Search
Close this search box.

CHANGE OF CASE MANAGEMENT ROUTINES

ENDRING AV SAKSBEHANDLINGSRUTINER FOR PUNKT 4.8 I REGELVERKET.

Filmkraft jobber kontinuerlig for å bli bedre og skape forutsigbare rammer for bransjen i vår region. Regelverket vårt gjennomgås og revideres i desember hvert år, men grunnet tilbakemeldinger fra søkere, samt at verden står overfor store økonomiske utfordringer, ser vi behov for å endre rutinene for saksbehandling knyttet til søknader under punkt 4.8 i regelverket («Faglig utvikling og deltagelse på bransjearrangement»).

Endringene blir som følger:

  1. Vi åpner for at det kan søkes med kun budsjett, men søker oppfordres likevel til fortsatt å sende inn bestillingsbekreftelser/kvitteringer dersom de allerede har dette ved søknadstidspunkt. Det vil da være mulig å få tilskudd kun basert på budsjett. Dersom kvitteringer ikke foreligger ved søknadstidspunkt, må disse sendes inn sammen med sluttrapport. Dersom det blir et mindreforbruk, må søker tilbakebetale det overskytende.
  2. Vi åpner opp for at man kan søke om reisetilskudd for å delta på festival uten at man har fått invitasjon fra festivalen eller er tatt ut med film, så fremt man kan vise til at man skal ha relevante møter under festivalen. Da må det foreligge a) en konkret møteplan med navn på de man skal ha møte med, samt en kort redegjørelse for formålet med møtet og b) man må minimum ta med festivalakkreditering i budsjettet.
  3. Merk at navnet på tilskuddsordningen er endret i RegPortal slik at det samsvarer med navnet i regelverket under punkt 4.8.
  4. Grunnet generell prisøkning og svak krone, åpner vi i større grad enn tidligere for at det kan søkes med høyere søknadssum enn de nåværende makssatsene oppgitt i regelverket. En evt. forhøyet søknadssum må fremdeles begrunnes i søknaden.
Share the post