la enkeltaktører ødelegge vilkårene og tryggheten for en god arbeidshverdag. Sammen kan vi faktisk gjøre en forskjell og vi er alle på samme lag her; fagarbeidere, filmsenter, forbund og produsenter.


NYHETSBREV - FILMFESTIVALEN I HAUGESUND

Geir Petter Røssland

Filmfestivalen starter denne uken.

Den 50. filmfestivalen arrangeres 20. – 26. august i Haugesund. Filkraft er involvert i flere arrangementer. Les om dem her på hjemmesiden og i vårt siste nyhetsbrev.


Vi feirer filmbransjen

Geir Petter Røssland

en KORT filmFESTival på KINOKINO 7. september kl 19-23

Velkommen til Filmkraft og KINOKINO

Vi ruller ut rød løper, skjenker bobler i glassene og serverer fingermat. Musikk ved Olav Larsen og i kinosalen snurrer vi filmprogrammet KORT FRA ROGALAND.

Arrangementet er for den aktive TV, film- og spillbransjen i Rogaland, samt alle involverte i Filmkrafts drift.

Merk: lukket arrangement med bindende påmelding innen 24.08 til geirpetter@filmkraft.no


SØKNADSFRIST 14:00

Geir Petter Røssland

Vi ser av søkerbunken at mange har fått med seg at fristen for innlevering nå er FØR kl 14:00. Nå tikker klokken og det er på tide å levere inn ditt nye AV-prosjekt for vurdering av tilskudd til runde tre. Seinest 13:59 må vi ha din søknad. Kl 14:00 stenger portalen for denne runden.


BACK TO WORK

Geir Petter Røssland

Les nyhetsbrevet, og husk innleveringsfristen for søknader 8. august går ut kl 14:00.


NYHETSBREV

Geir Petter Røssland

Siste nyhetsbrevet før ferien er ute.

GOD SOMMER!


FILMKAPPLØPET 2022

Geir Petter Røssland

Er du proff filmskaper eller ungt talent på vei inn i filmbransjen, eller rett og slett bare veldig interessert i å formidle historier med film? Bosatt i Rogaland? Over 16 år? Bli med på FILMKAPPLØPET 2022 den 19. - 21. august i Haugesund.

Kick-off på Bedehusets Bar&Bazaar fredag 19. august kl.16.00-17.00, finale søndag 21. aug. kl.16-00 i Lille Maritim.

Vinnerne blir tildelt arbeidsstipend på kr 5 000 (talent) og kr 20 000 (proff).

Filmkappløpet er et samarbeid mellom Filmkraft, Filmkraft Talent, Appex og Den Norske Filmfestivalen. FILMKAPPLØPET arrangeres i Haugesund under filmfestivalen.

Meld deg på her


KORT FRA ROGALAND 2022

Geir Petter Røssland

Filmene som skal vises i programmet KORT FRA ROGALAND unde Filmfestivalen i Haugesund er valgt ut.

HYSJ

I offentligheten virker 12 år gamle Martin som en vanlig smilende gutt, men hjemme møter han usikkerhet, og til tider en tøff virkelighet. Med en alkoholisert far, og en mor som knapt klarer å håndtere situasjonen, blir Martin tvunget til å gjøre det som skal til for å holde familien samlet.

Hysj handler om lojalitet, frykt og om å bli voksen altfor fort.

Produsent: Eirik Fosse/Filmavdelingen AS

Manus: Pål Espen Mulder Kilstad og Emilie Beck

Regissør: Emilie Beck

Lengde: 24:50

PANE

Fotograf og regissør har følgt ein bakar gjennom heile prosessen frå mjøl til ferdig brød. Han bakar i ein 250 år gammal omn, og nyttar ikkje maskiner. Filmen viser det vakre og skapande i ein handverksprosess som er trua av effektivitet og masseproduksjon.

Pane er laget av Odveig Klyve som har vunnet flere priser for sine filmer, både nasjonale og internasjonale. En av hennes filmer View en Filmkraft KortDok 2019 produksjon har reist over hele verden. Den ble også kjøpt opp av The New Yorker i 2021 for strømming fra deres nettsted. Det betyr at millioner av mennesker over hele verden har sett filmen.

Produsent: Odveig Klyve/Fakkelfilm AS

Manus: Odveig Klyve

Regissør: Odveig Klyve

Lengde: 07:00

IN SOMNIUM

«In Somnium» er et kunstnerisk samarbeid mellom bandet Highasakite og Arild Østin Ommundsen. Filmen er basert på tre låter fra Highasakite sitt nyeste album «Mother», og er en visuell fortelling drevet frem av musikkens tekster og lydbilde.

