HOSPITERING

PlaySupport

Visste du at du kan søke hospitering i ønsket fagfunksjon med støtte fra Filmkraft? Dette er et tilbud til deg som vil spisse kompetansen din innen et fagfelt. Du får mulighet til å gå i lære hos en profesjonell filmarbeider og mentor under en produksjon. Vi har tidligere støttet hospitering innen blant annet VFX og klipp, filmmusikk, lydarbeid og lyssetting. Hva trenger du å lære mer om?

Vegard Fossum hostpiterte på tv-serien BEFOREIGNERS

Vegard Fossum fikk støtte til hospiteringsperiode i tilknytning til produksjonen Beforeigners (HBO Nordic, Rubicon TV Drama). Han skulle skygge komponisten Ginge, Jan Inge Anvik,  i 4 uker for å se på arbeidsprosessen mellom regissør, klippere og komponist.

Han fikk støtte til 25 dager med hospitering.

I regelverket til Filmkraft står det:
Hospiteringsstipend skal muliggjøre en faglig og kunstnerisk utvikling gjennom hospitering hos en mer erfaren fagarbeider på en filmproduksjon hos et etablert produksjonsforetak. Hospitanten skal ikke erstatte en eksisterende fagfunksjon.

Nyutdannede eller nyetablerte filmarbeidere bosatt i Rogaland kan søke hospiteringstipend.

Det kan søkes om en hospiteringsperiode tilknyttet en filmproduksjon i en periode på inntil 2 måneder. I hospiteringsperioden vil Filmkraft dekke dagslønn for hospitanten etter Filmforbundets gjeldende praktikantsatser.

Tine Simi Brun hospiterer nå på Kvinner&Cava med lyssetting

Tine hospiterer i disse dager på Kvinner&Cava av Ape&Bjørn, co-produsent er GoFilm.

Konkret vil hospiteringen bestå i å følge og assistere Lysmester Isabell Dahlén under innspillingen av tv-serien Kvinner&Cava. Produksjonen filmer på Jæren i perioden 16. september til 4. oktober.

Målsettingen er å kunne gi Tine ytterligere kunnskap om lysmesterrollen i et større fiksjonsprosjekt, inkludert prosesser som går parallelt med selve innspillingen så som planlegging av utstyr, bemanning, forberedelsestid osv.

Håvard Rosenberg hospiterte på Chezville for å lære mer av Gisle Tveito om LYD på film.

Håvard fikk hospiteringsstipend for å jobbe sammen med og under ledsagelse av anerkjente Gisle Tveito på langfiksjonsfilmen SØSTRE av Chezvilles i Stavanger. Han fikk jobbe med lyd og miks under på produksjonen. Tanken bak prosessen var å sette hans ferdigheter inn i en større kontekst, hvor han ble kjent med en spillefilms lydproduksjon i sin helhet, fra pre-produksjon til mastret kino miks. Håvard kommer opprinnelig fra musikkbransjen. Håvard mente at hospiteringen ville gi ham ytterligere teknisk kompetanse og uunværlig teoretisk lærdom.