Linnéa (12) sniker seg ut om kvelden for å gå på fest. Kvelden starter med uskyldige utprøvelser, mens natten utarter seg til en malstrøm av ukontrollerbare opplevelser og prøvelser. På sin ferd opplever hun glede, frihetsfølelse, forelskelse, seksualitet, rus, perversitet og overgrep i et stadig tiltagende kaos, før hun atter vender tilbake til det trygge og hjemlige.

Filmen kan tolkes både som en konkret reise gjennom natten for en tolv år gammel jente, og som en mors mareritt om datterens inntreden i de voksnes liv.

Produsent: Julia Joner/Chezville

Manus: Arild Østin Ommundsen

Regi: Arild Østin Ommundsen

Lengde: 22:53

NOEN

Gjennom en serie gåtefulle og drømmeaktige scener møter vi en gutt, en mann og en kvinne på hver sin reise gjennom indre og ytre landskap. Den fjerde «karakteren» er en mystisk glasskule som vandrer fra hånd til hånd. Noen ganger uoppnåelig og fjern, noen ganger håndfast og nær.

Filmen er nesten helt uten tale, og fortellingen drives fram av bilder, musikk og bevegelse. De to voksne hovedrollene innehas av profesjonelle dansere.

Noen er et filmdikt om fortryllelse og tap, lengsel og håp. Den er inspirert av Nick Caves dyptloddende tekster, selv om det ikke er tenkt som noen illustrasjon til disse. Prosjektet er blitt til gjennom et tverrkunstnerisk samarbeid mellom folk med bakgrunn i billedkunst, musikk, litteratur, dans og film.

Produsent: Ole Georg Østevik/Strandzonen AS

Manus: Bernhard Østebø og Andreas Petersson

Regi: Bernhard Østebø

Lengde: 16:00

SUPURBIA

Mens naboer, venner og familie forbereder seg til en utslippsfri 17. mai, sliter Gunnar med å takle livet i norges materialistiske forstad.

Supurbia er et satirisk innblikk i norges nyrike middelklasse og deres uskrevne regler for hvordan man oppnår det perfekte liv. 

Produsent: Lina Helvik, David Leader/73 Eyes Film Production AS

Manus: Alexander Gudmestad

Regi: Alexander Gudmestad

Lengde: 14:37

FROM BEYOND

«FROM.BEYOND» er en eksperimentell kortfilm bestående av en rekke forskjellige perspektiver med referanser til både science-fiction, skrekkfilm og found footage. Gjennom et fragmentarisk narrativ skildrer filmen menneskets møte og håndtering av det utenomjordiske. Hva er det første steget i møte med det ukjente. Hva er det siste?

Regi: Fredrik S. Hana

Manus: Fredrik S. Hana, Jamie Turville

Produsent: Cathrine Wespestad

Lengde: 13:46


NYTT STYREMEDLEM

Geir Petter Røssland

Gunhild Oddsen er valgt som ny bransjerepresentant for perioden 2022 - 2024

Gunhild Oddsen er valgt inn som ny bransjerepresentant i Filmkrafts styre. Gunhild Oddsen er Team-leder i SCREEN Story Film og Tv AS, og eier av GO Film AS. Hun er fra Sandnes og har god kjennskap til filmmiljøet i regionen og har selv produsert kortfilmer og dokumentarer. Hennes siste produksjon med GO Film er Kodenavn Nagasaki med regi av Fredrik Hana. Hun har filmfotoutdannelse fra New Zealand.

Ikke på valg:

Styreleder: Mariann Bjørnelv (Rogaland Fylkeskommune)

Styremedlem: Cille Ihle (Stavanger Kommune)

Vara: Lisbeth von Erpecom Vikse (Rogaland Fylkeskommune representant)

Vara: Bente Gudmestad (Stavanger Kommunes representant)

Nyvalgte medlemmer, 2 på :

Styremedlem: Gaute Aadnesen (bransjerepresentant) gjenvalgt og har sittet 2 år.

Styremedlem /nestleder: Stig Andersen (bransjerepresentant) blir sittende og har vært fast styremedlem i 4 år og 2 år vara før det.


FILMKRAFT FORUM 2022

Geir Petter Røssland

Filmkraft Forum ble arrangert for andre året på rad. 

Stortingsrepresentant og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget Torstein Tvedt Solberg hold innlegg og deltok i paneldebatten under tittelen «Rogaland et selvstendig kraftsenter for film- og spillbransje».

Daglig leder i Filmkraft Anne Lærdal kunne sammen med Svein Arnonsen fra Altibox kunngjøre nyheten om at sistnevnte satser stor på lokal filmbransje og gir kr 2 millioner til talentutvikling og ordningen Mellomsteget.

Forum ble avsluttet med paneldebatt ledet av moderator Leif Tore Lindø. I panelet satt Torstein Tvedt Solberg, Stian Kristiansen, Anne Lærdal, Maria Lavelle og Jon Inge Zazzera. Gode tanker og fin ordveksling om Rogaland som et selvstendig kraftsenter for film.